Krónika kereső

Nemzetőrök Kovácsiból

Szerző:

 

Nemzeti ünnepünkre készülve emelünk ki egy részletet Galgóczy Károly: Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült megye monographiája, Budapest, 1876. kötetéből, a X. szakasz 1848 alatt és után 53. § Nemzetőrségi összeírás és beosztás című részletből.

A kiemelés szerint Kovácsi, azaz Nagykovácsi 83 nemzetőrt állított ki 1848-ban. Szép példája ez az akkori németajkú lakosság hazaszeretetének.

A figyelemre méltó monográfia előszava, egyben hitvallása:

“Korunk jelszava a haladás, és pedig úgy a szellemi, mint anyagi téren. Minden haladásnak viszont legelső feltétele az önismeret. Ez okból több megye dicséretes törekvést kezd kifejteni történelmi, közigazgatási, statistikai s társadalmi viszonyainak megismerésében és megismertetésében, mely törekvés már is néhány megye önálló új leírását, monographiáját eredményezte. Pestmegye önálló leírással az új korból még nem bír. A régi ismertetések is csak töredékesek, és különösen ma már egészen elavultak. Pedig Pestmegye egy kimerítő leírást, épen központiságánál fogva is, valóban megérdemel. És ez, tekintve különösen a megyének már a múltban történelmi fontosságú szereplését, az átalános közügy előmozdítására is érdekes tényezőül szolgálhat. E hiány pótlása volt czélom a hármas megye monographiájának megírásában.” Galgóczy Károly

Petőfi Sándor Pesti Hírlap vasárnapja 1932. március 13. Merész Gyula olajfestménye Talpra magyar! Pájer Árpád gyűjteménye

Related Entries

„Vadonatúj régiségek”, érdekességek Nagykovácsiból, Nagykovácsiról. Érdekli a falu helyismerete, helytörténete? Akkor jó helyen jár, jó böngészést! Köszöntjük a Nagykovácsi Krónika oldalán.

Elérhetőség:

furulyaskatalin@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi emlékképek

Nagykovácsi Anno

Nagykovácsi Krónika 1968. május 1.

Itthon vagy! – Nagykovácsi

5 éves a Pékdomb!

Archívum