Krónika

2018-ban is december 4-én ünnepeltük a Szent Borbála-napot Nagykovácsiban. Örvendetesen sokan fogadták el az ünnepségre való meghívást, néhányan jelezték csak,  hogy sajnos nem tudnak jelen lenni, egészségügyi állapotuk, elfoglaltság miatt.

A meghívóban jeleztük, a visszaemlékezés központi témája az 1954-es vízbetörés lesz.   Ezzel a témával a leszármazottak, az egykori bányász családok gyereki is más megszólítást kaptak, hiszen az 1954-es tragédiában, eddigi tudomásunk szerint három nagykovácsi  bányász veszítette életét. Egyikük: Varga Béla. Lánya, Eti szeretett volna eljönni a megemlékezésre, de az utolsó pillanatokban vidékre szólította a dolga. Így ő nem volt jelen. Vendégünk volt azonban Papp Sándor, egy olyan leszármazott, aki nem Nagykovácsiban él,  édesapja azonban azokban a vészterhes napokban szintén a bánya foglya volt, ő szerencsére megmenekülhetett. Kettejük érdekes találkozására így nem kerülhetett sor. A közösségi oldal, Nagykovácsi Pékdomb csoportjában azért mégis létrejöhetett a virtuális kézszorítás.

Varga Béla lányától kaptunk néhány fotót, amelyek az emlékezést még elevenebbé teszik. A fotók a kislány, Eti születése után készültek, 1951-ben. Varga Béla büszke kétgyermekes édesapa; az édesanya, a később mindenki által Menci néniként tisztelt, ekkor még fiatalasszony, ifjú édesanya.  Etike bátyja a kisfiú a képen. A második képen a gyerekek anyai nagymamája és nagynénjük felvidéki népviseletben. A harmadik képen a család már a tragédia után az egykori bányász síremlékénél áll.

Az 1951-ben felvett kép után még három éve volt a családnak együtt. Eti és a család visszaemlékezése szerint, az apa 1954 nyarán, azon a végzetes napon, egész délelőtt   a gyerekekkel játszott odahaza, aztán elindult a bányába, ahonnan soha nem térhetett haza.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Borbála napján filmvetítéssel, beszélgetéssel emlékeztünk Nagykovácsi bányász múltjára.
Bányászhimnusszal, verssel kezdődött az est.


Zs. Dobozy Erzsébet, Tuti néni ( a Pilisi Szénbányák egykori titkárnője) Vízbetörés című visszaemlékező elbeszélését a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület és a Községi Könyvtár szervezésében mutatták be. Az esten Óvári Sándor felvételét vetítettük le.
A vetítés után az 1954-es történéseket, a jelenlévő bányászok, Bajzi Feri bácsi és Probszt András bácsi saját emlékeikkel egészítették ki. Korántsem emlékeztek azonosan a tragikus eseményekre, a több napig tartó  borzalmakra.
Az est végén elhangzott a hős bányászok névsora, amelyet Dr. Horn Jánostól kaptunk, illetve az 1954-es áldozatok neveivel kiegészítettük. 

Papp Sándor is vendégünk volt a megemlékezésen, így írt az egykori eseményekről: “A tulajdonosok halála miatt gazdátlanná vált (egyébként is külföldi tulajdonú) bányavállalat ugyanis a bányaüzem felhagyásakor feltehetőleg nem gondoskodott kellő mértékben a felhagyott vágatok betömedékeléséről, talán a járatok térképezése és nyilvántartása sem zajlott minden szabályt kielégítő módon. Ezen mulasztások valamelyike lehetett az oka annak, hogy a Jóreménység-altáróból indított, az Antal-bányamezőben zajló vágatmélyítés során, 1954 nyarán a bányászok egy elfeledett, a nyilvántartásokban nem szereplő, vízzel telt járatba fúrtak bele, ahonnan körülbelül 40.000 köbméternyi víz ömlött be a Jóreménység-altáró járatrendszerébe. A vízbetörés miatt több mint 40 bányász rekedt a mélyben, akiket 3 napi munka árán tudtak csak kimenteni, és közülük hatan nem élték túl a szerencsétlenséget. Édesapám is ebben a műszakban dolgozott, többek közözött Őt is sikeresen kimentették. “

Az 1954-es bányaszerencsétlenség eddig ismert nagykovácsi áldozatai:

Petőcz Mátyás – (Béla) (a keresztnevet  két forrás eltérően említi)

Varga Béla – (Lajos) (a keresztnevet  két forrás eltérően említi)

Molnár – (Szabó István)   (a vezetéknevet  két forrás eltérően említi)

Az eseményeket Tóth Árpád: A pilisi szénbányászat története 1848-1970. című munkája, a kronologikus összefoglalás függeléki részében így írja le: “1954. június 25. Vízbetörés történt az altáró nyugati irányvágatának vájvégén. Az öregségből származó víz hat halálos áldozatot követelt. A mentés július 3-án a gurítóba történt lyukasztás után fejeződött be. “

Ugyanezen munka A pilisi szénmedencében munkájuk során életüket vesztették (108-109 p.) felsorolásban 1954-ben a következő neveket említi : Hernádi Károly, Pilisszentiván; Mártai József, Pilisszentiván; Szabó István, Pilisszentiván; Knock István, Pilisszentiván; Fetter Mátyás, Pilisszentiván; Petőcz Mátyás, Pilisszentiván; Wohl Miklós, Pilisszentiván.

A veszteséglista tehát még további pontosításra, ellenőrzésre szorul. Ezt a munkát az is sürgeti, hogy a szeptemberi bányásznapon Dr. Horn János ünnepi beszédében is indítványozta, és a korábbi felvetések is alátámasztják, idős bányászaink kérése is ez, hogy 2019-ben a bánya bezárásának ötvenéves évfordulóján, az áldozatok nevét megörökítve emlékhely készülhessen.  Az est zárásaként ünnepi misére mentek az emlékezők a katolikus templomba.  Itt kiállításra került Nagy Gyula várpalotai festőművész  Imádkozó bányász című olajfestménye, amelyet Téglásy Imre mutatott be. 

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Nagykovácsi helytörténet-írásának meghatározó alakja volt Szatmári Lajos tanár úr, aki több helytörténeti munka szerzője. Szomorú hírt kaptunk leánya, dr. Szatmári Sarolta haláláról. dr. Szatmári Sarolta édesapja helytörténeti munkájának állandó, értő segítője volt. Az 1996-os Nagykovácsi kitelepítési emlékesemények aktív résztvevője volt, munkájával segítette a megemlékezés  méltó megrendezését.

A Kuny Domokos Múzeum közleménye:

Fájdalmas veszteség érte a tatai múzeumot: elhunyt dr. Szatmári Sarolta régész-muzeológus, a múzeum egykori igazgatója, akinek neve egy korszakot jelent Tata múzeumának múltjában, a város kultúrtörténetében.

Szatmári Sarolta pályakezdő régészként került Tatára 1964-ben. Nemcsak társa, felesége, de a tudományos és múzeumi munkában segítője is volt férjének, Bíró Endre múzeumigazgatónak. Bíró Endre nyugdíjba vonulása után, 1984-től ő irányította az intézményt, majd 1989-ben a Központi Múzeumi Igazgatóság vezetője lett. Pályáját a budapesti Mezőgazdasági Múzeum igazgatóhelyetteseként folytatta. Ezzel párhuzamosan városi képviselőként az általa rajongásig szeretett Tata kulturális életének felemelésén dolgozott. Neki köszönhetjük pl. a Barokk Fesztivál elindítását, amelynek keretében azokban az években sor kerülhetett az Esterházy-kincstár várbeli bemutatására.
Évtizedeken át, a tatai múzeum felépülésének, kibontakozásának időszakában folytatta tevékenységét régészként, kutatóként, muzeológusként. Az ő nevéhez fűződik a tatai vár feltárása, a műemléki helyreállítás után az állandó kiállítás létrehozása, ingatlanok, gyűjtemények megszerzése a múzeum számára, régészeti feltárások sora (Nagykert utcai középkori temető, Tatabánya Alsógalla avar temető, Oroszlány Borbála-telep, avar temető, stb.), Tata és a megye helytörténetének kutatása (ennek leglátványosabb eredménye a Tata története című két kötetes monográfia megszületése, melynek egy részét, a honfoglalástól a mohácsi vészig terjedő időszak történetét írta ő), eközben képzőművészeti kiállításokat rendezett, nemzetközi művészeti kapcsolatokat épített ki, előadásokat tartott, múzeumbarát kört szervezett, 1990-ben országos konferenciát rendezett Mátyás király és a vidéki Magyarország címmel. Szerteágazó tudományos és muzeológiai munkásságának számbavétele meghaladja az emlékezés kereteit.

1989-ben Pro Tata díjjal tüntették ki, majd 2008-ban vehette át az elkötelezett közgyűjteményi munkáért járó legmagasabb kitüntetést, a Széchényi Ferenc-díjat.

Munkássága a magyar kultúrát gazdagította, azon belül Tata városát, annak régészeti, történeti, művészeti, műemléki örökségét. Tudása, elkötelezettsége pótolhatatlan űrt hagy, varázslatos egyénisége emlékezetes marad számunkra.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Ablakok nélkül - 2018-12-01

Ablakok nélkül címmel nyílt bányatörténeti kiállítás Pilisszentivánon Borbála-nap tiszteletére. A Tájházban kiállított anyagban a legkorábbi bányászemlékekből is válogattak. Kiállításra került Johann Fischer ércbányász hagyatékából származó pipa és fokos. Johann Fischer 1848 körül érkezett Pilisszentiván első bányájába.  az ércbányász két fia Julius és Johann is bányászként kereste a kenyerét. A féltve őrzött tárgyakat a leszármazottak hozták el a kiállításra. A 150 éves porcelán pipa korát 150 évesre, a bányászfokost 120 évesre becsülték a kiállítók.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

2018. november 30-án ünnepélyes keretek között átadták az új Rákóczi utcát. A falu egyik legrégebbi utcája, a korábban Jenei utca, az egyik legforgalmasabb ófalusi gyűjtő utunk. 149, 71 millió forint pályázati forrás segítette a beruházást. Az utca első aszfaltozására a nyolcvanas években került sor, azóta jelentős felújítás nem volt. Az útszakasz nehezen szolgálta ki az egyre nagyobb igénybevételt.

A közbeszerzési eljárásban a 162,4 milliós ajánlat volt a legkedvezőbb, ezt a TUNEL Mélyépítő Kft. és az ÚTKORONA Kft. konzorciuma adta.

Hosszú, feszültségektől sem mentes volt a kivitelezés időszaka, a lakosoknak sokszor kellett nagy türelmet gyakorolni,

Az ünnepélyes átadáson megjelent Csenger Zalán Zsolt országgyűlési képviselő és dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott , a Pest megyei Kormányhivatal képviselője. Kemenes Gábor atya megáldotta az új utat és annak minden lakosát. Hajdú Klári néni, az utca egyik legidősebb lakója, aki a kivitelezés válságos pillanataiban is kedélyével, kávéival és almás pitéivel segített a munkálatokat is részt vett a nemzeti színű szalag elvágásában.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

2014. december elsején az  ónos eső jégbe zárta a települést. Este már nem volt áramszolgáltatás a faluban, később a falu több helyén a víz szolgáltatás is leállt.

A fák a jég súlyától szenvedtek, hatalmas ágak szakadtak az utakra. A falu december 2-án megközelíthetetlenné vált. Sokan a kisebb utakon keresztül gyalogoltak Remeteszőlős irányába, ahol elérték a közlekedést. Az utat a rendőrség, tűzoltóság lezárta, félóránként a sürgős eseteket konvojban engedték át, félve attól, hogy a leszakadó ágak összezúzzák a közlekedőket.

Az áramszolgáltatás hiánya miatt a mobiltelefonok lemerültek, a házak többségében a fűtés is leállt.

A falu Óvodájában, a kijelölt melegedőhelyen egy generátor látta el az összes töltőre kapcsolt telefont, itt főzték a teát, itt készültek a zsíros kenyerek, ide lehetett menekülni azoknak, akik nagyon fáztak már a kihűlt otthonaikban.

A bajban az összefogás segített. Ahol volt víz, onnan más utcákba szállítottak át pár palacknyit a legszükségesebb célokra. Azokban a házakban, ahol cserépkályha, tűzhely volt befogadták a szomszédságot és közösségi élet indult be. A jég súlyától leszakadt ágak, kidőlt fák kivágásában kalákában működött közre a lakóközösség, kiszabadítva az elzárt embereket.

December 2-án még jósolni sem nagyon tudták a szakemberek, mikor lesz újra áram a településen, több nap is szóba jött.

A hallatlan erőfeszítéseknek és összefogásnak köszönhetően másodikán kora este visszaállt az áramszolgáltatás, felsóhajthatott a falu.

Nagykovácsi és a természet feladta a leckét a civilizációnak, megtapasztalhattuk, milyen ereje van a jégnek, mennyire sérülékeny az a világ, amely körülvesz bennünket.  Megtapasztalhattuk azt is azonban, mekkora ereje van az összefogásnak, amely a bajban elengedhetetlen. Azóta, idén már 4. alkalommal emlékezünk ezekre a napokra, és új hagyományt teremtve ünnepelünk közösen az Összefogás Napján, idén november 24-én.

Az alábbi linkeken 2014-ben készült filmrészleteket láthatunk.

 

Jégbe zárva

Szépség és szörnyeteg

Nagykovácsi jégkorszak

Nagykovácsi, az elzárt város

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

A közzétett levelezőlapok az I. Világháborúban keltek útra, hogy nagykovácsi címekre találjanak haza, a távoli szülőfaluba. Mandl Jakab és Schirk József lapjai.

