Krónika kereső

Halottak napja elé – egykori nagykovácsi gyászjelentések

Szerző:

A következő napokban minden családban a temetőjárás kap fő szerepet. Emlékezünk halottainkról, egykori családtagjainkról, akik már nem lehetnek közöttünk. A virágokkal feldíszített sírok arról tanúskodnak, az ott fekvő halottat nem felejtették el, emlékét ápolják. A gyertyával, mécsesekkel  az örök világosság fényességét idézzük meg. A temető a kutatóknak, helytörténészeknek, néprajztudósoknak sok tanulsággal bír. Az élő falu egyfajta leképeződése. Némely helyeken vallási felekezet szerint temetkeztek, máshol a temetőn belül különültek el a különféle vallás szerint. De követhetőek családi-rokonsági összefüggések, ahogy a temetőnek is vannak “frekventáltabb” részei, díszsírhelyek az előkelő családoknak, az elöljáróknak, közéleti szereplőknek, papoknak, tanítóknak, jegyzőknek, orvosoknak. A temetőkben a vagyoni hierarchia is leképeződik, a sírhelyek választásában, illetve síremlék díszességében, nemes anyagaiban vagy éppen egyszerű voltában. A síremlékek formája, anyaga vidékenként és korszakonként változik.

A nagykovácsi temetőben a ravatalozó mögötti részen található az egyre inkább pusztuló egykori sváb sírkert. Jellegzetes formáikkal is egyedi szépségek, a környező településeken hasonló anyagból és formában készültek a húszadik században, emléket állítva az elhunyt sváb embereknek.

Az alábbi megosztásban egykori nagykovácsiak gyászjelentéseiből készült válogatást teszünk közzé. Sajnálatos módon a gyászjelentések kikopófélben vannak a gyászkultúránkból, az online világ szorítja ki a papírtermékeket, sok esetben ezek már csak digitalizált formában készülnek el, másrészt a korábbiakban  szomorú tömegcikké válásuk során, ezek egyre kevéssé lettek informatívak, inkább csak a halál idejét, a temetés-gyászmise pontos helyét, idejét tudtuk meg belőlük a halott nevének feltüntetésén túl. (Sokszor a család a vallási szimbólumokat nem isverve, nem is a halott vallásának megfelelő formulát választott.) A régebbi gyászjelentések a halál okát, körülményeit, az elhunyt életútjának főbb eseményeit is összefoglalták. A gyászolók feltüntetésével, rokoni fokozatuk megjelölésével a családfa kutatások jó adatbázisául szolgáltak.

Az alábbi gyűjtemény az Országos Széchényi Könyvtár  külön gyűjteményéből, a Plakát és Kisnyomtatvány gyűjteményéből való.

Akiket ide temettek, azok sírköveinek szinte mindegyike a mai temetőben is fellelhető. Többségük településemlékezeti figyelemmel körülvéve közösségi gondozásban is részesül.

 

Forrás:Itt érhető el a kereshető adatbázis.

 

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/663649;jsessionid=67D868509B2F12557571EA5D2D1879CC?fbclid=IwAR21A_7S9JA7Bet3oDqQgjamqNiaUwEecinl9MzBM7yjm_ISLXiHrB4IhBM

„Vadonatúj régiségek”, érdekességek Nagykovácsiból, Nagykovácsiról. Érdekli a falu helyismerete, helytörténete? Akkor jó helyen jár, jó böngészést! Köszöntjük a Nagykovácsi Krónika oldalán.

Elérhetőség:

furulyaskatalin@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi emlékképek

Nagykovácsi Anno

Nagykovácsi Krónika 1968. május 1.

Itthon vagy! – Nagykovácsi

5 éves a Pékdomb!

Archívum