Családi ünnepek, emlékezés

 

 

Hess Katalin gyászjelentése

A lokálpatrióta közösségi oldalunkon, Nagykovácsi Pékdomb, osztották meg ezt a bejegyzést:

A hozzátartozók (vidéken élnek) engedélyével és kérésére teszem fel ide az értesítést, mert több bejegyzés, régi fotók kapcsán többször említésre került Hess Kati néni, aki születésétől majdnem haláláig itt élt Nagykovácsiban.

Nyugodjon békében!

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Trencsényi Klári néni 80 éves születésnapján

 

4 x 20, az bizony 80

Nagy Attila egykori óvódás, szülő, tisztelő látogatása

Varga Jenőné Haller Ibolya saját verses kötetét hozta ajándékba

Erdész Erika köszönti Klári nénit

Klári néni, elég ennyit mondani Nagykovácsiban  és legtöbbünk Trencsényi Klári nénire, hivatalosan Trencsényi Lászlónéra gondol. Klári Óvónéni idén hatvan esztendeje érkezett a faluba. Nyugdíjazásáig óvodások nemzedékeit nevelte fel. A legidősebb óvódásai javában nagymamák, nagypapák már. Családi körben, lánya szervezésében meglepetés vendégségben ülte meg a nagy napot. A vendégek egykori óvodások, kollégák, barátok, ismerősök, szomszédok, tisztelői voltak.

Klári néni, lánykori nevén Csikós Klára 1938. május 13-án született Túrkevén.

Nem csak azért tartozik pályafutása Nagykovácsi óvoda történetének jelentős fejezeteihez, mert hosszú évekig az óvoda vezetőhelyettese, majd vezetője lett, hanem amiatt,  hogy tevékenységét példás gyerek központúság,  szeretet és áradó jókedv, víg kedély jellemezte.

Legalább ötszáz óvodása volt aktív éveiben, de azok is egy kicsit az óvodásai lettek, akik a gyereküket adták szárnyai alá. Kicsit a kollégái is azzá válhattak.

Amikor a meglepetés zsúr szervezéséről, lánya Mariann hírt adott a Pékdomb közösségi oldalon áradni kezdett a gratulációk sora. A hónap legolvasottabb, keresettebb bejegyzése lett.  Több, mint ezernégyszázan látták a két bejegyzést.

Néhány kiemelés a jókívánságokból:

“Drága Klári óvónéni, mindig az ajtóban várta a gyerekeket. Szülőkhöz és gyerkőcökhöz mindig volt egy két jó szava ! A jó Isten adjon erőt és nagyon jó egészséget, kívánom csak annyi szeretetet kapjon még jó sokáig amennyit Ő adott nekünk!”

“Drága aranyos Klári néni…Szandikám óvónénije volt, imádta a gyerekeket, és ők is Klári nénit…mindig mosolygós, jókedvű volt. A jó Isten éltesse Klári nénit erőben, egészségben…még nagyon sokáig.”

” Soha nem lehet elfelejteni azt a kedvességet és azt a jókedvet, amit árasztott maga köré. Azt a mosolyt, meg sorolhatnám. Kívánok egészségben nagyon sok boldogságot és sok sok szép évet. Szeretettel. ÖCSI “

“Drága Klári néni, az Isten éltesse még nagyon sokáig erőben, egészségben! 50 éve annak, hogy az Ön keze alatt nevelkedtem…”

“Klári néni csókolom a kezeit, a jó Isten óvja minden lépését. Megérdemli, mert ami szeretet kaptunk tőled attól váltunk jó emberré. Hálatelt szívvel és boldogan emlékszem minden kedves gesztusára mosolyára.  Szerencsések voltunk, hogy együtt lehettünk veled. “

“Drága Klárikám !!! Nagyon sok szeretettel köszöntelek születésnapodon!! Köszönöm, hogy hívtál, dolgozzak veletek, köszönöm azokat az éveket, amelyeket Veled tölthettem !! Személyedből fakadóan nagyon sok szép emlékem kötődik az óvodához. Ahogyan fogadtad a gyermekeket és szülőket, és ahogy az óvoda közösséget vezetted, vidáman dolgozó, jó közösséget, kollektívát alkotva. Ez a szellem kihatott a gyermek közösségre is. Szerették az óvodánkat a szülők is. Jó volt Veled dolgozni !!! Kívánok még sok örömöt boldogságot családod körében. Kívánok jó egészséget !!!”