A feliratokban látható a feladás helye és ideje. Mandl Jakab és Schirk József néven  is szerepel felirat az Világháborús Emlékművön, de a gyakori névazonosság miatt csak valószínűsíthető, hogy ők a  levelezőlap feladói.

Az egyik Mandl Jakab-féle levél fordítását Pitz Péter és Pájer Árpád készítette és adta közre.

 

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Az I. Világháború befejezésének századik évfordulóján emlékezve, lapozzuk fel virtuálisan a Magyar Tüzér című  1939-ben megjelent kötet lapjait, keresve az egykori nagykovácsiak emlékét. Az alfabetikus sorban található gyűjtemény a tüzérek rövid életrajzát, bevonulásuk idejét, a harcterek, csaták, ütközetek helyeit és idejét, megsebesülésük helyét, idejét, a szolgálat során kiérdemelt kitüntetések felsorolását tartalmazza.

Eljutottak az orosz, szerb, román, olasz sőt palesztinai harcterekre is.

 

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Az I. Világháború, vagy ahogy a korszakban hívták, nem sejtve, hogy sajnos a későbbiekben sorszámot kap, a Nagy Háború néven hívott küzdelem Európa közepéből indulva vált globálissá. A több államfő és hadi vezető által rövid kimenetelűnek jósolt háború végül 1914-1918-ig tartott és 15 millió áldozatot szedett.

1914 júliusában kezdődött a Monarchiában a mozgósítás, az Osztrák-Magyar Monarchiában 7,8 millió főt mozgósítottak. Ebből 1,2 millió fő elesett, többnyire idegen földön halt meg, és ott is temették el. 3,6 millió ember sérült meg a harctereken, szerezve nem ritkán örök életre megnyomorító bénulásokat, csonkolásokat, vakságot, süketséget, nem ritkán az arc felismerhetetlen sérüléseit. A fizikai küzdelmeken és sérüléseken túl, felmérhetetlen és leírhatatlan az a veszteség, amit a katonáknak messze idegenben töltött nélkülözés, rettegés, frontszolgálat során lelkileg is el kellett szenvedniük. Ez még az élve előkerült katonák további életére, a családjuk további sorsára is erős hatással volt. 2,2 millió eltűnt és fogságba került monarchiabeli férfiembert tartanak számon a veszteséglisták. A mozgósítottak 90%-a bekerült a veszteségrátába: meghalt, megsérült, fogságba került.

1910-ben 2226 lélek lakta Nagykovácsit. Ebből az I. Világháborúban 70 férfi halt meg. 1925-ben ennyi név került, köztük gróf Tisza Istváné , a templom előtt álló emlékoszlopra. A római katolikus templomban egy a Temetkezési Egylet által 1937-ben állíttatott neobarokk faoltár őrzi emléküket az oldalkápolnában.

1918. november 11-én hivatalosan véget ért az I. világháború. A békekötések feltételei és következményei már kezdetben magukban rejtették a második világégés bekövetkeztének előképét.

Azokban a családokban, a közösségekben, ahol katona apa, vagy fiú; barát, iskolatárs, egykori kedves  veszett oda, soha nem lett vége a háborúnak.

Az alábbi arcképcsarnok Nagykovácsi első világháborús áldozatainak szomorú tablója. A tabló feltételezhetően a harmincas években kerülhetett a Hősök kápolnájába, a templomba. Ma is ott található. Nem mind a hetven fotó kerülhetett fel a tablóra. Nem is egységesen katona képeket láthatunk, van akiről polgári ruhás képet, sőt gyerekkori képet talált csak a család, van akinek csak a sírhantjáról készült fotó állít emléket.

A megrázó tablót az évek múlása kikezdte, az arcok azonban a legtöbb képen  felismerhetőek. A képek feliratánál az eredeti kézírással készült formát és betűzést hagytuk meg. A nevek utáni dátum és földrajzi hely a katona eleste,  a csata helyszíne és ideje.

Emlékezve, képzeletben gyújtsunk gyertyát az áldozatok emlékére. A linken hallgatható katonadal az arcképcsarnok lapozása közben segít az emlékezésben.

Lemberg mellett van egy kerek erdő

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Szállnak a darvak - 2018-11-03

Lenyűgöző madárvonulásnak lehettünk szem és fültanúi idén Mindenszentek napján. A falu felett több hullámban húztak át a darumadarak, a darvak. A daru gázlómadár, testhossza 110-120 centiméter, szárnyainak fesztávolsága 190-220 centiméter, testtömege 4500-6000 gramm.

A madarak hatalmas ricsajjal repültek nyugat felé.

A helyi facebook csoportokban gyorsan híre szaladt a különös madár vonulásnak. Egy kis polémia is alakult, hogy vadludakról vagy valóban darvakról van szó. Párhuzamosan valóban a vadludak is vonulásba is zajlott, de ezen a napon Nagykovácsi egét a darvak súlyos röpte szántotta. A hozzáértő, rendszeres madárfigyelők segítették a eldönteni a lúd – daru kérdést. A repülő madarak hosszú lába jól kivehető, ez eldöntötte a kérdést. A madarak hátravetett hosszú gázlólába jól kivehető szabad szemmel is.

A darvaknak nincs olyan állandó vonulási útvonaluk, mint a gólyáknak. Nagykovácsi felett ritkán haladt el ilyen számottevő darucsapat. Tavaly a Zsíros-hegy utcáit a megpihenő, vonuló gólyák lepték el. Miért éppen erre szálltak az idén, melegebb volt a szokásosnál, az éghajlatváltozás miatt más úton kedvezőbb a vonulás? Jönnek-e jövőre is? Lehet, hogy a daru vonulás csodálóinak jövőre nem is kell az Alföldre zarándokolni?

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

A plébánia falába épített leletek

 

Gyönyörködjünk egy kicsit virtuálisan Nagykovácsi római emlékeiben. A plébánia falába épített római, feliratos kőemlékek talán sokak számára ismeretesek. Ezeket 1842-ben találták a Szőlőhegyen, az akkori plébános, Csereney József,  nagyon bölcsen beépítette a plébánia falába. Igaz az időjárás körülményei kikezdték a feliratokat, azonban a mai napig a közelünkben lehetnek ezek az emlékek. Sírkövek és oltárkő  Jupiter tiszteletére. A sírkövek különös érdekessége, hogy az egyiken szerepelnek az állítás idején működő consulok nevei, így tudható, hogy az isz. 217-ben  emelték  Nagykovácsiban.  (Forrás: Szabolcsi József: Adalékok Nagykovácsi történetéhez Bp, 1960.)

A következő képgaléria összeállításban a Ferenczy Múzeum Centrum Nagykovácsiból származó római emlékeit mutatjuk be. A Szentendrén működő Múzeum raktáraiba kutatási engedéllyel kaptunk bebocsátást, amelyet ezúton is köszönünk a Múzeumnak,  Dr. Rajna Andrásnak és Sima Gábornak.

A leletek zöme a Kossuth utcából került elő, nevezetesen a Kossuth utca 12. sz. ház építésénél, továbbá egy Kossuth utcai villanyoszlop ásásánál,   illetve a  római katolikus templom kertjéből bukkantak elő.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

 

Dr Horn János gyémánt okleveles olajmérnök; okleveles gazdasági mérnök; A BDSZ (Bányászati Dolgozók Szakszervezete) elnöki főtanácsadója

 

 

 

Dr H O R N  J Á N O S

gyémántokleveles olajmérnök

okleveles gazdasági mérnök

okleveles szakközgazda

a Bányász Kultúráért Alapítvány elnöke

 

Ü N N E P I  B E S Z É D E

 

 2018. szeptember 2-ai 68. BÁNYÁSZNAPON

 Nagykovácsi,  2018. szeptember  2

 

 

 

 

 

„Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen.

Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével.

Tisztálkodjál belülről, kívülről. 

Felejts el mindent ami a köznapok szertartása és feladata.

Az ünnep különbözés és az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.

Az ünnep legyen ünnepies.

S mindenek fölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból a megszakításból, a teljes kikapcsolódásból, legyen benne áhítat,föltétlenség.

Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj fel reá testben és lélekben „.                     

Tisztelt Ünneplők !

Márai Sándornak (1900 – 1989) 48 évesen el kellett hagyni az országot,  a bolsevizmus ellenségének nevezték és egyik fő bűnének tartották, hogy Ő volt a magyar polgárság irodalmi képviselője, könyveit bevonták, később haza hívták de addig nem akart hazatérni amíg idegen csapatok vannak hazánkban és nem történik szabad választás. Az USA-ban halt meg. 1990-ban poszthumusz Kossuth díjjal tüntették ki) a Füves könyvből szóló gondolataival köszöntöm a bányásznapi ünnepségen megjelenteket.

Elöljáróban köszönet mindazért  amit Nagykovácsi Polgármester asszonya és az általa vezetett önkormányzat                         tett és tesz, hogy a több évtizede óta  bezárt bányászat után is ápolja, őrzi a bányász hagyományokat  és  azt is, hogy két évvel ezelőtt  2016.szeptember 4-én  gyönyörűen felavatták ezt a szép emlékművet.

Tisztelt Ünneplők !

A bányászat csodálatosan szép és gazdag hagyományokkal rendelkezik melyek közül  kiemelkedik a Bányásznap.

1950 november 23-án a Minisztertanács      és a Magyar Dolgozók Párt Központi Vezetősége határozatot hozott a szénbányászat fejlesztéséről – de jó lenne ha most is történne ilyen – mely többek között kimondta, hogy „ minden év szeptemberének első vasárnapján az egész ország BÁNYÁSZOK NAPJA – ként ünnepli meg, a bányászat országos jelentőségének elismerésképp..” Az érvényben lévő Bányatörvény is tartalmazza ennek a napnak a megtartását.

A 2018.évi 68. Bányásznap központ ünnepségére 2018. augusztus 28-án Pécsett  a „ Kodály  Pécsi Konferencia és Koncert Központ” dísztermében  közel 350 meghívott jelenlétében került sor, ahol  Süli Jánosnak a PAKS II tervezéséért, megépítéséért és üzembe-helyezéséért felelős tárca nélküli miniszternek  és dr Fónagy Jánosnak a  nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkárának köszöntése után az ünnepi beszédet dr Kaderják Péter  Innovációs és Technológiai Minisztérium  energiaügyekért és klímavédelemért felelős államtitkára tartotta. Csak egy – két kiemelés a beszédből :

Kormányzati cél,hogy jövőben Magyarországot dinamikus és minőségi gazdasági növekedés jellemezze, amiben a magas hozzáadott értéket biztosító innovációra támaszkodó tevékenységeknek kell vezető szerepet játszania.. EZ A MEGUJÚLÁS AZ INNOVÁCIÓ NEM KERÜLHETI EL A BÁNYÁSZATOT… A tárca dolgozik azon, hogy minél hamarabb korszerűbbé,olcsóbbá és takarékosába tegye, ugyanakkor biztonságosabbá tegye a magyar energetikai rendszer működését aminek a bányászat is része.

 Majd kitüntetések átadására  és állófogadásra került sor, ahol a pohárköszöntött a vendéglátó MECSEKÉRC Környezetvédelmi  Zt vezérigazgatója, Molnár János tartotta.  Az ünnepségről a BDSZ lapja, a Bányamunkás minden évben részletesen beszámol, ennek két-két példányát mind az önkormányzatnak mind a könyvtár részére meg fogom küldeni. Szeptember végén a BDSZ honlapon/Bányamunkás / is  olvasható lesz..

Ezt követően pénteken a társaságok központjaiban-, majd szombaton és a mai napon a bányatársaságok üzemeinél  és  minden olyan városban, községben ahol valamikor bányászat volt, ott is mindenütt emlékművek, emléktáblák emlékeznek a bányászatra és mindenütt színvonalas bányásznapi ünnepségekre kerül sor.

A mai napon megemlékezünk és tisztelgünk a nagykovácsi szénbányászatról, szénbányászokról  természetesen a teljesség igénye nélkül felvillantva a legfontosabb történéseket.

Az Észak-Budai hegységszerkezet négy  szénmedencéje   közül  kiemelkedő  volt a Nagykovácsi medence amit bizonyít,hogy 1850 – 1969 között a széntermelés  a Pilisvörösvári medencében 7,3Mt , Nagykovácsi medencében 4.8 Mt.,Pilisszentiváni medencében 4,5 Mt Solymári medencében  1,0 Mt volt.

Melyek voltak a főbb történések :

MIESBACH a kutatóaknáját 1853-ban mélyítette le. A 22 méterig mélyített keretácsolt aknával két széntelepet tárt fel.

 1863-ban mélyítették le a  Eder Ferenc Mátyás tulajdonosról elnevezett EDER aknát  ahol 30 férfi,3 nő és 1 gyermek dolgozott és 11791 métermázsát termelt. A leállás miatt víz alá került. A tulajdonos halála miatt csődhelyzet alakult ki.  Az örökös – Eder Anna Mária kérelmezte az 1866-ban kiadott kutatási engedély meghosszabbítását, de a Budai kir. kerületi bányabíróság a Nagykovácsi Kőszénbányát 1869 január 21-én Nagy I.M. és társai tulajdonában adta át tartozásaival együtt.

