Krónika kereső

275 éves a római katolikus templom

Szerző:

A 275.  évforduló közelít

Egy falu életében mindig is központi szerepet játszott a templom. Úgyis mint szakrális hely, úgyis mint építészeti objektum. Többnyire a települések központjában, a főtér közelében található. Megjelenése, kiemelkedő magassága miatt sík terepen iránytűként szolgál. Jellegzetes alakja, tornya a település szimbóluma is. A katolikus templomunk idén kerek évfordulóhoz érkezett. 275 éve szentelték fel elődjeink. A főtéren álló barokk templom is a sváb időkben épült.

Nagyboldogasszony-templom Nagykovácsiban

Nagykovácsiba a feljegyzések szerint 1700 körül érkeztek az első német telepesek. A törökök kiűzése után a lakatlanná vált települést a földbirtokos, Wattay telepítette be. Az ő hívására érkeztek az első telepesek, valószínűsíthetően pilisvörösvári időzés után, 36 szekérrel. Harminchat szekéralja az újrakezdésben, a boldogulásban bízó ember próbálta megteremteni az élet, a gazdálkodás feltételeit.

A közösség szín katolikus volt, kezdetekben Pilisvörösvár filiájaként működtek. A vallási buzgalom olyan erős volt, hogy az Antónia-árkon keresztül Pilisvörösvárra jártak misére, esetleg Budára.

 Az érkezés után azonnal törekedtek arra, hogy minél előbb szakrális-közös tér legyen a faluban, hiszen több, a templom előtt épült kápolnáról tudunk. 1707-ben, tehát szinte a „honfoglalással” azonos időben, szent helyet építettek.

A római katolikus templom építését 1742-ben kezdték el, 1746 decemberében, a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére szentelték fel.    46 év telt el azóta, hogy az első szekér megérkezett, és a megérkezők először mérték fel szemükkel a hegyeket, dombokat, az Ördög-árok vonalát, a leendő új hazát. A 46 év alatt a Rákóczi-szabadságharc, a járványok (1737-40 között a pestis) sok nehézséget és pusztítást okoztak.

A házak azonban minden erő felett épültek, és épült az Isten háza. A templom egyszerű külsejű, szerény, egytornyú falusi templom, barokk stílusban.  Kétszáz esztendeig volt az egykori nagykovácsiak minden jelentős fordulójának színhelye, legyen szó keresztelőről, esküvőről, temetésről. Hitük a közösség összetartozásának erős segítője volt. 75 évvel ezelőtt, 1946 májusában a kitelepítés keserves napjaiban, a házat, hazát hátra hagyni kényszerülők utoljára intettek búcsút szülőfalujuk templomának. A sok évvel később hivatalosan engedélyezett, első közös hazalátogatásuk alkalmával is az első útjuk a templomba vezetett, ahol annyi év után a templom falai között felzenghetett anyanyelvükön az ének.

Szemesy Barbara alpolgármester asszony, Soltész Miklós államtitkár úr, Kemenes Gábor plébános úr

275 év még egy templom életében is szép kor. A többszöri felújítás, állagmegőrzés ellenére mára kissé megkopott. A hívek számának szaporodása miatt kicsi is lett, amely örvendetes hír is. Ideje lenne egy nagy megújulásnak, hiszen mára a hideg, öreg falak korszerűtlenné váltak.

Ismerve a házfelújítási-, tatarozási árakat, elképzelhetjük, hogy a templom felújítása, esetleges bővítése hatalmas költségigénnyel jár.  Egy 2021-ben, év elején érkező támogatás lehetővé teszi az első lépéseket.

Soltész Miklós államtitkár úr (jobbról) a Plébániai megbeszélésen Balról jobbra: Csabainé Perneczki Judit, Szemesy Barbara, Kemenes Gábor és Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony

Az egyházközség és az önkormányzat hosszas előkészítő munkájának, tárgyalásainak köszönhetően Soltész Miklós úr, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára támogatási előleg formájában 60.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosított a Nagykovácsi Nagyboldogasszony-templom felújításának támogatására.

Kiszelné Mohos Katalin, polgármester felkérte a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét a templomfelújítási szándékban való közös együttműködésre, hiszen a német nemzetiség hitéletében jelentős szerepet tölt be a katolikus templom. Az elnyert támogatás a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat útján érkezik a településre.

Az eddigi előkészületi munkákat az egyházközség részéről, áldozatos munkával Csabainé Perneczki Judit fogta össze.

„Vadonatúj régiségek”, érdekességek Nagykovácsiból, Nagykovácsiról. Érdekli a falu helyismerete, helytörténete? Akkor jó helyen jár, jó böngészést! Köszöntjük a Nagykovácsi Krónika oldalán.

Elérhetőség:

furulyaskatalin@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi emlékképek

Nagykovácsi Anno

Nagykovácsi Krónika 1968. május 1.

Itthon vagy! – Nagykovácsi

5 éves a Pékdomb!

Archívum