Krónika kereső

Válogatott bibliográfia a magyarországi svábokról

Szerző:

Válogatott bibliográfia a magyarországi svábokról

 

Ismeretterjesztő művek, szakirodalom

Bibliográfia

 1. Németek Magyarországon : Bibliográfia 1945-1975. – Budapest : Állami Gorkij Könyvtár, 1983.

 

Oktatás

 1. Brief an die deutschsprachigen Eltern und Grosseltern in Ungarn (Levél a magyarországi németajkú szülőkhöz és nagyszülőkhöz) = Deutscher Kalender 1958. p. 89-93.

 

 1. Deutsche Sprech und Sprachübungen für die … Klasse der Grundschule (Német beszéd- és nyelvgyakorlatok az általános iskolák … osztálya számára) / Arató Mátyás. – Bp. : Tankvk., 1959-1971.

 

 1. Wir lernen unsere Muttersprache (Anyanyelvünket tanuljuk) / Krix, Georg = Deutscher Kalender 1960. p. 65-68.

 

 1. Wir wollen lernene, wir wollen begreifen!… (Tanulni és érteni akarunk!…) = Deutscher Kalender 1966. p. 121-136.

 

Nyelv

 1. Die deutschen Mundarten in Ungarn (Német nyelvjárások Magyarországon) / Joób Tamás = Neue Zeitung 1962/5. p. 2-3.

 

 1. Elek község német személynevei / Banner József = Békés m. Múzeumok Közleményei 1975/2. p. 187-213.

 

 1. Soziale Schichten in den deutschen Mundarten in Nordwestungarn (Társadalmi rétegek az északmagyarországi német nyelvjárásokban) / Manherz, Karl = Neue Zeitung 1975/15-17.

 

 1. Sváb, német és magyar: variabilitás a magyarországi németek nyelvhasználatában és kódválasztásában / Erb Mária. = Variabilitás és nyelvhasználat. – Budapest : Tinta, 2004.

 

 1. Unsere Mundarten (Nyelvjárásaink) / Manherz, Karl = Neue Zeitung 1975/40-41.

 

Néprajz

 1. Alten Tänzen auf der Spur (Régi táncok nyomában) = Deutscher kalender 1968. p. 208-212.

 

 1. Aus unserem Trachtenschatz (Népviseleti kincsünkből) [Babarc, Harta, Rátka] = Deutscher Kalender 1964. p. 81-84.

 

 1. Bauernregeln (Paraszti jóslások) = Deutscher Kalender 1957. p. 40-41.

 

 1. A Bonyhád környéki falucsúfolók motívumkincse / Solymár Imre = Művelődés (Szekszárd) 1970. febr. p. 133-148.

 

 1. Brauchtum der Fasten- und Osterzeit bei den Eleker Deutschen (Böjti és húsvéti hagyományok az eleki németeknél) / Banner, Josef – Mester, Georg = Acta Ethnographica 1978/1-2. p. 177-188.

 

 1. Deutsche Dorfbauweise in Ungarn (Magyarországi német falusi építkezés) = Deutscher Kalender 1959. p. 120-121.

 

 1. A germán istenvilág nyomai a hajósi sváb folklórban / Schön Mária. – in Szavak szivárványa. – Baja : Bács-Kiskun M. Nemzetiségi Alapítvány, 2006.

 

 1. Három etnikum falucsúfolói a Völgységben / Solymár Imre. – Bp. : ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék : MTA Nyelvtud. Int., 1982.

 

 1. Kinderlieder aus Elek (Gyermekdalok Elekről) = Neue Zeitung 1965/36, 38, 40, 49, 53.

 

 1. Kultúraközvetítés és hagyományőrzés a vecsési sváb családokban [kézirat] / Kardosné Liskó Mária. – [198?]

 

 1. A magyarországi német népdal / Kramer Imre. – Budapest : Pfeifer Ferdinand, 1933.

 

 1. A magyarországi németek néprajzához / főszerk. Balassa Iván. – Bp. : M. Néprajzi Társ., 1975.

 

 1. A magyarországi németek népviselete / Szeitl, Eva = A magyarországi németek néprajzához / főszerk. Balassa Iván. – Bp. : M. Néprajzi Társ., 1975. p. 105-117.

 

 1. Schväbische Hochzeitsbräuche in Ungarn (Magyarországi sváb lakodalmi szokások) / Krix, Georg – Bruck, Heinrich = Deutscher Kalender 1965. p. 91-99.