1869 június 2-án  Hantken Miksa bányamérnököt,akit szinte egy időben  neveztek ki a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatójának  jelentették be  műszaki i vezetőnek a bányahatósághoz, aki a munkálatokat 1872-ig vezette. A bánya  1874-ben és 1875-ben termelt, 1876-ba termelés nem volt, ebben az évben a bányahatóság felszólította a tulajdonost a munka folytatására de ez nem történt meg. A tulajdonos kérte két bányatelkének törlését. A Pestvidéki m. kir. törvényszék 1880 november 6-án azokat törölte.

ZWIERZINA EDE morvaországi bányatulajdonos – aki mögött jelentős cseh és morva tőkések álltak – 1880 május 24.én kapott engedélyt  kutatásra.  Megalapították a ZWIERZINA –féle CSALÁDÜDVE BÁNYATÁRSULATOT . 1887 október 27-én. Igazgatónak az osztrák származású Loós Károly bányamérnököt nevezték ki. Egy függőleges és egy lejtős aknát mélyítettek le amibe már 1883-ban egy vízemelő gőzgépet építettek be.

A társulat 1883 – és 1893 között 85 férfit-, és 12 gyermeket foglalkoztatott.

1894 június 25-én jelentette be a Nagykovácsi bányagondnokság idősebb és ifjabb Zwierzina  Ede halálát,de  a termelés folyatódott . 1895 május 12-én „ a munkások szállító kosáron való ki – és beszállítását a függőleges aknába „ a bányahatóság engedélyezte ,de  a hagyatéki eljárások miatt 1900 április 29-én  az Ostravában megtartott bányatársulati ülésen  döntöttek a Nagykovácsi bánya felhagyásával.

A megszűnés után csak 1920-as években kezdtek el foglakozni a bányászattal. A szénterületet a BESZKART igazgatóságának megbízásból dr Schmidt Sándor dorogi bányaigazgató vizsgálta felül. A felülvizsgálat kiterjedt gróf Tisza Kálmán nagykovácsi uradalmának akkor már megkapott KÁLMÁN véd- nevű bányatelkére és attól pár száz méterre lévő 13 holdas területre.  A szakvélemény feltűnően pesszimisztikus volt, hiszen egy konkurens bányavállalat igazgatója készítette. A termelés 1922-1923-1924-ben folytatódott, de 1924 áprilisában befejezték a termelést a TISZA lejtősaknában.

1929 január 1-án SIMIG ÁDÁM bejelentette a bányahatóságnál hogy a gróf Tisza uradalomtól negyven évre bérbe vette a bányát és a felhagyott aknát tovább mélyítette, majd a bányát villamosította. Ekkor a töke  hiányában a munkát nem tudta folytatni ,  HEISLER ENDRÉNEK és FARKAS JENŐNEK adta tovább a jogot, a termelésről nincs adat, ekkor mélyült a Heisler lejtős akna.   1930 novemberében MÁNIK SÁNDOR miskolci lakos vette bérbe a a szénjogot, de 1931-ben bekövetkezett halála miatt özvegye 1939-ben tovább adta a jogot a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt-nek.

1943-ban alakult meg a Nagykovácsi Kőszénbánya Rt 200.000 ft alaptőkével , a részvényesek Husz Jenő, Ajtay Zoltán és Sorg Jenő voltak.

 1947-ben Antal lejtősakna illetve  az ehhez csatlakozó Altáró Üzem szintén komoly szerepet játszott a medencében. Az 1948 augusztus 13-án eszközölt lyukasztás lehetővé tette a solymártelepi központi osztályázóba való szállítást.

S most itt állunk ennél a csodálatos, ipari műemlék előtt ahol a kötélpályán szállították a tömedékeléshez szükséges homokot  1969-ig  a Pilisszentiváni bányából.

Sajnos a Nagykovácsi szénbányákban többen bányaszerencsétlenség közben hősi halált haltak:             

FINK ANTAL  1887

BRUNNER MÁTYÁS 1891                FERWAGER JÓZSEF 1891

BELUSCHKA FERENC és ismeretlen nevű társa 1897   

       / de csak 1898-ban augusztus 27.-én hozták fel /

FISCHER GYULA 1931             MULAVECZ ANTAL 1931

TÓTH JÁNOS 1931

Emlékezzünk rájuk.

Javaslom,hogy emléküket egy emléktáblával örökítsük meg amit az 2019. évi Bányásznapon  avatnánk fel. A 2019-es év sok  dátum miatt úgyis különleges jelentőségű  lesz  gondolok a kerek évfordulókra : 1869,1929,1939,1969).

 Költség viselésére javaslatom illetve vállalásom :

BDSZ Bányász Kultúráért Alapítvány            40 % Önkormányzat                                                  40 %                     

Dr Horn János mint javaslatevő                     20 %

Az írásos javaslatomat polgármester asszonynak az ünnepség után átadom azzal a kéréssel, hogy azt az Önkormányzat  testületi ülésén tárgyalják meg.

A nagykovácsi szénbányászat viszonylag nagy  de sajnos  szétszórt irodalommal rendelkezik, döntően a pilisi szénbányászatról megjelent irodalmakban. Egyes esetekben kissé eltérő, de én bízom, hogy az elmondottak tartalmazzák a leglényegesebb, talán közelítően pontos időrendi eseményeket.

Sajnos hiányzik egy Nagykovácsi szénbányászat település monográfia. Nagy örömmel olvastam, hogy a Nagykovácsi Pékdomb Közössége 2016.szeptember 30.-án „PÉKDOMB III” estét tartott és ott Sági Balázs bányakutató is tartott előadást. Talán Ő lesz az, aki megírja a Nagykovácsi szénbányászat monográfiáját.

Pár szó kizárólag  a szénbányászat mostani helyzetéről :

Agricola ( 1494 – 1553)  már  könyvében megírta,hogy „ a bányászatot egyetlen társadalom sem tekinti közömbösen és érdemeit felnagyítva dicsőítik vagy érdemeit elhallgatva pocskondiázzák”.                                         

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg  Péch Antal selmeci bányamérnök is  akinek köszönhetjük, hogy 1894 április 7-én egy választmányi ülésen a javaslatára fogadták el, hogy az addigi „ GLÜCK AUF „ német bányászköszöntést a magyar „ JÓ SZERENCSÉT „ köszöntés váltsa fel.

Sokan éltük/éljük  meg Agricola szavait az itt most körünkben lévő nagyra becsült nagykovácsi bányászok is, hiszen a bányászok  az 1945 – 1965-es években a nemzet megmentői voltak, most meg folyamatos támadás éri őket. 1948 – 1965 között csak a földtanban, bányászatban     78  fő kapott Kossuth díjat, később már kisebb számmal Állami díjat,a mostani kitüntetéseknél lámpással kell keresni egy – egy kitüntetett. A legnagyobb dolgozói létszám a szénbányászatban 1964-ben  124 ezer fő volt, a mélyművelésű fekete-, és barnakőszén bányászat szinte megszűnt, egy-két kisebb társaság működik, s most ha nem volna a Mátrai Erőmű Zrt két lignitbányája ( Visontán és Bükkábrányban )  ahol átlagosan 1100 fő dolgozik) akkor a létszám nem érné el a  százat. De bízunk a jövőben, különös tekintettel arra, hogy a kormány támogatja  „ Az Energetikai Ásvány – hasznosítási  és Készletgazdálkodási Cselekvési Terv”-et.

Természetesen egy bányásznapi ünnepi beszéd nem engedi meg, hogy minden fontos, jelenlegi és jövőben várható , a természeti erőforrásokról, azok nemzetgazdasági kihatásáról is szólni lehessen, de felajánlok és szívesen vállalok egy kizárólag szakmai alapon történő előadást abban az esetben ha azt Önök igénylik.

Beszédemet ,  megköszönve megtisztelő figyelmüket Márai Sándor gondolataival kezdtem és Jókai Mór gondolataival zárom:

„SZÍV ÉS KŐHOMLOK KELL HOZZÁ, HOGY AZ EMBER ODA LE MERJEN SZÁLLNI ÉS BEKOPOGTASSON AZ ÖRÖK TERMÉSZET ÉVEZREDES ALVÓ NAGY CSODÁIHOZ”.

Szépen  mondta Jókai, a nagykovácsi bányászok ilyen emberek voltak.

Kívánok Önöknek és Önökön keresztül a térség minden lakosának a továbbiakban is sok sikert, eredményt,jó egészséget és mindezekhez az 1894-ben Selmecbányán elfogadott bányászköszöntéssel

 

Jó szerencsét !

 

Felhasználható  irodalom:

 

Ajtay Zoltán            1900 – 1983

Hantken Miksa       1839  – 1893

Hoffman Károly      1839 – 1891

Papp Károly            1873 –  1963

Szöts Endre dr        nincs adat

Zsigmondy Vilmos 1821 – 1888

                      szakmai írásai

BKL Bányászat újság ( OMBKE )

MBFSZ Adattár ( Budapest, XIV. Columbus u 17-23)

MBFSZ Könyvtár ( Budapest, XIV. Stefánia u 14)

Központ Bányászati Múzeum könyvtára ( Sopron)

Magyarország bányászatának  évezredes története(OMBKE)

 

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Bányásznap 2018. - 2018-09-05

Bányásznap Nagykovácsiban

 

 

Minden évben feladatunk, hogy tisztelettel adózzunk Nagykovácsi bányászmúltja előtt, fejet hajtsunk az egykori áldozatok előtt és meleg szeretettel köszöntsük azokat a kedves, egykori kovácsi bányászokat, akik elfogadják meghívásunkat és el tudnak jönni az ünnepségre. Minden évben megható, hogy együtt lehetnek az egykori bajtársaik társaságában.

Az idei 68. Bányásznapon a Pilisi Fúvósok kis Zenekara adta a zenei aláfestést, teremtette meg a hangulatot. A szeszélyes időjárás miatt az Öregiskola kapujában várták a megemlékezőket a zenészek, jó hangulatú fúvós zene dallamára vonulhattak be a nagyterembe az ünnepségre érkezők.

A Himnusszal vette kezdetét az ünnepély, majd Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony mondott köszöntőt. Az ünnepi beszédet Dr. Horn János gyémánt okleveles olajmérnök; okleveles gazdasági mérnök; A BDSZ (Bányászati Dolgozók Szakszervezete) elnöki főtanácsadója tartott „Emlékezés Nagykovácsi szénbányászatára” címmel. Majd Németh József, gyémánt diplomás mérnök beszélt „A magyar szénbányászat 100 éves történetéről Nagykovácsi vonatkozásokkal” tárgykörben. Mindketten kiemelték, a jövő évben lesz a nagykovácsi bánya bezárásának 50. éves évfordulója, ebben az ünnepi évben különös figyelmet kell fordítani az emlékezés ünnepélyes körülményeire, ehhez Dr. Horn János úr egy egy javasolt tervezetet is átadott.

Személyes visszaemlékezésekre is sor került, Probszt András nyugalmazott bányász megemlékezett az 1954-es vízbetörésről. Kemenes Gábor plébános, Nagykovácsi díszpolgára, vezetésével közös imát mondtak az ünneplők, emlékezve a hősi halottakra, Szent Borbála, a bányászok védőszentjének közbenjárását kérve.

Az Öregiskolai megemlékezés végén felcsendült a Bányászhimnusz.

Az időjárás végül megengedte, hogy a Zsíros-hegyen a Bányász Emlékkőnél a kitartó ünneplők letehessék a koszorúkat, fejet hajthassanak egy letűnt, bányászkor emléke előtt.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata, a BDSZ, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár koszorúzásával fejeződött be az idei nagykovácsi Bányásznapi megemlékezés.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Az idei évben is elindult szeptember 3-án, hétfőn a tanév Nagykovácsiban is. Esős, sötét reggel kezdődött az idei ünnepélyes tanévnyitó.  Az új diákok, a kis elsősök hagyományosan az óvodában gyülekeztek, hogy az óvónénik elkísérjék őket ünnepélyesen is az Iskola kapujához.

2018-ban 94 első osztályos tanuló tette meg ezeket a kezdeti lépéseket, elődeik nyomdokán és ült be az iskolapadba, ahol mostantól hosszú időt fognak hasznosan, eredményesen eltölteni, amíg be nem fejezik az általános iskolában a tanulmányaikat.

639 beiratkozott tanulója van 2018-as tanévkezdetkor a Nagykovácsi Általános Iskolának.  25 osztályban kezdték el tanáraikkal, tanítóikkal a munkát.

 

 

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Idén is korán reggel, kilenc órakor kezdődött a megemlékező ünnepség Nagykovácsiban az Öregiskolában. A hetek óta tartó hőség miatt nyitott ablakokkal, a lehetőségekhez képest hűvös helyen gyülekeztek az ünneplők, fellépők. 2018-ban is minden fellépő nagykovácsi volt. A köszöntő után közösen elénekeltük a Himnuszt, majd  Kuti Bori csodálatos énekhangja bűvölte el a hallgatóságot.  A Rézpatkó három táncos legénye is megérdemelten  hatalmas tapsot kapott. Hazai János, Papp Levente, Toma Zsolt előadását nemcsak a szülők, a felkészítő tanárok Czene Zsuzsa és Kiss Zsolt  nézték meghatottan, hanem minden ünneplő is.

Az ünnepi beszédeket Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony és meghívott vendégként: Harrach Péter a KNDP alelnöke, a KDNP országgyűlési csoportjának frakcióvezetője tartotta. Mindkét ünnepi beszéd kiemelte a Szent István-i eszmék és gyökerek fontosságát, azoknak a mai napig kitartó érvényességét; az elődeinktől átvett értékek, a közösség megtartó erejének fontosságát.

