Krónika kereső

Iskolások látogatása az 56-os Büszkeségponton – Az idei Schmidt-ösztöndíjas: Venczel Viktor

Szerző:

Az idén is benépesült a 32 sor című kiállítás két terme, a Dr. Schmidt Imre tiszteletére készült tárlaton, az 56-os Büszkeségponton, a Kossuth utca 61-ben. Két ötödikes osztály látogatott el, hon és népismeret tanórán Bonifertné Bodroghi Csilla tanárnő vezetésével. A diákok vezetéssel megismerték a kiállítás anyagát, majd egy keresztrejtvény segítségével ellenőriztük, mit sikerült megjegyezni a látottak, hallottak alapján. Ügyesen kijött a megfejtés, amely a polgármester szó volt, utalva arra, hogy az 56-os tevékenységért hat év börtönbüntetést letöltő Dr. Schmidt Imre lett az első demokratikusan megválasztott polgármestere a falunak, 1990-ben.  Érdekessége volt az idei iskolai látogatásnak, hogy mindkét osztályban tanul egy-egy Schmidt dédunoka, akik büszkén fogadták a társak elismerését.

A Dr. Schmidt Imre-ösztöndíj is átadásra került idén, nagy örömünkre. A díjat a községi ünnepségen Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony adta át Venczel Viktornak.

„Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata az 1956-os forradalom 60. éves évfordulójának tiszteletére és az erre az alkalomra kialakított 56-os Emlékpont avatására ösztöndíjat alapított Dr. Schmidt Imre tiszteletére.

A díj alapításával az Önkormányzat 1956 szellemiségének ébrentartását, az eszmeiségének átadását célozta meg a nagykovácsi fiatalok tehetséggondozásában nyújtott segítségével.

Az ösztöndíj Dr. Schmidt Imre, Nagykovácsi első demokratikusan választott polgármesterének nevét viseli. A díj emléket kíván állítani a névadó forradalmi tevékenységének, a község demokratikus, jogszerű működése megőrzéséért tett erőfeszítésének, mementóként a forradalom leverése utáni meghurcoltatásért, az igazságtalan börtönévekért.

Az ösztöndíj az alapítók szándéka szerint, minden évben egy nagykovácsi fiatal tanulmányainak elmélyülését, szemléletének formálását, látókörének szélesítését, művészeti tevékenységét segíti.

Az ösztöndíj elnyerésére az éves kiírás szerinti napig a pályázók egy az „56” szellemiségét, demokrácia- és szabadságvágyát kifejező pályaművel (műfaji megkötés nélkül) jelentkezhetnek.

Idén a Dr. Schmidt Imre-ösztöndíj nyertese: Venczel Viktor

Viktor 21 éves, nagykovácsi lakos, jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatója, a Turizmus- vendéglátás szakon tanul.

Pályamunkája egy novella, melynek címe: 56- Nagyszüleim elbeszélésében.

A mű valós családi történeten alapszik. A főhős, Viktor nagyszülei éppen az 1956-os forradalom okán találkoztak, Viktor nagyapját átrakták, büntetésként az évfolyam másik részébe, így találkozott össze, a szintén orvostanhallgató fiatal lánnyal, aki később a felesége, így Viktor nagymamája lett.

A novella másik érdekessége, hogy három idősíkban mozog: egyrészt a jelen szintjén, ahol a nagyszülők segítenek értelmezni az 56-os emlékeket és a családi történetet a már felnőtt Viktornak, másrészt a valós történések, 1956 idején, harmadrészt Viktor gyermekkorában, ahol egy réges-régi óvodai ünnepély emlékfoszlányai idézik meg 56 ünnepi díszleteit, ha a részleteket jól figyeljük, kiderül, hogy egy nagykovácsi óvodásról, a kisgyermek Viktorról van szó.

A pályamunka értékét növeli, hogy a mű elkészítése során Viktornak a nagyszülők segítségét is igénybe kellett venni, így alkalom nyílott a generációkat összekötő családi emlékezésre, 56 jelentőségének átörökítésére.

Gratulálunk Venczel Viktornak, kívánjuk, hogy az ösztöndíjat jól hasznosítsa!”

A pályamunka elhelyezésre kerül az 56-os Büszkeségponton a „Schmidt-ösztöndíj Emlékkönyvben”.

„Vadonatúj régiségek”, érdekességek Nagykovácsiból, Nagykovácsiról. Érdekli a falu helyismerete, helytörténete? Akkor jó helyen jár, jó böngészést! Köszöntjük a Nagykovácsi Krónika oldalán.

Elérhetőség:

furulyaskatalin@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi emlékképek

Nagykovácsi Anno

Nagykovácsi Krónika 1968. május 1.

Itthon vagy! – Nagykovácsi

5 éves a Pékdomb!

Archívum