 

 1. Schväbische Volksbräuche in der Fasten- und Osterzeit in Elek (Böjti és húsvéti sváb népszokások Eleken) / Banner, Josef – Mester, Georg = Deutscher Kalender 1967. p. 133-135.

 

 1. Schwowestickle (Sváb huncutságok) = Neue Zeitung 1975/15. p. 4.

 

 1. A szatmári német (sváb) nemzetiségű falvak Vállaj – Mérk – Zajta néprajza / Kardos Dezső. – Vállaj : Szatmári svábok Kult. Egyes., [2011]

 

 1. Egy szatmári sváb népmonda / Csallány Géza = A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 6-7. 1963-1964. – Múzeumi Ismeretterjesztő Központ, 1965

 

 1. Szentelt szegfű csokor / Papp Éva. – Bonyhád : Völgységi Múz., 2007

 

 1. Természetfeletti lények Vállaj község sváb hiedelemvilágában / Csallány Géza.– in A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve 12-14. 1969-1971. – Nyíregyháza : Jósa András Múzeum, 1972

 

 1. Tolna megye, Gyönk és környéke német nemzetiségű lakóinak hímzései / [szerk. Németh Pálné]. – Szekszárd : Babits M. Művel. Közp., 1982

 

 1. Zeugen der Volkskunst : Glasmalereien aus Ratka (A népművészet tanuságai : Üvegfestmények Rátkáról) / Jobst, Thomas = Neue Zeitung 1962/51. p. 7.

 

Szakácskönyv

 1. Anyám konyhája : sváb ételek humorral, néprajzzal fűszerezve / Hanák Ottóné Braun Margit. – Németkér : [Német Kisebbségi Önkormányzat], 2004

 

 1. Asztali örömök a régi Óbudán : az óbudai konyha / Varsányi Lívia emlékezései. – Budapest : Óbudai Múz., 1999

 

 1. Főzzél fiam tungit : Történetek és sváb ételek a régi Soroksárról / Péhl Gabriella. – Budapest : Er Press, [2013]

 

 1. Kochbuch: Traditionen – rezepte / szerk. Csillag Katalin. – Budapest : Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2004

 

 1. Sváb ételek / Büchele, Rose Marie. – Kaposvár : Holló és Társa, 2000

 

 1. Táplálkozási hagyományok a németeknél / Banner József = Mezőberény története / Szabó Ferenc. Mezőberény 2. köt. p. 363-377.

 

 1. Teréz néni receptjei [sváb magyar konyha minden étele]. – [Tyukod] : Betűmetsző, [2007]

 

 

Történelem

 1. Adalékok és témák a magyarországi németség történetéből, 1945-1949 / Zielbauer György. – Bp. : Akad. K., 1989.

 

 1. Aus der Geschichte der deutshsprachigen Presse in Ungarn (A magyarországi németnyelvű sajtó történetéből) / Siptár, Ernst = Neue Zeitung 1961/24-25.

 

 1. A belügyminiszter 70.010/1946. B.M. sz. rendelete a nemzeti kormánynak a magyarországi német lakosság Németországba való áttelepítéséről […] = Magyar Közlöny 1946. jan. 15. p. 7-9.

 

 1. Das Deutschtum in Rumpfungarn / Bleyer, Jakob (Összegzés a magyarországi németségről). – Bp. 1928., CD-ROM, 2009.

 

 1. Dohánytermesztők a Sajó-völgyben : A sajószentpéteri sváb kisebbség története = A Herman Ottó Múzeum évkönyve 48. (2009). p. 75-96.

 

 1. Dr. Friedrich Wild (Dr. Wild Frigyes) / Áts Erika = Deutscher Kalender 1975. p. 60-62.

 

 1. Die Entstehsung der Voraussetzungen für die deutsche Nationalitätenbewegung in Ungarn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (A magyarországi német nemzetiségi mozgalmak előfeltételeinek létrejötte a 19. század második felében) / Windisch Éva = Acta Historica 1965/1-4. p. 3-56.

 

 1. Hazatértek : A németországi kitelepítésből visszatért magyarországi németek megpróbáltatásainak emlékezete / Tóth Ágnes. – Budapest : Gondolat, 2008.
 2. Hét évtized a magyarországi németek történetéből : 1919-1989/ Tilkovszky Lóránt. – Bp. : Kossuth, 1989

 

 1. Írók és művészek állásfoglalása a sváb kitelepítés kérdésében = Magyar Nemzet 1946. jan. 1. 18. p.