A zenekar ez alkalommal Kutiné Ernhoffer Tündéből, Becze Gáborból (Kaláka), Görgényi Gáborból, Tegzes Endréből állt. Az ünnephez kapcsolódó dalok, zeneművek összeválogatásánál arra is figyelemmel voltak, Nagykovácsi kitüntető címeinek adományozásakor   valamennyi kitüntetettet  személyesen megszólítsák és köszöntsék.

A Nagykovácsiért Emlékérmet 2018-ban Kőrösi Éva, idén nyugdíjba vonuló, közkedvelt és nagyra becsült tanítónő, a Nagykovácsi Általános Iskola pedagógusa kapta, a Nagykovácsiban eltöltött tanéveinek és egész pedagógusi munkásságának elismeréseként. Egykori tanítványok, hálás szülők és az ünneplő kollégák vették szeretettel körül a díjátadás után a friss Nagykovácsi Emlékérmest.

A másik díjazott Janits Béla egykori, több ciklusban munkálkodó önkormányzati képviselő, a Fejér György Alapítvány egyik létrehozója volt.  Szociális érzékenységét jól jelzi, hogy 12 éven keresztül szociális tanácsnokként is működött. Az Alapítványon keresztül sok nagykovácsi családot, egyént sikerült segíteni nehéz helyzetében, krízisében. Fejér György személyének és pályájának megismertetése is kitűzött feladati közé tartozott, a Nagykovácsi Könyvtár jó néhány szép muzeális könyvvel gyarapodott adományai által. További érdemeihez hozzátartozik: a Nagykovács gr. Tisza István Nemzeti Kör egyik alapítója és elnöke, 18 éve képviseli a faluban a Tisza-család emlékének őrzését, országos ügyekbe is bekapcsolódva.

2018-ban Nagykovácsi díszpolgára Kemenes Gábor atya, a község plébánosa lett. Gábor atya húsz éve szolgálja a katolikus közösséget, és a falut. Börtönpasztorációs tevékenységért magas kitüntetéssel ismerték el (Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat, 2013.), mint ahogy köztudomású a drogos szenvedélybetegekkel kapcsolatos tevékenysége is. Vasárnaponként nem ritkán kilenc misét is mond, fásultság nélkül, igaz hitet sugározva. Az elhangzott laudációjában is kiemelték, igazi közösségi emberként ismerjük, ahol segíteni, szervezni, menteni tud, ott terem. Forgalmat irányít, autót tol, mentőt hív, kidőlt fákat húz le az útról. A család látogatásokat, a súlyos betegek lelki vigaszát is kiemelten kezeli. Misét mond, esket, keresztel és temet felszentelése óta, 45 éve; ebből húszat Nagykovácsiban szolgálva.

A díj átadás ünnepi pillanatai  után a Nagykovácsi Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub aratódalokat énekelt. Majd az ünnepelt Gábor atya megáldotta az új kenyeret, amelyet Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony ünnepélyesen megszegett és a nyugdíjas klub segítségével szétosztották az ünneplők között. Az ünnep a Szózattal zárult, majd a katolikus templomban szentmisével folytatódott.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Szép összeállítás a Budakörnyéki Tévé műsorán, benne a Nagykovácsi Búcsúk helytörténeti kiállítás megnyitója.

Nagykovácsi Búcsú 2018.

 

Képösszeállítás a búcsúi kiállítás megnyitó napjáról:

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Több éves hagyomány, hogy a búcsún a Kolozsvár téren, ahol a Kitelepítési Emlékmű is található, a vele szemben lévő, a Felvidékről elűzött magyar lakosság “betelepítésének” emléket állító  szobornál  koszorúzást tartunk. A búcsúra szép szokásként hazatérnek az elszármazottak. Így van ez Nagykovácsiban is sok éve. Minden évben eddig volt szerencsénk a Németországból hazaérkező, egykori nagykovácsiakat fogadni. A falu sajátos története szerint, az 1947-ben a Felvidékről elűzött, Nagykovácsiban megtelepülő lakosság egykori anyatelepülései is meghívást kapnak. Idén is Andódról érkezett delegáció, Czuczor Mária polgármester vezetésével.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

A Nagykovácsi búcsú 2018-ban augusztus 11-12-én az augusztus 15-i Nagyboldogasszony ünnepének hétvégéjére került. A búcsús hagyományokat 2010-ben elevenítette fel a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Így a búcsúi keretek 8 éve formálják ezt az ünnepet, amely más és több egy bármelyik jó időjárású, szép nyári napra kitűzött falunapnál.

Az idei búcsú meghívó plakátja:

A 2018-as búcsú plakátja.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

 1. A linkre kattintva eljutunk az Év Fája szavazás weboldalára, ahol legörgetve eljutunk a hatodik “A Nagykovácsi templomkert odvas hársfája” című bejegyzéshez.            
 2. Itt elolvashatjuk a fa teljes történetét és a képek alatt megtaláljuk a szavazás gombját.
 3. A szavazáshoz rendelkeznünk kell egy e-mail címmel, enélkül a rendszer nem enged szavazni. 
 4. Az e-mail cím megadása után és a rublika alatti első kocka “kipipálásával” elküldhetjük a szavazatunkat. Ezután egy új oldal nyílik meg, ahol egy sárgán kiemelt szöveg vár minket.                                                                                                   
 5. A következő és egyben utolsó lépésünk, hogy az email fiókunkban belépve megkeressük az evfaja@okotars.hu-ról küldött emailt, amiben egy kéken kiemelt linkre kattintva jóváhagyjuk a szavazatunkat. 

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Hazáink

Ritter György: Hazáink borító-kép

ezt a címet adta a szerző, Ritter György legújabb könyvének. Már a címválasztásból is érezhető, elgondolkodtató munkát tartunk a kezünkben, hiszen hogyan is lehetne két vagy akár több hazánk. Német és magyar kényszermigrációs sors a második világháború utáni Magyarországon adja meg az alcím a szűkebb témát, majd az – Egy Buda környéki község szemszögéből alcím kitétel tovább pontosítja a tanulmánykötet fókuszát.

Rossz szakmai berögződés, hogy a könyv megismerését a végén a Jegyzeteknél, forrásoknál kezdjük. Pedig sokat elárul a munka várható alaposságáról. Ritter György Hazáink című munkája 374 db jegyzetet, utalást, forrást tartalmaz.

A téma alapos és imponálóan precíz megközelítésére számíthattunk tehát. Így is lett, a kétnyelvű kötet három fő részre tagolódik. Első részében a Telepítések és telepítettek I. (1944-1950) című fejezetben a bevezető tanulmány az összes olyan kategóriát leírja, jogi hivatkozással, a történelmi korszak ismertetésével, amely kategóriák lényege az emberek egy csoportját, családokat, faluközösségeket, kiválasztottakat, listázottakat valamely politikai, ideológiai akarat nevében az eredeti lakóhelyükről, szülőhelyükről valahová máshová űzik vagy juttatják. Számtalan jogi kategória, számtalan szakmai, illetve köznyelvi kifejezés írja ezt a jelenséget: kitelepítés, kényszermigráció, mesterséges migráció, népességmozgás, lakosságcsere, áttelepítés, áttelepülés, elűzés, kényszersorozás, internálás, jogfosztás, földfosztás, betelepítés, visszaszökés. A második Telepítések és telepítettek II. című fejezet mindezeket a mozgásokat már a Pilis-völgyében, különös tekintettel Solymárra vizsgálja meg.

A kötet talán legizgalmasabb, harmadik részében a szerző az oral history módszeréhez folyamodik. Hat emberi sors elevenedik meg, hat különféle élethelyzetből indulnak a történetek. Megszólalnak a „svábok”, a „felvidékiek, a „matyók – summások”. Az interjúk szerkesztése különféle témacsoportok szerint folyt, pl. nyelvhasználat, identitás, vallás, integráció, elkülönülés, háború, elűzés, visszatérés stb.

A tanulmánykötet több Nagykovácsira vonatkozó tényt, adatot tartalmaz, és az egész korszak Nagykovácsi történéseinek megértésében is segíthet.

Ritter György: Hazáink. Németek és magyar kényszermigrációs sorsok a második világháború utáni Magyarországon. Napkút kiadó, Budapest, 2018.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

AKuFF-Fachtag in Großkowatsch – 30.06.2018 Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete szakmai napja Nagykovácsiban megjegyzéssel tette közzé Huber Éva fotóit a konferenciáról. A konferencia hagyományai szerint a szakmai tanácskozás után a résztvevők időt szánnak a fogadó település megismerésére. A délelőtti rövid bemutatkozás után a délutáni programban a Tisza István teret és a Nagykovácsi Nagyboldogasszony Plébániatemplomot ismerhették meg a vendégek. A templom történetét, értékeit Réthy Mária mutatta be, a templom felújításának terveit Csabainé Perneczki Judit ismertette. A vezetés alatt és Huber Éva gyönyörű fotóiban gyönyörködve alkalmunk nyílik turista szemmel rátekinteni Nagykovácsi, a főtér, a templom szépségeire, amelyek felett, lehet hogy már elsiklik tekintetünk.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

A Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete , az AkuFF konferenciáját  2018. június 30-án Nagykovácsiban, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében tartotta.

Az AKuFF elsősorban a magyarországi németek származásával foglalkozó családfakutatók szervezete. Fő célja a kutatók egy szervezetbe tömörítése, egymás kutatási tevékenységének megismerése által az információcsere elősegítése, a kutatáshoz szükséges szakmai segítségnyújtás és a tudományos háttér biztosítása. Érdeklődési körükbe tartozik ezen kívül a svábság története, helytörténet, a történelmi segédtudományok (címertan, pecséttan, archontológia, kitüntetés-jelvénytan, térképészet stb.)

A konferencia programja a következő volt:

 1. 00 Elnöki tájékoztatót tart Dr. Pencz Kornél

10.05 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nevében Szemesy Barbaba alpolgármester asszony köszönti a konferencia résztvevőit

10.10 Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről Dr. Kohut József elnökhelyettes úr mond köszöntőt

10.20 G. Furulyás Katalin helyismereti könyvtáros, művelődéskutató: Nagykovácsi múltjának és jelenének néhány képe címmel vetített képes bemutatkozót tart

 1. 00 Előadások

Dr. Pencz Kornél: A vaskúti Pentz-család gyökerei Nagykovácsiban és a Budai hegységben

Franziska Milbich-Münzer: A budakörnyéki németség eredetkutatásának legújabb eredményei

Ebéd a Nagyszénás Menedékház vendéglőben.

 1. 00- 16.00 A Nagykovácsi Tisza István tér és a Nagykovácsi Nagyboldogasszony Katolikus Plébániatemplom látogatása vezetéssel

Fakultatív program: A Nagykovácsi Teleki-Tisza Kastély parkjának látogatása (egyénileg, vezetés nélkül)

A konferencia a féléves szervező-előkészítő munkája eredményeként közel hetven kutatót látott vendégül Nagykovácsi.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Rég láttunk ennyi biciklist,  külföldi rendszámú autót Nagykovácsiban, az iskola melletti parkolóban. Az arra járók csodálkozva nézhették az egyre szaporodó számú camping autót, a megannyi biciklit, amelyek ezekből és egyéb tartóeszközökről lekerültek.

Európa és Világbajnokság zajlott a faluban, ahová a világ sok részéről érkeztek a tájékozódási kerékpározás művelői, mesterei.

A rendezvényre 400-500 résztvevőt vártak a szervezők a világ 25 országából. Sokan jöttek az északi országokból (Svédország, Dánia, Finnország), ahol a tájékozódási sportok tömegsportnak számítanak. Sok vendég érkezett Csehországból, Svájcból, Franciaországból, sőt a beharangozó Tájolóbeli cikk szerint Japánból, Új-Zélandról és Ausztráliából is érkeztek versenyzők.

A versenyirodának a Nagykovácsi Általános Iskola adott otthont. A műfüves pálya és a kondipark mellett-mögött ideiglenes parkoló működött, ahol lakóautók is helyet kaptak.

A legtöbbet azonban a környező erdei-mezei utakon tartózkodtak a versenyzők, élvezve a tájat és a terep minden nehézségét.

A verseny egy mozgalmas napja.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Budakeszin a Tájházban, a Múzeumok éjszakáján, a tájház belső falain megidézték  az egykorvolt budakeszi polgárok emlékét. A kivetített fotókon életnagyságban szerepeltek a harmincas- negyvenes évek elején készített  fotók alakjai. Elsőáldozási emlékek, ünneplőbe öltözött családok, fess tűzoltók, szép ifjúpárok, ünnepi családi fotók. A fotók id. de Ponte József üvegnegatívjairól kerültek a falra. Az üvegnegatívok egy budakeszi ház felújításakor kerültek elő a ház padlásáról. Pályázati forrásból digitalizált fotógyűjtemény, így már minden budakeszi emlékévé válhatott. A képeken szereplő személyek nagy többségéről az emlékezők sem tudják kik lehetnek, egy-két arcot azonban felismertek budakeszi mostani lakosai, akik a Múzeumok Éjszakáján a Tájházban gyűltek össze emlékezni.

Egyben biztosak lehetünk, a képek még 1946 előtt készültek, mert de Ponte József és családja kitelepítésre került, így 1946-ban elhagyta a falut, hátrahagyva a műterme üvegnegatívjait.

A de Ponték őse a legendák szerint Lotaringiából származik és 1686-ban, Buda ostromakor érkezett a törököt kiűző Ince pápa seregének katonájaként Magyarországra. Más történetek is keringenek, de ez a legenda tartja magát a leginkább. A név olasz, esetleg francia származásra is utalhat, de nyilvánvaló, hogy az idők folyamán elnémetesedett a család. Érdekességként megemlítendő, hogy Budakeszin más olasz nevű családok is éltek: a Nattok , a Schrottik és Pinellik, de az ő Budakeszire kerülésük körülményeire nincsenek adatok.