“Drága Klári néni! Végtelenül sok boldogságot és egészséget kívánunk. Sosem felejtem el hogy mikor nagycsoportos voltam és eltörtem a csuklóm az oviba, azonnal beültetett a trabiba(?) és vitt is a kórházba. Utólag is Köszönöm!!”

“Ő mindenki Klári nénije.”

Bizony, a legendás trabi rótta nagykovácsi utcáit és Klári néni nem tudni, hogy vezetett, mert egész úton integetnie kellett,  amerre ment, mindenki megemelte a kalapját.  Ahogy tették ezt május 13-án virtuális és valódi látogatói egyaránt.

Isten éltessen Klári néni, jó egészségben!

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

A hálás tanítványok egyik koszorúja

Tóth László úr temetése

A végső nyughely

Végső nyugalomra helyezték 2018. március 23-án 11 órakor, a Nagykovácsi temetőben, Tóth László igazgató urat, a Hevesi Ákos Erdészeti Nevelőotthon nyugalmazott igazgatóját.

Temetésén a családon, rokonokon kívül az egykori diákok és egykori kollégák is megjelentek, elkísérve az utolsó úton.

A búcsúztatáson az egykori tanítvány, aki szintén tanárember lett, meghatottan emlékezett azokra az évekre, amelyeket az Intézet falai között töltött, felelevenítve az első napok emlékét, amikor a család hiányában még a szökést is fontolóra vette. Az igazgató bácsi azonban a térdére ültette, megértetve a kisfiúval, hogy bár a család messze, nincs egyedül. Ennél többet pedagógus nem is tehet.

A régi-régi osztályok koszorúinak feliratai arról árulkodtak, ezt az érzést generációkban sikerült megerősíteni.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Bányásztemetés volt a faluban 2018. március 13-án.

Hudák Zsigmondot kísérték utolsó útjára gyermekei, unokái, rokonai, tisztelői, kedves ismerősei, régi jó szomszédai. 1927. január 23-án született Besenyőtelken. Szép kort megélt szerető családja körében, 2018. február 27-én érte a halál.

A jó tanuló kisgyermeknek hamar munkába kellett állni. A katonaság után, bár ez a pálya is vonzotta, mégis a bányászatot választotta. A bánya nyugdíjazásáig szép megélhetést biztosított maga és egyre gyarapodó családja számára.

1954-ben nősült meg, felesége a szülőfalujabeli Szabó Mária lett. Három gyermekük született, György, Zsuzsanna és Zsolt.

A szorgalmas szakembert a bánya, a pályatársai, vezetői is elismerték, számos alkalommal tüntették ki példamutató munkájáért.

Gyermekei, unokái számára a családi élet tiszteletét, a gondokon túlmutató vidám életfelfogást, a természet, a sport szeretetét tanította meg.

Nyugdíjas éveiben is szívesen kereste a bányász kapcsolatokat, 2016-ban idős társaival örömmel vett részt a Bányász Emlékkő újra avatásán.

Az egykori robbantómestert végakaratának megfelelően a bányász himnusz kíséretével helyezték végső nyugalomra.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Utolsó jó szerencsét!

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Tóth László igazgató úr, a Hevesi Ákos Erdészeti Nevelőotthon egykori igazgatója

Szomorú hír jutott el hozzánk, a család közleménye szerint:
„Szomorúan tudatom minden volt intézeti növendékkel, hogy Tóth László igazgató bácsi elhunyt 2018. március 04-én. Temetése 2018.03.23-án 11.oo-kor lesz, Nagykovácsiban.”