 

 1. Isten véled, hazánk : Konferencia a Komárom-Esztergom megyei németek kitelepítésének 60. évfordulójára. – Tatabánya : Tatabányai Múz., 2010.

 

 1. Kossuth und die Schwaben (Kossuth és a svábok) = Deutscher Kalender 1959. p. 160.

 

 1. Német nemzetiség magyar hazafiság : Tanulmányok a magyarországi németség történetéből / Tilkovszky Lóránt. – Pécs : JPTE, 1997

 

 1. A német ügy 1945-1953 : A Volksbundtól Tiszalökig / Bank Barbara, Őze Sándor. – Budapest : Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, 2005

 

 1. Őslakók és telepesek / Sándor András = Forum 1947/8. p. 632-638.

 

 1. Rajk László belügyminiszter nyilatkozata a sváb kitelepítésről = Szabad Nép 1946. jul. 14. p. 3.

 

 1. Schväbische Bauern auf der Landwirtschaftlichen Ausstellung (Sváb parasztok a Mezőgazdasági Kiállításon) = Neue Zeitung 1959/38. p. 1-3.

 

 1. “Sváb-ügyek 1945-46” : fénymásolt levéltári anyagok a németek kitelepítéséről. – Bp., 1945

 

 1. Telepítések Magyarországon 1945-1948 között : a németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák – magyar lakosságcsere összefüggései / Tóth Ágnes. – Kecskemét : Bács-Kiskun M. Önkorm. Lvt., 1993.

 

 1. “Volt minekünk jó éltünk, van most nekünk jaj” / Boros Ernő. – Csíkszereda : Státus Kvk., 2005

 

Dunántúli svábok története

 1. Amit a gannai anyakönyvek elárulnak : családi viszonyok egy bakonyi sváb községben, a XVIII. század végén / Meszlényi Zsolt. – Ganna [Pápa] : Jókai Vár. Kvt., 2003

 

 1. A Dél-Dunántúli németek mentalitása / Solymár Imre. – Bonyhád : Völgységi Múzeum, 2003

 

 1. Ellentétek és kapcsolatok a sárközi magyar és a környező német falvak együttélésében / Balász Kovács Sándor = Délközép Kárpát-medence műveltsége különös tekintettel a sárközi települések és népi műveltségük fejlődésére. – Decs-Zürich : Zürichi M. Tört.-i Egyesület, 2004. p. 110-122.

 

 1. Hajósország : Egyén és köz(ös)sége : mozaikok Hajós község életéből / T. Kiss Tamás, Tibori Tímea. – 2. kieg., bőv. kiad. Szeged : Belvedere Meridionale, cop. 2006

 

 1. A hétszáz éves Szederkény : Egy baranyai német község története / Ravasz János. – Pécs. 1972

 

 1. A magyar püspöki kar pásztorlevele a magyarországi német nemzetiség és általában a személyes szabadság ügyében = Nemzetiségi Szemle 1945. p. 36-38.

 

 1. Politikai küzdelmek Dél-Dunántúlon az 1945. évi földreform idején / Fehér István = Agrártörténeti Szemle 1970/1-2. p. 154-180.

 

 1. Sarjadó sorsok : A VIII. Duna-Tiszaközi Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia (Baja, 2011) előadásai / szerk. Kothencz Kelemen. – Baja ; Kecskemét : Bács-Kiskun M. Múzeumi szerv., 2012.

 

Hegyaljai svábok története

 1. Der 63 jährige Ratvorsitzende (A 63 éves tanácselnök – Hercegkút) = Neue Zeitung 1967/33. p. 2.

 

 1. Adalékok egy hegyaljai telepes falu Rátka 18. századi földrajzához / Frisnyák Sándor. – Debrecen : Alföldi Nyomda, 1980.

 

 1. Adalékok Trautsonfalva/Hercegkút két és fél évszázados történetéhez / Tamás Edit. = A Herman Ottó Múzeum évkönyve L. – Miskolc : HOM, 2011. p. 325-339.

 

 1. Aus dem Leben der Tanzgruppe von Rátka (A rátkai tánccsoport életéből) / Merly, Christine = Neue Zeitung 1970/19. p. 5.