Az idősebb de Ponte a húszas-harmincas évek Budakeszi életének meghatározó alakja volt. Egyrészt műtermi képeivel és számtalan riport felvételével páratlan dokumentációt őrzött meg Budakeszi helytörténetének. Másrészről a település kultúréletének is aktív szereplője volt. Szerepelt a Passiójátékokban, a díszleteit is ő készítette. A Budakeszi Kultúregyesület titkári tisztségét is betöltötte. 1932-ben Budakeszi elesett hőseinek I. világháborús emlékművének avatásakor az ide látogató József főhercegtől megkapta az “udvari fényképész” címet.

A kitelepítésből sohasem tért vissza a városba, Budakeszire, amelynek korfestő képeit korát megelőző szociális érzékenységgel és művészi igénnyel készítette el. 1974-ben halt meg.

Források:https://hirmondo.budakeszi.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=97:idsebb-de-ponte-jozsef-udvari-fenykepesz&catid=41:varosunk-bueszkesegei&Itemid=84

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Kányádi Sándor Nagykovácsiban 2009-ben az Elek apó kútjának avatásán az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár kertjében

A Kaláka együttes Nagykovácsiban 2009-ben az Elek apó kútja avatásán

Elek apó kútja, az avatás napján 2009-ben, az Öregiskola és Közösségi Ház kertjében

A mai nap szomorú híre, életének kilencvenedik évében meghalt Kányádi Sándor költő.

Kányádi Sándor 1929. május 10-én született Nagygalambfalván, Romániában. A székelyudvarhelyi református kollégiumba, a Római Katolikus Főgimnáziumba és a fémipari középiskolába járt iskolába, majd beiratkozott a Szentgyörgyi István Színházművészeti Főiskolára, de a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Karán szerzett magyar-irodalom szakos tanári diplomát 1954-ben. De tanárként soha nem dolgozott, életét az irodalomnak szentelte – írja róla a Wikipédia.

Kányádi Sándort több szál kötötte Nagykovácsihoz. Már a hetvenes évek végén gyakori vendége volt az Erdészeti Nevelőotthonnak, ahol Tóth László igazgató úr meghívására, a diákokkal szép író-olvasó találkozókat tartott.

A Kaláka együttes és Kányádi Sándor együttműködése csodálatos szépségű megzenésített verssel gazdagította a magyar irodalmat és zeneirodalmat. A Nagykovácsiban élő Kaláka-zenész, Becze Gábor közreműködésével Kányádi Sándor és a zenekar többször is fellépett, ellátogatott a faluba.

2009-ben avatták fel az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár udvarában az Elek apó kútját. 2012-ben nyílt meg Kányádi Sándor kezdeményezésére Budapesten, az I. kerületben a Mesemúzeum és Meseműhely, ahol hasonló kút vize csordogál a mese-, irodalomszerető gyerekek, felnőttek kedvére.

2009-ben a nagykovácsi Elek apó kút avatásán a Kaláka együttessel együtt Kányádi Sándor is szerepelt, személyes közreműködésével tette emlékezetessé az ünnepi pillanatokat.

Azóta a kút mellé ültetett diófa mára árnyat ad a padokon üldögélő olvasóknak.

Mától, itt olvasgatva biztos eszünkbe jutnak sorai:

Kányádi Sándor: Sóhajtás

Kútnak lenni volna jó

utas-itatónak,

diófának vagy a fánfüttyentő rigónak.

Rigófüttynek volna jó,

lenni bár egy hangnak,

jönni-menni volna jó akár csak a harmat.

A dedikálások sikere miatt is tudhatjuk, Kányádi Sándor sokak kedvence Nagykovácsiban. Köszönve a sok szépséget, emlékét kegyelettel megőrizzük.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Az idei Varázskastély Családi fesztivál már a megújult Teleki-Tisza Kastély parkjában került megszervezésre.

Varázskastély 2018. plakát

Két nap alatt, szombaton és vasárnap ingyenesen várta a Varázskastély minden játéka a gyerekes családokat. Az idei két sztárfellépő szombaton Charlie, illetve vasárnap délután Halász Judit voltak. A Nagyszínpadon és a Kastély árnyat adó szögleteiben egymásnak adták a fellépők a világot jelentő deszkákat, illetve gyepet, színes sátrakat. A fellépők színpadra jutását és a programokat az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár szervezte.

Varázskastély 2018. Programok- fellépők

Felléptek a helybeli  tánccsoportok , igen nagy sikert aratva.

Művészeti csoportok délután

A Kézművesfaluban a Lenvirág Bölcsőde, a Nagykovácsi Kispatak Óvoda, a Szőlőszem Óvoda , az Általános Iskola kézműves foglalkozásain, játszóalkalmain ügyeskedhetett, aki kedvet érzett. Továbbá Kiss Júlia textilezést,  Hunyadvári Szilvia origamizást, Benedek Olga kerámiafestést, Kiskun Judit csuhézást, Payer Kata firka foglakozást tartott. A Tandem Kávézó remek társasokat hozott. A Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola növendékei hangszer-bemutatót tartottak.

Családi Táncházat tartottak a Nagykovácsi Muzsikások is, az élőzene varázsát adva.

Bemutatót tartottak a Zrínyi Baranta SE, a Meridián torna, a Helen Doron Budakeszi és a Nagykovácsi Elszánt Állatvédők is fogadták az érdeklődőket.

Kriesch György vezetésével mindkét nap pingpongozhattak azok, akik ki szerették volna próbálni a kitelepített asztalokat.

A legkisebbek Ringató Foglalkozáson vehettek rész Szomora Lívia vezetésével.  A BAB Társulat utcaszínházi előadásán óriás bábos fenevadakkal küzdhettek meg a legbátrabbak, legyőzve a medvét. Sok bátor jelentkező védte meg a Varázskastélyt parkját, kicsit a falut is a fenevadaktól. Végül a gyerekek barátságot kötöttek és futva követték az óriásbábokat az öltözősátorig.

A Készenléti Szolgálatok önkéntesei fáradhatatlanul mutatták meg a gyerekeknek a tűzoltás mesterfogásait, a célbalövést vízzel, a rekeszremászás izgalmait.

A Főzőversenyen 19 csapat mérte össze erejét, idén is Horváth Zsuzsi a RozéKacsa gasztroblog szerzője és Fördős Zé a Street Kitchen házigazdája (nagykovácsi lakosok mindketten) véleményezték az elkészült remek fogásokat.

A Nagy Kohó árnyas “kisszínpadán”  a Muzsik és Volková, valamint a Divercity létek fel.

A Teleki-Tisza Kastély főépülete a szombati napon csoportos vezetéssel látogatható volt.

Mindkét napon kánikulai nyár várta az érdeklődőket, néhány csepp átfutó esővel.

Köves Szilvia a Varázskastélyról készült fotói elérhetőek ebben az albumban.

Varázskastély 2018. június 2-3.

A Mesevonat türelmes, jókedvű vezetője, két napon át vitte a falun körbe-körbe az érdeklődő kicsiket és nagyokat. Indul a Mesevonat, felszállás!!!

A Mesevonat útvonala 2018.

Reméljük, jövőre hasonlóan szép Varázskastély napjaink lesznek!

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Mihályi Balázs történész A Nagykovácsi Budapest ostroma és a Kitörés során című nagy sikerű előadásán mutattuk be új könyvét, a könyv végre kapható kereskedelmi forgalomban is. A könyvről elérhető legfontosabb adatok, tudnivalók.

Mihályi Balázs – Tóth Gábor – Tulok Péter: A Várnegyed ostroma, Buda 1944-45

A könyv borítója

 Egyben szeretettel ajánljuk a téma iránt érdeklődőknek, a téma elkötelezett kutatóinak a szerző, Mihályi Balázs közreműködésével létrejött kiállítást, amelynek 2018. június 7-én lesz a megnyitója Budapesten.

A budapesti kiállítás meghívója

Dr. Mihályi Balázs

A februári előadás

A februári nagykovácsi előadás plakátja

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Idén második alkalommal került megszervezésre közös pedagógusnap Nagykovácsiban. Meghívott kaptak az Önkormányzat oktatási-nevelési intézményeinek dolgozói, mindazok, akik a települési bölcsődében, óvodákban, az általános iskolában nevelik, oktatják, szeretik, ellátják gyermekeinket.

Az ünnepi alkalmon bemutatták az 1.a osztály Barangolás Meseországban című produkcióját. A gyerekek jó humorral és kitűnő karakterformálásokkal gazdag darabjának nagy sikere volt. A színdarabot Patócs Edit tanította be a gyerekeknek. A darabot a Varázskastély nagyszínpadán is bemutatták, ott is learatva a jogos elismerést, nagy tapsot.

Az 1. a előadása Pedagógusnapon

Barangolás Meseországban az 1. a osztály előadása Pedagógusnapon

Hófehérke ébredj fel! Az 1.a előadása Pedagógusnapon 2018.

A Nagykovácsi Kamarakórus előadásában kórusművek köszöntötték a pedagógusokat. A Kamarakórus ebben a felállásban az Adventi Vasárnapokon lépett fel először. A Kórus a Nagykovácsi Öregiskolában próbál, a mindig soron következő fellépésre, produkcióra készülve. A próbák fellépések előtt rendszeresek, hetente kétszer énekelnek együtt a tagok Diószeghy Tünde szervezésében. A kórust Kriesch Katalin karnagy vezeti. A most fellépő tagok: Kriesch Katalin, Keller Ágnes, Bátori Erika, Diószeghy Tünde, Fazekas Ágnes, Farkas Gabriella, Hudák Zsuzsanna, Vekerdi Mónika, Szelényi Nóra.

A Kamarakórus előadása a Pedagógusnapon 2018.

Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony köszöntötte a pedagógusokat, méltatva munkájukat, megköszönve az egész éves tevékenységüket. Trencsényi Lászlónét, Klári óvónénit 80 éves születésnapja alkalmából kiemelten üdvözölte. Karczewicz Ágnes óvónő idén, szakmai pályafutásának negyvenedik évében Brunszvik Teréz-díjat kapott, amit a Pesti Vigadóban vehetett át  Kásler Miklós miniszter úrtól és Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes államtitkár úrtól, akik   az oktatási-nevelési területen végzett kiemelkedő munkáért járó legmagasabb kitüntetéseket adták át. Kiszelné Mohos Katalin köszöntőjében gratulációját fejezte ki Karczewicz Ágnesnek.

Karczewicz Ágnes Brunszvik-díjas óvónő

A köszöntések után elkészült a közös csoportkép, majd az ünnepséget a pedagógusok tiszteletére tartott fogadás zárta.

Pedagógusnapi csoportkép 2018.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

A Kastély az átadás napján 2018. május 27-én

A Kastély átadásának napján a cserkész csapatok átveszik a Kastély kertjét a Cserkésznap keretében 2018. május 27.

Zászlófelvonás a Teleki-Tisza Kastély átadásának napján, 2018. május 27. A Nagykovácsi 1048. számú Greszl Ferenc Cserkészcsapat

Orbán-Viktor-miniszterelnök-a-felújított-Teleki-Tisza-Kastély-átadásának-napján-2018.-május-27. Orbán Viktor miniszterelnök, Szórád Előd Magyar Cserkészszövetség  projektvezető, Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő, Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Borok György Nagykovácsi Fidesz, Kiszelné Mohos Katalin Nagykovácsi polgármestere

A Kastély átadásán a történelmi egyházak delegáltjai 2018. május 27. Az épület áldását Dr. Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, dunamelléki református püspök és Lukács Imre Hajdúdorogi Görögkatolikus Főegyházmegye érseki irodaigazgató ökonómus végezte el.

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke Nagykovácsiban a Teleki-Tisza Kastély átadásán 2018. május 27-én

 

“A Magyar Cserkészszövetség által szervezett Országos Cserkésznap nyitóeseménye, a felújított Teleki–Tisza-kastély ünnepélyes átadója 2018. május 27-én, Nagykovácsiban volt. A Kastélyt Orbán Viktor, Magyarország Miniszterelnöke adta át. A 2016 áprilisában megkezdődött munkálatok célja volt, hogy visszanyerje történelmi pompáját a több mint 150 éves épületegyüttes. A felújítási koncepció kialakításánál a Magyar Cserkészszövetség maximálisan figyelembe vette a műemléki értékeket és az épületben rejlő lehetőségeket. A Cserkészszövetség az ingatlanon rendezvényközpontot alakított ki, ahol egyebek mellett képzéseket, nemzetközi konferenciákat, cserkésztalálkozókat tartanának. Az épület áldását Dr. Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, dunamelléki református püspök és Lukács Imre Hajdúdorogi Görögkatolikus Főegyházmegye érseki irodaigazgató ökonómus végezte el. Emellett Erdő Péter bíboros szavait Kemenes Gábor plébános tolmácsolta. A programon részt vett Monspart Sarolta, tájfutó világbajnok, a cserkészet jószolgálati nagykövete is.”

A bejegyzés szövegét Nagykovácsi Önkormányzata facebook oldaláról emeltük át.