Tóth László, Igazgató bácsi, Tanár úr, Nagykovácsi nevelésügyének, pedagógia történetének jelentős alakja. Évtizedekig határozta meg a Hevesi Ákos Erdészeti Nevelőotthon karakterét, adott szép és tartalmas keretet, hátteret azon gyerekek generációinak, akik a családjuktól távol, itt Nagykovácsiban élték az iskolai időszak mindennapjait. 1957-ben született meg a gondolat, hogy az akkor üresen álló Tisza-kastélyt és a parkját az iskolától távollakó erdészgyerek régóta húzódó problémájának megoldására, a napi keserves gyaloglás, ingázás, utazás megelőzésére bentlakásos kollégium céljára adják át. Így lett az „Intézet” az erdészgyerekeké. A gyerekek a falusi iskolába jártak, az egyik osztály a két párhuzamosból mindig intézeti osztály volt, ahol a falusi gyerekekkel együtt tanultak az erdész gyerekek. Az Intézet nem csupán kollégiumi ellátást adott, délután szakképzett pedagógusok tanultak a gyerekekkel, kultúrműsorok, szavalóversenyek, író-olvasó találkozók, sportversenyek, zenetanulás, színjátszás, akadályversenyek, jelmezbálok színesítették a gyerekek életét. Példás rendezettség, egyenruha, szigorú napirend; kiszolgáló háttérmunka (konyha, mosoda, kertészet, parkgondozás, sportpálya karbantartás stb.) adott kényelmes, de következetes hátteret a gyerekek neveléséhez.
A nevelési elvek kidolgozásában, a feltételek megteremtésében Tóth Lászlónak, Igazgató bácsinak nagyon nagy érdemei voltak.
Tóth Lászlót szép barátság fűzte Kányádi Sándorhoz, akit többször elhívott a gyerekekhez vendégségbe, hogy ők is megismerhessék költészetének szépségét, átélhessék a költővel való személyes találkozás élményét.
Kányádi Sándor egyik versével búcsúzunk Tóth László igazgató úrtól, Laci bácsitól, mindent tisztelettel megköszönve, amit a Nagykovácsiban tanuló erdészgyerekek számára, az Intézetnek, az ott dolgozóknak, az általános iskolai kollégáinak, Nagykovácsinak adott.

https://www.youtube.com/watch?v=-k2SPDU5lgM

KÁNYÁDI SÁNDOR:Valaki jár a fák hegyén
valaki jár a fák hegyén
ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény
már végképp magára hagyott
én félek még reménykedem
ez a megtartó irgalom
a gondviselő félelem
kísért eddigi utamon
valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot
vagy engem is egyetlenegy
sötétlő maggá összenyom
s nem villantja föl lelkemet
egy megszülető csillagon
valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény
mondják maga a félelem
1994

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Tokody Zoltán gyászjelentése

A megemlékezés virágai Tokody Zoltán temetésén

Virágok, koszorúk Tokody Zoltán temetésén

Tokody Zoltán
(1950-2017)

2017. június 17-én végső búcsút vettünk Tokody Zoltántól. Tokody Zoltán 1981-től 1990-ig volt Nagykovácsi tanácselnöke, a falu vezetője. Négy gyermeke, unokái, felesége Tokody Marika (óvónéni) rokonok, barátok, ismerősök kísérték el utolsó útjára. A szertartás emlékező beszédében is kiemelték, Tokody Zoltán életének minden szakaszában, pályájának minden állomásán igazi közösségi ember volt, akire mindig számíthattak a közösség tagjai. A gyermekek fájó szívvel emlékeztek a váratlanul és nagyon korán elhunyt Édesapára, akire még annyi feladat várt volna családon belül és azon túl is. Őszinte részvétünk a családnak! Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Dr. Schmidt Imréné gyászjelentése

 

2017. február 18-án végső nyugalomra helyezték Dr. Schmidt Imréné született Bárdossy Ilona földi hamvait a Nagykovácsi temetőben. Életének 96. évében tért meg a Teremtőhöz. 70 esztendeig volt Nagykovácsi lakója. Dr. Schmidt Imrét 1957-ben az 56-os forradalomban vállalt szerepe miatt letartóztatták, másodfokon tíz évre ítélték. Ilona a férj, családapa szabadulásáig a négy gyermeket nevelve a családot szeretettel, töretlen hittel, türelemmel tartotta össze. Mindvégig megteremtve azt a nélkülözhetetlen, szilárd alapot, amelyre a a legnehezebb időkben is mindenki támaszkodni tudott. Példaértékű élete emlékét tisztelettel megőrizzük. Isten nyugosztalja!
A több országból összegyűlt gyászoló család a temetés után együtt emlékezett az 56-os Büszkeségponton.

A Schmidt-család sírköve a koszorúkkal

Dr. Schmidt Imréné temetése után a család az 56-os Büszkeségpont Dr. Schmidt Imre kiállításán emlékezett

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »

Cserháti Ica Óvónéni gyászjelentése

Cserháti Imréné, Ica Óvónéni temetése a Nagykovácsi temetőben 2016. december 17-én volt. Ica néni 1949-ben érkezett a faluba, majd 37 éven át volt a község szeretett és megbecsült óvónője. Alakja, személyisége Nagykovácsi legendái közé íródott. Isten nyugosztalja, emlékét kegyelettel és nagy szeretettel megőrizzük.

Cserháti Ica Óvónéni temetése

A hála és a megemlékezés virágai

 

Cikk megosztása

Nincs hozzászólás »