 

 1. Carolfalve : Karlsdorf : Károlyfalva / Hauser Zoltán. – Károlyfalva : Károlyfalvai Német Kisebbségi Önkormányzat, 2001.

 

 1. Deutsche Siedlungen in Tokaj-Hegyalja (Német települések Tokaj-hegyalján) / Balassa Iván = Neue Zeitung 1974/34-35.

 

 1. Ein glückliches, reiches Rátka (A boldog, gazdag Rátka) / Petzold, Volker = Deutscher Kalender 1966 p. 46-49.

 

 1. Egy hegyaljai sváb község Hercegkút története / összegyűjtötte és írta Hőgye István. – Hercegkút : Hercegkút Község Önkorm., 1998

 

 1. Hercegkút / Mayer, Eva = Neue Zeitung 1970/19. p. 3.

 

 1. Hercegkút/ a tanulmányokat írták Naár János, Tamás Edit ; közlésre kerül Balassa Iván néprajzi gyűjtése. – Hercegkút : Önkorm., 2010.

 

 1. Hercegkút in Regen (Hercegkút esőben) / Kenesei István = Neue Zeitung 1972/30. p. 2.

 

 1. Im Komitat Borsod aufgelesen (Borsod megyében gyűjtötték) / Merly, Christiane = Neue Zeitung1970/19. p. 5.

 

 1. Nächt hinter den Bergen: Rátka (Nincs a hegyek mögött: Rátka) / Kenesei István = Neue Zeitung 1972/31. p. 3.

 

 1. Nationalitätentag in Trautzendorf (Nemzetiségi nap Hercegkúton) = Neue Zeitung 1962/42. p. 4.

 

 1. Német falvak a Tokaj-hegyalján / Balassa Iván = Borsodi Szemle 1959/4. p. 42-45.

 

 1. Rátka / Mayer, Eva = Neue Zeitung 1970/20. p. 3.

 

 1. Rátka : Egy német falu Tokaj-hegyalján / Frisnyák Sándor szerk. – 1991.

 

 1. Der Schuldirektor hat Ferien (Az iskolaigazgató szabadságon) [Hercegkút] / Meyer, Eva = Neue Zeitung 1967/32. p. 7.

 

 1. Schuldirektor im Ruhestand (Iskolaigazgató nyugdíjban) [Rátka] / Mayer, Eva = Neue Zeitung 1967/31. p. 5.

 

 1. Schönstes Dorf des Bezirkes (A járás legszebb faluja) [Hercegkút] / Kenesei István = Neue Zeitung 1972/33. p. 3.

 

 1. Schwabensiedlungen am Fusse des Tokajer Gebirges (Sváb települések a Tokaji hegyvidék lábánál) / Balassa Iván = Deutscher Kalender 1960. p. 65-69.

 

 1. A Tokaj-hegyaljai német telepítések a 18. században = Történeti múzeológiai szemle 8. – Bp. : Mamutt, 2008. p. 113-120.

 

 1. A Tokaj-hegyaljai német telepítések történetéhez / Balassa Iván = A magyarországi németek néprajzához / főszerk. Balassa Iván. Bp. : M. Néprajzi Társ., 1975. p. 67-103.

 

 1. Vergangenheit und Gegenwart unserer Dörfer: Hercegkút (Falvaink múltja és jelene: Hercegkút) = Neue Zeitung 1964/37. p. 7.

 

 1. Vergangenheit und Gegenwart unserer Dörfer: Rátka (Falvaink múltja és jelene: Rátka) / Mayer, Eva = Neue Zeitung 1967/33. p. 3.

 

 1. Vergangenheit und Gegenwart : Streiflichter aus Rátka (Múlt és jelen : Fények Rátkáról) / Jobst, Thomas = Neue Zeitung 1962/49. p. 5.