A Kastély átadásáról készült Budakörnyéki Televízió felvételei itt elérhetőek:

http://budakornyekitv.hu/teleki-tisza-kastely-atadasa/

Teleki-Tisza-kastély átadása

Itt olvasható Orbán Viktor miniszterelnök úr átadási ünnepségen tartott beszédének teljes szövege:

Tisztelt Egyházi és Világi Elöljáróink! Kedves Cserkészek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelettel köszöntöm a Magyar Cserkészszövetség vezetőit, nemcsak a jelenleg hivatalban lévőket, de a jövő magyar cserkészvezetőit is, akik már bizonyosan itt vannak a hallgatóság soraiban. Rövidgatyásan vagy copfosan, talán még csak nemrég tették le a fogadalmukat Isten, a haza és az embertársaik szolgálatára és segítésére. Olyan fogadalom ez, amely bő száz év során sok-sok millió ember számára lett iránytű és igazodási pont olyan fiatalok számára, akik később neves írók, tudósok, sportolók, egyházi és világi vezetők lettek, köztük hárman amerikai elnökök, öten pedig még a Holdon is tábort vertek.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Azért vagyunk itt, hogy átadjuk Önöknek, átadjuk Nektek ezt a 2,5 milliárd forintból felújított épületet, egy százhetven éves történelmi jelentőségű épületet, a 106 éve fennálló Magyar Cserkészszövetségnek, és Önökön, rajtuk keresztül a magyar ifjúságnak. Amikor Önök ma birtokba veszik ezt a kastélyt, nemcsak egy szép és korszerű épületet látunk magunk előtt, hanem két nagy múltú arisztokrata család fészkét, Görgey Artúr egykori hadiszállását, Tisza István miniszterelnök úr otthonát és Király Béla nemzetőrségének utolsó szálláshelyét.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nem árulok el azzal nagy titkot, hogy az a hagyomány, világlátás és gondolkodásmód, amelyet a Magyar Cserkészszövetség és a magyar kormány magáénak vall, egy tőről fakad. Bár függetlenek vagyunk egymástól, de közös értékalapon állunk, és remélem, a jövőben jó ügyekben szövetségesei is lehetünk egymásnak. Közös célunk, hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik hisznek a magyarságot ezer év óta megtartó értékekben, és ráadásul a jég hátán is megélnek. Nekünk természetes, hogy hazában, családban és az egymásért kiálló bajtársias szövetségben gondolkodunk. Hiszünk a magyarok határokon átívelő összetartozásában. Valljuk, hogy a nemzet nem kitaláció, hanem egy élő közösség, amelynek tagjai vagyunk, s amelyben mindannyian boldog életet élhetünk. Ez a bátor és nagy ívű gondolkodás hozta össze már annak idején is a piarista atyákat a református diákvezetőkkel, a vidéki tanítót a munkás fiatalokkal foglalkozó pedagógusokkal, és ennek a bátor és nagy ívű gondolkodásnak köszönhetjük, hogy bár a kommunista diktatúra a cserkészeket emigrációba, börtönbe, kitaszítottságba és szétszóratásba kényszerítette, a rendszerváltás után a sok kis ér ismét bővizű folyóvá egyesült, Magyarország legjelentősebb ifjúsági szervezetévé.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Cserkészek!

Ez az épület, amelyet a mai napon ünnepélyesen átadunk Nektek, nem ajándék, hanem lehetőség. Lehetőséget teremt a Magyar Cserkészszövetség kiteljesedésére, közösségépítésre, konferenciák, továbbképzések, országos, de akár világszintű találkozások szervezésére is. Lehetőséget teremt arra, hogy a magyar cserkészet ismét olyan magas szintre kerüljön, mint ahol egyszer már a két világháború között járt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Cserkészek!

Ahhoz, hogy ebből a lehetőségből valóság legyen, még sok munkára lesz szükség. A lehetőség ugyanis – mondta egyszer egy okos ember – arról ismerhető fel, hogy overallban van, és munkának látszik. Ha valóra akarjuk váltani, mindig meg kell izzadnunk érte. Ez így van a cserkészetben, de így van az államvezetésben és a politikában is. Ti most, kedves Cserkészek, erre a munkára vállalkoztok. És látjuk, hogy munka van itt még bőven. Látjuk, hogyha hagyjuk, a modern idők és az új kordivatok folyamatosan alááshatják azokat a kulturális alapokat, amelyek a cserkészeket cserkészekké, Magyarországot pedig magyar országgá teszik. Ezért nekünk ma jól felvert sátrak kellenek, amelyek a legerősebb viharoknak is ellent tudnak állni. Ha pedig jól dolgozunk, akkor ez a cserkészközpont nemcsak viharálló sátor, de akár egyik erőcentruma is lehet annak a XXI. századi kereszténydemokráciának, amely garantálja az ember méltóságát, szabadságát és biztonságát, megvédi a férfi és a nő egyenjogúságát, a hagyományos családmodellt, megvédi a keresztény kultúránkat, és a XXI. században is esélyt ad nemzetünk fennmaradására és gyarapodására.

Kedves Cserkészek! Kedves Fiatalok!

A világ, Európa és benne Magyarország olyan lesz, amilyenné Ti formáljátok majd. Legyetek büszkék a fogadalomra, amelyet letettetek és arra a tudásra, amelyet vezetőitektől kaptatok. Gazdagodjatok és gazdálkodjatok a megszerzett tudás okos forgatásával úgy, mint rátok bízott talentumokkal. Legyen mindig előttetek, amit az alapító, Lord Robert Baden-Powell írt a cserkészeknek szánt utolsó üzenetében. Nyilván ismeritek, de azért ideidézem: „Az igazi boldogságot csak a másoknak nyújtott boldogság által érhetitek el. Igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb állapotban magatok mögött hagyni, mint ahogy találtátok.” Ezért arra kérlek Benneteket, ne csak arra figyeljetek, hogy ne vegyetek el a világból, ne csak arra törekedjetek, hogy megőrizzétek, amilyennek kaptátok, hanem legyetek bátrak, és tegyétek hozzá a magatok részét. A vezetőitektől pedig azt kérem, hogy szólítsanak meg még sok-sok fiatalt, és az elmúlt évekhez hasonló lelkesedéssel dolgozzanak tovább azért, hogy a cserkészeten keresztül minél több magyar fiatal juthasson nem virtuális, hanem valóságos élményekhez, és találhasson igazi, akár életre szóló barátságokra is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Cserkészek!

Végezetül megköszönöm azt a példamutató és értékőrző munkát, amellyel a Magyar Cserkészszövetség munkatársai ennek a történelmi kastélynak a felújítását már eddig is segítették. Körülnézhetünk, látjuk: sok munka vár még ránk. Annyit azonban talán már most is elmondhatunk, hogy jó remény van arra, hogy ez az épület ne csak tulajdona, de otthona is legyen a Magyar Cserkészszövetségnek. Azt kívánom mindannyiunknak, kicsiknek és nagyoknak, hogy csípjétek fülön a lehetőséget, amelyet Magyarország egy kivételes, kegyelmi pillanata adott meg Nektek. Viszonzom vezetőtök köszöntését, aki azt mondta – idézve a Ti köszöntéseteket –, hogy bíztok a többiekben, a másikban. A magyar kormány nevében azt tudom mondani Nektek, köszönjük, hogy bíztok, bíztatok bennünk eddig is, igyekszünk méltónak lenni rá. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!

Jó munkát kívánok mindenkinek!

Forrás:

http://www.miniszterelnok.hu/orban-viktor-beszede-a-magyar-cserkeszszovetseg-orszagos-kozpontja-a-teleki-tisza-kastely-avatasan

 

A Teleki-Tisza Kastély honlapja, ahol az épületek tervezett funkciója, a felújítás egyes részletei is megismerhetőek. https://teleki-tisza-kastely.hu/

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

A most közzétett képek az 1968-as  Községi Krónikából származnak. 1968-ban a krónikát Papp Gábor  és Szatmári Lajos jegyezte. 1968-ban új középülettel is gazdagodott községünk. Október 25-re készült el a termelőszövetkezet központi irodaháza. “Budapest felől jövet most már jobb kéz felől is kellemes látvány fogadja a faluba érkezőt. A termelőszövetkezet gazdasági épületei közül kiemelkedik az egyemeletes irodaház zöld ablakos, egyenesvonalú épülete. A központi fűtéssel, vízvezetékkel ellátott épületben 16 parkettás helyiség szolgálja a szépen fejlődő szocialista gazdaság vezetését.  (…) Egy millió 100 ezer forintot tudtak rááldozni (…)” A téeszt 1968-ban Vörös Hajnal Tsz-nek hívták. Az 1960-as években  a lakosság növekedése már elindult, 1949-ben 1904 fő lakta Nagykovácsit, 1960-ra a lélekszám 2412-re emelkedett. Ekkor a mezőgazdaságból élők aránya 16% volt már csak, szemben az 1949-es hatvan százalékos aránnyal.

A közeli Budapest munkaerő felvevő-képessége, a  jobb kereseti lehetőségek ingázásra csábították már az akkori  nagykovácsiakat is.

A téesznek a fotók tanulsága szerint is több melléküzemága volt. Sertéshízlalda, savanyítás, faipari üzemegység (ládagyár, cipősarok készítés), kőőrlő-kődaráló tevékenység, mozaiklap készítés,  mészégetés is folyt a hagyományos mezőgazdasági tevékenység mellett.

Forrás:

Papp Gábor – Szatmári Lajos: Községi Krónika Nagykovácsi, 1968.

B. Szatmári Lajos: Nagykovácsi rövid története. Nagykovácsi, 1991.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Válogatott bibliográfia a magyarországi svábokról

 

Ismeretterjesztő művek, szakirodalom

Bibliográfia

 1. Németek Magyarországon : Bibliográfia 1945-1975. – Budapest : Állami Gorkij Könyvtár, 1983.

 

Oktatás

 1. Brief an die deutschsprachigen Eltern und Grosseltern in Ungarn (Levél a magyarországi németajkú szülőkhöz és nagyszülőkhöz) = Deutscher Kalender 1958. p. 89-93.

 

 1. Deutsche Sprech und Sprachübungen für die … Klasse der Grundschule (Német beszéd- és nyelvgyakorlatok az általános iskolák … osztálya számára) / Arató Mátyás. – Bp. : Tankvk., 1959-1971.

 

 1. Wir lernen unsere Muttersprache (Anyanyelvünket tanuljuk) / Krix, Georg = Deutscher Kalender 1960. p. 65-68.

 

 1. Wir wollen lernene, wir wollen begreifen!… (Tanulni és érteni akarunk!…) = Deutscher Kalender 1966. p. 121-136.

 

Nyelv

 1. Die deutschen Mundarten in Ungarn (Német nyelvjárások Magyarországon) / Joób Tamás = Neue Zeitung 1962/5. p. 2-3.

 

 1. Elek község német személynevei / Banner József = Békés m. Múzeumok Közleményei 1975/2. p. 187-213.

 

 1. Soziale Schichten in den deutschen Mundarten in Nordwestungarn (Társadalmi rétegek az északmagyarországi német nyelvjárásokban) / Manherz, Karl = Neue Zeitung 1975/15-17.

 

 1. Sváb, német és magyar: variabilitás a magyarországi németek nyelvhasználatában és kódválasztásában / Erb Mária. = Variabilitás és nyelvhasználat. – Budapest : Tinta, 2004.

 

 1. Unsere Mundarten (Nyelvjárásaink) / Manherz, Karl = Neue Zeitung 1975/40-41.

 

Néprajz

 1. Alten Tänzen auf der Spur (Régi táncok nyomában) = Deutscher kalender 1968. p. 208-212.

 

 1. Aus unserem Trachtenschatz (Népviseleti kincsünkből) [Babarc, Harta, Rátka] = Deutscher Kalender 1964. p. 81-84.

 

 1. Bauernregeln (Paraszti jóslások) = Deutscher Kalender 1957. p. 40-41.

 

 1. A Bonyhád környéki falucsúfolók motívumkincse / Solymár Imre = Művelődés (Szekszárd) 1970. febr. p. 133-148.

 

 1. Brauchtum der Fasten- und Osterzeit bei den Eleker Deutschen (Böjti és húsvéti hagyományok az eleki németeknél) / Banner, Josef – Mester, Georg = Acta Ethnographica 1978/1-2. p. 177-188.

 

 1. Deutsche Dorfbauweise in Ungarn (Magyarországi német falusi építkezés) = Deutscher Kalender 1959. p. 120-121.

 

 1. A germán istenvilág nyomai a hajósi sváb folklórban / Schön Mária. – in Szavak szivárványa. – Baja : Bács-Kiskun M. Nemzetiségi Alapítvány, 2006.

 

 1. Három etnikum falucsúfolói a Völgységben / Solymár Imre. – Bp. : ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék : MTA Nyelvtud. Int., 1982.

 

 1. Kinderlieder aus Elek (Gyermekdalok Elekről) = Neue Zeitung 1965/36, 38, 40, 49, 53.

 

 1. Kultúraközvetítés és hagyományőrzés a vecsési sváb családokban [kézirat] / Kardosné Liskó Mária. – [198?]

 

 1. A magyarországi német népdal / Kramer Imre. – Budapest : Pfeifer Ferdinand, 1933.

 

 1. A magyarországi németek néprajzához / főszerk. Balassa Iván. – Bp. : M. Néprajzi Társ., 1975.

 

 1. A magyarországi németek népviselete / Szeitl, Eva = A magyarországi németek néprajzához / főszerk. Balassa Iván. – Bp. : M. Néprajzi Társ., 1975. p. 105-117.

 

 1. Schväbische Hochzeitsbräuche in Ungarn (Magyarországi sváb lakodalmi szokások) / Krix, Georg – Bruck, Heinrich = Deutscher Kalender 1965. p. 91-99.

 

 1. Schväbische Volksbräuche in der Fasten- und Osterzeit in Elek (Böjti és húsvéti sváb népszokások Eleken) / Banner, Josef – Mester, Georg = Deutscher Kalender 1967. p. 133-135.

 

 1. Schwowestickle (Sváb huncutságok) = Neue Zeitung 1975/15. p. 4.

 

 1. A szatmári német (sváb) nemzetiségű falvak Vállaj – Mérk – Zajta néprajza / Kardos Dezső. – Vállaj : Szatmári svábok Kult. Egyes., [2011]

 

 1. Egy szatmári sváb népmonda / Csallány Géza = A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 6-7. 1963-1964. – Múzeumi Ismeretterjesztő Központ, 1965

 

 1. Szentelt szegfű csokor / Papp Éva. – Bonyhád : Völgységi Múz., 2007

 

 1. Természetfeletti lények Vállaj község sváb hiedelemvilágában / Csallány Géza.– in A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 12-14. 1969-1971. – Nyíregyháza : Jósa András Múzeum, 1972

 

 1. Tolna megye, Gyönk és környéke német nemzetiségű lakóinak hímzései / [szerk. Németh Pálné]. – Szekszárd : Babits M. Művel. Közp., 1982

 

 1. Zeugen der Volkskunst : Glasmalereien aus Ratka (A népművészet tanuságai : Üvegfestmények Rátkáról) / Jobst, Thomas = Neue Zeitung 1962/51. p. 7.

 

Szakácskönyv

 1. Anyám konyhája : sváb ételek humorral, néprajzzal fűszerezve / Hanák Ottóné Braun Margit. – Németkér : [Német Kisebbségi Önkormányzat], 2004

 

 1. Asztali örömök a régi Óbudán : az óbudai konyha / Varsányi Lívia emlékezései. – Budapest : Óbudai Múz., 1999

 

 1. Főzzél fiam tungit : Történetek és sváb ételek a régi Soroksárról / Péhl Gabriella. – Budapest : Er Press, [2013]

 

 1. Kochbuch: Traditionen – rezepte / szerk. Csillag Katalin. – Budapest : Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2004

 

 1. Sváb ételek / Büchele, Rose Marie. – Kaposvár : Holló és Társa, 2000

 

 1. Táplálkozási hagyományok a németeknél / Banner József = Mezőberény története / Szabó Ferenc. Mezőberény 2. köt. p. 363-377.

 

 1. Teréz néni receptjei [sváb magyar konyha minden étele]. – [Tyukod] : Betűmetsző, [2007]

 

 

Történelem

 1. Adalékok és témák a magyarországi németség történetéből, 1945-1949 / Zielbauer György. – Bp. : Akad. K., 1989.

 

 1. Aus der Geschichte der deutshsprachigen Presse in Ungarn (A magyarországi németnyelvű sajtó történetéből) / Siptár, Ernst = Neue Zeitung 1961/24-25.

 

 1. A belügyminiszter 70.010/1946. B.M. sz. rendelete a nemzeti kormánynak a magyarországi német lakosság Németországba való áttelepítéséről […] = Magyar Közlöny 1946. jan. 15. p. 7-9.

 

 1. Das Deutschtum in Rumpfungarn / Bleyer, Jakob (Összegzés a magyarországi németségről). – Bp. 1928., CD-ROM, 2009.

 

 1. Dohánytermesztők a Sajó-völgyben : A sajószentpéteri sváb kisebbség története = A Herman Ottó Múzeum évkönyve 48. (2009). p. 75-96.

 

 1. Dr. Friedrich Wild (Dr. Wild Frigyes) / Áts Erika = Deutscher Kalender 1975. p. 60-62.

 

 1. Die Entstehsung der Voraussetzungen für die deutsche Nationalitätenbewegung in Ungarn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (A magyarországi német nemzetiségi mozgalmak előfeltételeinek létrejötte a 19. század második felében) / Windisch Éva = Acta Historica 1965/1-4. p. 3-56.

 

 1. Hazatértek : A németországi kitelepítésből visszatért magyarországi németek megpróbáltatásainak emlékezete / Tóth Ágnes. – Budapest : Gondolat, 2008.
 2. Hét évtized a magyarországi németek történetéből : 1919-1989/ Tilkovszky Lóránt. – Bp. : Kossuth, 1989

 

 1. Írók és művészek állásfoglalása a sváb kitelepítés kérdésében = Magyar Nemzet 1946. jan. 1. 18. p.

 

 1. Isten véled, hazánk : Konferencia a Komárom-Esztergom megyei németek kitelepítésének 60. évfordulójára. – Tatabánya : Tatabányai Múz., 2010.

 

 1. Kossuth und die Schwaben (Kossuth és a svábok) = Deutscher Kalender 1959. p. 160.

 

 1. Német nemzetiség magyar hazafiság : Tanulmányok a magyarországi németség történetéből / Tilkovszky Lóránt. – Pécs : JPTE, 1997

 

 1. A német ügy 1945-1953 : A Volksbundtól Tiszalökig / Bank Barbara, Őze Sándor. – Budapest : Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, 2005

 

 1. Őslakók és telepesek / Sándor András = Forum 1947/8. p. 632-638.

 

 1. Rajk László belügyminiszter nyilatkozata a sváb kitelepítésről = Szabad Nép 1946. jul. 14. p. 3.

 

 1. Schväbische Bauern auf der Landwirtschaftlichen Ausstellung (Sváb parasztok a Mezőgazdasági Kiállításon) = Neue Zeitung 1959/38. p. 1-3.

 

 1. “Sváb-ügyek 1945-46” : fénymásolt levéltári anyagok a németek kitelepítéséről. – Bp., 1945

 

 1. Telepítések Magyarországon 1945-1948 között : a németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák – magyar lakosságcsere összefüggései / Tóth Ágnes. – Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkorm. Lvt., 1993.

 

 1. “Volt minekünk jó éltünk, van most nekünk jaj” / Boros Ernő. – Csíkszereda : Státus Kvk., 2005

 

Dunántúli svábok története

 1. Amit a gannai anyakönyvek elárulnak : családi viszonyok egy bakonyi sváb községben, a XVIII. század végén / Meszlényi Zsolt. – Ganna [Pápa] : Jókai Vár. Kvt., 2003

 

 1. A Dél-Dunántúli németek mentalitása / Solymár Imre. – Bonyhád : Völgységi Múzeum, 2003

 

 1. Ellentétek és kapcsolatok a sárközi magyar és a környező német falvak együttélésében / Balász Kovács Sándor = Délközép Kárpát-medence műveltsége különös tekintettel a sárközi települések és népi műveltségük fejlődésére. – Decs-Zürich : Zürichi M. Tört.-i Egyesület, 2004. p. 110-122.

 

 1. Hajósország : Egyén és köz(ös)sége : mozaikok Hajós község életéből / T. Kiss Tamás, Tibori Tímea. – 2. kieg., bőv. kiad. Szeged : Belvedere Meridionale, cop. 2006

 

 1. A hétszáz éves Szederkény : Egy baranyai német község története / Ravasz János. – Pécs. 1972

 

 1. A magyar püspöki kar pásztorlevele a magyarországi német nemzetiség és általában a személyes szabadság ügyében = Nemzetiségi Szemle 1945. p. 36-38.

 

 1. Politikai küzdelmek Dél-Dunántúlon az 1945. évi földreform idején / Fehér István = Agrártörténeti Szemle 1970/1-2. p. 154-180.

 

 1. Sarjadó sorsok : A VIII. Duna-Tiszaközi Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia (Baja, 2011) előadásai / szerk. Kothencz Kelemen. – Baja ; Kecskemét : Bács-Kiskun M. Múzeumi szerv., 2012.

 

Hegyaljai svábok története

 1. Der 63 jährige Ratvorsitzende (A 63 éves tanácselnök – Hercegkút) = Neue Zeitung 1967/33. p. 2.

 

 1. Adalékok egy hegyaljai telepes falu Rátka 18. századi földrajzához / Frisnyák Sándor. – Debrecen : Alföldi Nyomda, 1980.

 

 1. Adalékok Trautsonfalva/Hercegkút két és fél évszázados történetéhez / Tamás Edit. = A Herman Ottó Múzeum évkönyve L. – Miskolc : HOM, 2011. p. 325-339.

 

 1. Aus dem Leben der Tanzgruppe von Rátka (A rátkai tánccsoport életéből) / Merly, Christine = Neue Zeitung 1970/19. p. 5.

 

 1. Carolfalve : Karlsdorf : Károlyfalva / Hauser Zoltán. – Károlyfalva : Károlyfalvai Német Kisebbségi Önkormányzat, 2001.

 

 1. Deutsche Siedlungen in Tokaj-Hegyalja (Német települések Tokaj-hegyalján) / Balassa Iván = Neue Zeitung 1974/34-35.

 

 1. Ein glückliches, reiches Rátka (A boldog, gazdag Rátka) / Petzold, Volker = Deutscher Kalender 1966 p. 46-49.

 

 1. Egy hegyaljai sváb község Hercegkút története / összegyűjtötte és írta Hőgye István. – Hercegkút : Hercegkút Község Önkorm., 1998

 

 1. Hercegkút / Mayer, Eva = Neue Zeitung 1970/19. p. 3.

 

 1. Hercegkút/ a tanulmányokat írták Naár János, Tamás Edit ; közlésre kerül Balassa Iván néprajzi gyűjtése. – Hercegkút : Önkorm., 2010.

 

 1. Hercegkút in Regen (Hercegkút esőben) / Kenesei István = Neue Zeitung 1972/30. p. 2.

 

 1. Im Komitat Borsod aufgelesen (Borsod megyében gyűjtötték) / Merly, Christiane = Neue Zeitung1970/19. p. 5.

 

 1. Nächt hinter den Bergen: Rátka (Nincs a hegyek mögött: Rátka) / Kenesei István = Neue Zeitung 1972/31. p. 3.

 

 1. Nationalitätentag in Trautzendorf (Nemzetiségi nap Hercegkúton) = Neue Zeitung 1962/42. p. 4.

 

 1. Német falvak a Tokaj-hegyalján / Balassa Iván = Borsodi Szemle 1959/4. p. 42-45.

 

 1. Rátka / Mayer, Eva = Neue Zeitung 1970/20. p. 3.

 

 1. Rátka : Egy német falu Tokaj-hegyalján / Frisnyák Sándor szerk. – 1991.

 

 1. Der Schuldirektor hat Ferien (Az iskolaigazgató szabadságon) [Hercegkút] / Meyer, Eva = Neue Zeitung 1967/32. p. 7.

 

 1. Schuldirektor im Ruhestand (Iskolaigazgató nyugdíjban) [Rátka] / Mayer, Eva = Neue Zeitung 1967/31. p. 5.

 

 1. Schönstes Dorf des Bezirkes (A járás legszebb faluja) [Hercegkút] / Kenesei István = Neue Zeitung 1972/33. p. 3.

 

 1. Schwabensiedlungen am Fusse des Tokajer Gebirges (Sváb települések a Tokaji hegyvidék lábánál) / Balassa Iván = Deutscher Kalender 1960. p. 65-69.

 

 1. A Tokaj-hegyaljai német telepítések a 18. században = Történeti múzeológiai szemle 8. – Bp. : Mamutt, 2008. p. 113-120.

 

 1. A Tokaj-hegyaljai német telepítések történetéhez / Balassa Iván = A magyarországi németek néprajzához / főszerk. Balassa Iván. Bp. : M. Néprajzi Társ., 1975. p. 67-103.

 

 1. Vergangenheit und Gegenwart unserer Dörfer: Hercegkút (Falvaink múltja és jelene: Hercegkút) = Neue Zeitung 1964/37. p. 7.

 

 1. Vergangenheit und Gegenwart unserer Dörfer: Rátka (Falvaink múltja és jelene: Rátka) / Mayer, Eva = Neue Zeitung 1967/33. p. 3.

 

 1. Vergangenheit und Gegenwart : Streiflichter aus Rátka (Múlt és jelen : Fények Rátkáról) / Jobst, Thomas = Neue Zeitung 1962/49. p. 5.