 

 1. Volt egyszer egy Józseffalva/ alk.szerk. … Kis-Tóth Lajos, … Tamás Edit. – Sárospatak [!Eger] : EKF Líceum K., 2006.

 

Szatmári svábok története

 1. Adalékok a szatmári sváb népcsoport megszervezéséhez az 1920-as évek közepén / Barabás László. – in Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv 10. – Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Levéltár, 1994

 

 1. Adalékok a vállaji svábok történetéhez / Margitics Tünde. – Nyíregyháza : Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1987

 

 1. Németek Nyíregyházán a 18. század második felében / Takács Péter, Udvari István. – in. Nyíregyházi szlovák tirpák nyelvjárási és néprajzi emlékek 5. – Nyíregyháza : Jósa András Múzeum, 1991

 

 1. A szatmári békét követő Nagykároly környéki sváb telepítésről / Mandula Tibor. – in Rákóczi évfordulók 1993. – Sárospatak : Rákóczi Múz. Baráti Köre, 1994

 

 1. A szatmári svábok felfedezése a német népcsoport-politika számára az első világháború után / Barabás László. – in Emlékkönyv Hársfalvi Péter születésének hatvanadik évfordulójára. – Nyíregyháza : Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1989

 

 1. Szatmármegyei német telepítés / Vonház István. – Pécs : Dunántúl Pécsi Egy. Ny. Rt., 1931

 

 1. A szatmárvidéki asszimiláció : Nemzetpolitikai tanulmány / Cogitator. – Lugos : Husvéth és Hoffer Kny., [1928]

 

 1. Vállaj egyházközségi története 2010-ig / Kardos Dezső. – Vállaj : Önkorm., 2010

 

 1. Vállaj község története / Kardos Dezső. – Vállaj : Önkorm., 2000

 

 

Szépirodalom

 

 1. “Egymásért és soha ellen” : írók és költők Bonyhádról / [írta és szerk. Kolta László]. – [Bonyhád] : [Solymár Imre Városi Könyvtár], [2005]

 

 1. A földalatti birodalom : Baranyai bányászmesék német nyelven. Pécs : Dunántúli Magvető

 

 1. A furfangos bányászlegény. Pécs : Baranya m. Tanács Műv. Oszt.

 

 1. A furfangos bányászlegény : Baranya megyei bányászmesék. Bp. : MNDSZ

 

 1. Hajósi sváb népi elbeszélések / Schőn Mária. – Kecskemét : Cumania Alapítvány, 2005

 

 1. Határ / Reisinger Antal. – Bp. : Littera Nova, 2007

 

 1. A hét sváb / Herczeg Ferenc. – Budapest : Korona Kiadó, 2002

 

 1. Jokli : Rajz egy szomszéd kis sváb faluból / Kiss József. – in Novellák a századvégről és a századelőről. – Budapest : Unikornis Kiadó, 1998

 

 1. Egy kisfiú háborús mozaikja / Papp Tibor. – Budapest : Európa, 2003

 

 1. Mély gyökerek : Egy magyarországi német antológia / szerk. Áts Erika. – Bp. 1974

 

 1. Náni vagy a glogováczi szép sváb leány [színtársulat] alvinczi polgári műkedvelők. [Alvinc] : [s.n.], 1908 Gyulafehérvár : Schäser F., 1908

 

 1. Negyven év némaság / Ircsik Vilmos. – Bp. : Írott Szó Alapítvány, 2005.

 

 1. Schvab evangiliom : Nagymamák orvosságos könyve / Balogh Róbert. – Budapest : Kortárs Könyvkiadó, 2001

 

 1. Sváb golgota / Kanyár Erika. – Tokaj : Rím Kiadó, 1998

 

 1. Szerencse fel! : Német népköltészet a dorogi szénmedencéből 124 népi énekkel / Kálmánfi Béla gyűjt., feldolg. Bp. : DVDU

 

 1. Tapsolj : Gyermekdalok, mondókák és gyermekjátékok / Manherz Károly összeáll. Bp. : DVDU

 

 1. Téli bárány/ Kalász Márton. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1986

 

 1. Vadalma, vadalma, magva de keserű : A magyarországi németek népköltése / Manherz Károly összeáll.. – Budapest : Európa, 1984.

 

 

Összeáll. Trifonovné Karajz Borbála

Forrás: http://karolyfalva.blogspot.hu/2016/02/valogatott-bibliografia-magyarorszagi.html

 

„Vadonatúj régiségek”, érdekességek Nagykovácsiból, Nagykovácsiról. Érdekli a falu helyismerete, helytörténete? Akkor jó helyen jár, jó böngészést! Köszöntjük a Nagykovácsi Krónika oldalán.

Elérhetőség:

furulyaskatalin@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi emlékképek

Nagykovácsi Anno

Nagykovácsi Krónika 1968. május 1.

Itthon vagy! – Nagykovácsi

5 éves a Pékdomb!

Archívum