 

 1. Volt egyszer egy Józseffalva/ alk.szerk. … Kis-Tóth Lajos, … Tamás Edit. – Sárospatak [!Eger] : EKF Líceum K., 2006.

 

Szatmári svábok története

 1. Adalékok a szatmári sváb népcsoport megszervezéséhez az 1920-as évek közepén / Barabás László. – in Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv 10. – Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Levéltár, 1994

 

 1. Adalékok a vállaji svábok történetéhez / Margitics Tünde. – Nyíregyháza : Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1987

 

 1. Németek Nyíregyházán a 18. század második felében / Takács Péter, Udvari István. – in. Nyíregyházi szlovák tirpák nyelvjárási és néprajzi emlékek 5. – Nyíregyháza : Jósa András Múzeum, 1991

 

 1. A szatmári békét követő Nagykároly környéki sváb telepítésről / Mandula Tibor. – in Rákóczi évfordulók 1993. – Sárospatak : Rákóczi Múz. Baráti Köre, 1994

 

 1. A szatmári svábok felfedezése a német népcsoport-politika számára az első világháború után / Barabás László. – in Emlékkönyv Hársfalvi Péter születésének hatvanadik évfordulójára. – Nyíregyháza : Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1989

 

 1. Szatmármegyei német telepítés / Vonház István. – Pécs : Dunántúl Pécsi Egy. Ny. Rt., 1931

 

 1. A szatmárvidéki asszimiláció : Nemzetpolitikai tanulmány / Cogitator. – Lugos : Husvéth és Hoffer Kny., [1928]

 

 1. Vállaj egyházközségi története 2010-ig / Kardos Dezső. – Vállaj : Önkorm., 2010

 

 1. Vállaj község története / Kardos Dezső. – Vállaj : Önkorm., 2000

 

 

Szépirodalom

 

 1. “Egymásért és soha ellen” : írók és költők Bonyhádról / [írta és szerk. Kolta László]. – [Bonyhád] : [Solymár Imre Városi Könyvtár], [2005]

 

 1. A földalatti birodalom : Baranyai bányászmesék német nyelven. Pécs : Dunántúli Magvető

 

 1. A furfangos bányászlegény. Pécs : Baranya m. Tanács Műv. Oszt.

 

 1. A furfangos bányászlegény : Baranya megyei bányászmesék. Bp. : MNDSZ

 

 1. Hajósi sváb népi elbeszélések / Schőn Mária. – Kecskemét : Cumania Alapítvány, 2005

 

 1. Határ / Reisinger Antal. – Bp. : Littera Nova, 2007

 

 1. A hét sváb / Herczeg Ferenc. – Budapest : Korona Kiadó, 2002

 

 1. Jokli : Rajz egy szomszéd kis sváb faluból / Kiss József. – in Novellák a századvégről és a századelőről. – Budapest : Unikornis Kiadó, 1998

 

 1. Egy kisfiú háborús mozaikja / Papp Tibor. – Budapest : Európa, 2003

 

 1. Mély gyökerek : Egy magyarországi német antológia / szerk. Áts Erika. – Bp. 1974

 

 1. Náni vagy a glogováczi szép sváb leány [színtársulat] alvinczi polgári műkedvelők. [Alvinc] : [s.n.], 1908 Gyulafehérvár : Schäser F., 1908

 

 1. Negyven év némaság / Ircsik Vilmos. – Bp. : Írott Szó Alapítvány, 2005.

 

 1. Schvab evangiliom : Nagymamák orvosságos könyve / Balogh Róbert. – Budapest : Kortárs Könyvkiadó, 2001

 

 1. Sváb golgota / Kanyár Erika. – Tokaj : Rím Kiadó, 1998

 

 1. Szerencse fel! : Német népköltészet a dorogi szénmedencéből 124 népi énekkel / Kálmánfi Béla gyűjt., feldolg. Bp. : DVDU

 

 1. Tapsolj : Gyermekdalok, mondókák és gyermekjátékok / Manherz Károly összeáll. Bp. : DVDU

 

 1. Téli bárány/ Kalász Márton. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1986

 

 1. Vadalma, vadalma, magva de keserű : A magyarországi németek népköltése / Manherz Károly összeáll.. – Budapest : Európa, 1984.

 

 

Összeáll. Trifonovné Karajz Borbála

Forrás: http://karolyfalva.blogspot.hu/2016/02/valogatott-bibliografia-magyarorszagi.html

 

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

A linken található grafikonon követhető Nagykovácsi lakónépességének alakulása a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartása szerint.

A grafikonhoz ide kattintva jut.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Trencsényi Klári néni 80 éves születésnapján

 

4 x 20, az bizony 80

Nagy Attila egykori óvódás, szülő, tisztelő látogatása

Varga Jenőné Haller Ibolya saját verses kötetét hozta ajándékba

Erdész Erika köszönti Klári nénit

Klári néni, elég ennyit mondani Nagykovácsiban  és legtöbbünk Trencsényi Klári nénire, hivatalosan Trencsényi Lászlónéra gondol. Klári Óvónéni idén hatvan esztendeje érkezett a faluba. Nyugdíjazásáig óvodások nemzedékeit nevelte fel. A legidősebb óvódásai javában nagymamák, nagypapák már. Családi körben, lánya szervezésében meglepetés vendégségben ülte meg a nagy napot. A vendégek egykori óvodások, kollégák, barátok, ismerősök, szomszédok, tisztelői voltak.

Klári néni, lánykori nevén Csikós Klára 1938. május 13-án született Túrkevén.

Nem csak azért tartozik pályafutása Nagykovácsi óvoda történetének jelentős fejezeteihez, mert hosszú évekig az óvoda vezetőhelyettese, majd vezetője lett, hanem amiatt,  hogy tevékenységét példás gyerek központúság,  szeretet és áradó jókedv, víg kedély jellemezte.

Legalább ötszáz óvodása volt aktív éveiben, de azok is egy kicsit az óvodásai lettek, akik a gyereküket adták szárnyai alá. Kicsit a kollégái is azzá válhattak.

Amikor a meglepetés zsúr szervezéséről, lánya Mariann hírt adott a Pékdomb közösségi oldalon áradni kezdett a gratulációk sora. A hónap legolvasottabb, keresettebb bejegyzése lett.  Több, mint ezernégyszázan látták a két bejegyzést.

Néhány kiemelés a jókívánságokból:

“Drága Klári óvónéni, mindig az ajtóban várta a gyerekeket. Szülőkhöz és gyerkőcökhöz mindig volt egy két jó szava ! A jó Isten adjon erőt és nagyon jó egészséget, kívánom csak annyi szeretetet kapjon még jó sokáig amennyit Ő adott nekünk!”

“Drága aranyos Klári néni…Szandikám óvónénije volt, imádta a gyerekeket, és ők is Klári nénit…mindig mosolygós, jókedvű volt. A jó Isten éltesse Klári nénit erőben, egészségben…még nagyon sokáig.”

” Soha nem lehet elfelejteni azt a kedvességet és azt a jókedvet, amit árasztott maga köré. Azt a mosolyt, meg sorolhatnám. Kívánok egészségben nagyon sok boldogságot és sok sok szép évet. Szeretettel. ÖCSI “

“Drága Klári néni, az Isten éltesse még nagyon sokáig erőben, egészségben! 50 éve annak, hogy az Ön keze alatt nevelkedtem…”

“Klári néni csókolom a kezeit, a jó Isten óvja minden lépését. Megérdemli, mert ami szeretet kaptunk tőled attól váltunk jó emberré. Hálatelt szívvel és boldogan emlékszem minden kedves gesztusára mosolyára.  Szerencsések voltunk, hogy együtt lehettünk veled. “

“Drága Klárikám !!! Nagyon sok szeretettel köszöntelek születésnapodon!! Köszönöm, hogy hívtál, dolgozzak veletek, köszönöm azokat az éveket, amelyeket Veled tölthettem !! Személyedből fakadóan nagyon sok szép emlékem kötődik az óvodához. Ahogyan fogadtad a gyermekeket és szülőket, és ahogy az óvoda közösséget vezetted, vidáman dolgozó, jó közösséget, kollektívát alkotva. Ez a szellem kihatott a gyermek közösségre is. Szerették az óvodánkat a szülők is. Jó volt Veled dolgozni !!! Kívánok még sok örömöt boldogságot családod körében. Kívánok jó egészséget !!!”

“Drága Klári néni! Végtelenül sok boldogságot és egészséget kívánunk. Sosem felejtem el hogy mikor nagycsoportos voltam és eltörtem a csuklóm az oviba, azonnal beültetett a trabiba(?) és vitt is a kórházba. Utólag is Köszönöm!!”

“Ő mindenki Klári nénije.”

Bizony, a legendás trabi rótta nagykovácsi utcáit és Klári néni nem tudni, hogy vezetett, mert egész úton integetnie kellett,  amerre ment, mindenki megemelte a kalapját.  Ahogy tették ezt május 13-án virtuális és valódi látogatói egyaránt.

Isten éltessen Klári néni, jó egészségben!

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

A kőkereszt felirata az új márványtáblán 2018. május 6.

„1946. május 2-án, ezen a napon, talán már ezekben az órákban, kezdődött meg a kitelepítésre ítélt egykori nagykovácsi magyar-németek kiűzése a 246 év alatt épített falujukból. Kiforgatták őket a házukból, ingatlan és ingó vagyonukból. Személyenként csak 70 kg csomagot vihettek magukkal az útra. A lovaskocsikra pakolásuk után az útjuk a solymári vasútállomásra vezetett, erős rendőri kísérettel. A csomagjaikat az indulás előtt, alatt, de a vasútállomáson is megvámolták. Nem számított, hogy a kisgyermek lábáról húzták le a cipőt. Útjuk az ismeretlen, háborút vesztett Németországba vezetett. A kijutásuk hetekbe került, a legminimálisabb higiénés, élelmiszer/ital utánpótlási lehetőségek nélkül. A mai napi első nagykovácsi transzport a Pilisborosjenőről kiűzöttek vagonjaival közös szerelvényben hagyta el az országot. A nagykovácsiak zömét 3-án és 4-én vagonírozták be, és szállították ki Németországba.” Az idézetet Pajer Árpád Nagykovácsi Pékdomb facebook csoportbeli megosztásából emeltük ki.

Házat, hazát, bevetett földeket, állatokat hátrahagyva elindultak a szomorú transzportok az egykori nagykovácsi németekkel, egy akkor, nekik már ismeretlen föld felé.

2018. május 6-án  a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Közösség  hívta emlékezésre a falu lakosságát.

Az ünnepi percek a falu nyugati részén lévő kőkeresztnél vették kezdetüket. Megérkeztek az egyházi zászlók, Kemenes Gábor plébános úr, a Budakeszi Vegyes-kórus viseletben,  az ünneplő közönség már a felújított kőkereszt tövében várta az ünnepség kezdetét. A verőfényes, meleg nyári napon egy útszéli kereszt adott helyszínt a megemlékezés kezdetének. Dr. Klein Ferenc, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke visszaemlékező szavaiban kiemelte, hogy nem szokványos ma már útszéli kereszteket állítani, azokat jelentősük szerint ismerni, vagy tisztelni. Ezt a keresztet most a Német Nemzetiségi Önkormányzat  Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata támogatásával felújította, fejet hajtva az ősök teremtő munkája előtt, akik a keresztet állították.

A kőkeresztet, akkori neve szerint, a Perbáli úti keresztet Mayer Péter és neje, szül. Pettner Mária állíttatták 1899. május 22-én.

Felirata szerint:
“Dein Kreuz, o Jesus, schütze mich
von allen Bösen gnädiglich.
In deine Wunden schließ mich ein,
dann beleib ich sicher keusch und rein;
es soll mir die längst erwünschte Bitte beschieden sein.”

Magyarul:
” Oh, kegyes Jézus, védjen meg
Kereszted a bűntől éngemet.
Szent Sebed rejtsen magába,
hogy tiszta maradjak a világba’,
hogyha még kérésem meghallgatásra találna. “olvashatjuk Greszl Ferenc Emlékeink című Honismereti olvasókönyvéből.

A kereszt állítói ezzel az idézettel akarták megállítani, elgondolkodtatni az úton levőket, erre igyekvőket.

Idén a kőkeresztet, eredeti helyétől kicsit beljebb, az ároktól távolabb helyezve letisztították, a bevésett régi betűket megerősítették, a lábazatához egy márványlapon a jól olvasható felirat is felerősítésre került. A környezetét rendbe tették, virágokkal díszítették.

A kőkereszt 119 éve áll rendületlenül a nyugati faluvégen, a mai elnevezés szerint a Telki út és a Kossuth utca sarkán. Kedvelt találkozóhely ez a turistáknak, biciklizőknek, a fiataloknak. A faluban „Kőkeresztként” köznyelvben ezt a keresztet értjük, ez a legismertebb ilyen néven említett tájékozódási, másoknak szakrális pont.

Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony ünnepi megemlékezésében Magyar Ari Tavasz volt című versével érzékeltette a 72 évvel ezelőtti május tragikus emlékét. Az ünnepi beszéd és a vers is érzékeltette azt az ellentmondást, amit a májusi természet szépsége, békéje és a tragikus napok történései mutattak.  A Budakeszi Hagyományőrző Vegyes-kórus szereplése tette emlékezetessé a kereszt felújításának és megszentelésének alkalmát.

A Kőkereszttől az ünneplők a zászlók vezetésével a Budakeszi Hagyományőrző Vegyeskórus és a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Közösség viseletbe, Trachtba öltözött tagjai vezetésével vonultak fel a templomhoz.

A templom előtt került sor a Nagykovácsi 1048.  Greszl Ferenc cserkészcsapat csapatzászló ja megáldására. A cserkészcsapat és parancsnoka: Springer Bence, cserkész segédtiszt a helyi sváb hagyományok tisztelete és Greszl Ferenc plébános munkássága elismeréséül  választotta, és vette fel e nevet.  A zászló egyik oldalára a csapat neve, száma, a cserkészliliom és NAGYKOVÁCSI neve került fel. A selyem zászló másik oldalára a Teleki Páltól származó  ” Becsületünk előbbre való jólétünknél” idézet; a címer és a 2017-es, az alakulás évének jelzete lett hímezve.

A 180 ezer forintba kerülő hímzett selyemzászló költségeit az eddigi gyűjtést jelentősen kiegészítve, meghatározó részben a Német Nemzetiségi Önkormányzat állta.

Az ünnepi emlékmisén Kemenes Gábor plébános úr szentbeszédében hangsúlyozta, hogy elengedhetetlenül fontos a múlt ismerete, a gyökerek ápolása, erősítése, de legalább ilyen fontos előretekinteni, a jövőt tervezve. Ennek záloga lehet az új csapatzászló alá gyülekező cserkész fiatalok tevékenysége, vállalásai.

A koszorúzásra, hagyományosan a Kolozsvár téren került sor, a Kitelepítési Engesztelő Emlékműnél.

A megemlékezést a szentmisén és a koszorúzásnál is segítette a Budakeszi Hagyományőrző Vegyes-kórus.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Nagykovácsi esküvő kamara-kiállítás

 

A kiállítás plakátja