Krónika kereső

A Schmidt-ösztöndíj

Szerző:

A Dr. Schmidt Imre-ösztöndíjról

A Schmidt-ösztöndíj Emlékkönyve

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata az 1956-os forradalom 60. éves évfordulójának tiszteletére és az erre az alkalomra kialakított 56-os Emlékpont avatására ösztöndíjat alapított Dr. Schmidt Imre, Nagykovácsi díszpolgára tiszteletére.

A díj alapításával az Önkormányzat 1956 szellemiségének ébrentartását, az eszmeiségének átadását célozza meg a nagykovácsi fiatalok tehetséggondozásában nyújtott segítségével.

Az ösztöndíj Dr. Schmidt Imre, Nagykovácsi első demokratikusan választott polgármesterének nevét viseli. A díj emléket kívánt állítani a névadó forradalmi tevékenységének, a község demokratikus, jogszerű működése megőrzéséért tett erőfeszítésének. Mementóként állítva a forradalom leverése utáni meghurcoltatásnak, az igazságtalan börtönéveknek, a jog és szabadság teljes megfosztása hosszú és keserű időszakának.

Az ösztöndíj az alapítók szándéka szerint, minden évben egy nagykovácsi fiatal tanulmányainak elmélyülését, szemléletének formálását, látókörének szélesítését, művészeti tevékenységét segíti.

A pályázati kiírás szerint: az ösztöndíj elnyerésére az éves kiírás szerinti napig a pályázók egy az „56” szellemiségét, demokrácia- és szabadságvágyát kifejező pályaművel (műfaji megkötés nélkül) jelentkezhetnek. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell egy tervezetet, amely bemutatja a pályázó milyen célra használná az elnyert ösztöndíjat. Sikeres pályázat esetén, az ösztöndíj felhasználásának dokumentumait a helyi nyilvánosságban publikálható formában a részletes kiírásnak megfelelően be kell nyújtani.

A benyújtott pályaműveket bírálóbizottság értékeli. A bizottság összetétele: nagykovácsi polgármestere, az Oktatási, Kulturális, Sport, Turisztikai Bizottság delegált tagjai, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója. A bizottság tiszteletbeli elnöke: Trencsényi László, az 1956-os Magyarok Világszövetsége elnöke, falunk lakója.

A kialakított Emlékponton elhelyezésre és megnyitásra kerül egy „Schmidt-ösztöndíj Emlékkönyv”, amelyben az érdemes pályaművek, beszámoló dokumentumok lesznek rögzítve minden évben. Az Emlékkönyv idővel a község helyismeretének, helytörténeti gyűjteményének egyik értékes darabjává válhat.

A Dr. Schmidt Imre-ösztöndíj (alapításkori) éves összege: 300 000 Ft.

Az alapítás évében Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony az éves polgármesteri keretet nevezte meg az ösztöndíj forrásaként.

Az első évben Soltész Judit pályázata nyerte el az ösztöndíjat. Judit nagykovácsi lakos, Nagykovácsiban nőtt fel, jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán az Építőművészeti Doktori Iskola hallgatója.

A pályamű egy teljes diákév munkája. Alapos levéltári, interjús feltárás, az oral history nehéz műfajából épülő dolgozat. Nagykovácsi 1956-os történéseinek feltárásában megkerülhetetlen munka.

Szeretettel helyeztük el a díjnyertes munkát az Emlékkönyvbe és nagy érdeklődéssel várjuk az ösztöndíj felhasználásának beszámolóját ugyanide.

Gratulálunk az első Dr. Schmidt-ösztöndíjasnak. Az ösztöndíj felhasználásához sok sikert, szép eredményeket kívánunk!

„Vadonatúj régiségek”, érdekességek Nagykovácsiból, Nagykovácsiról. Érdekli a falu helyismerete, helytörténete? Akkor jó helyen jár, jó böngészést! Köszöntjük a Nagykovácsi Krónika oldalán.

Elérhetőség:

furulyaskatalin@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi emlékképek

Nagykovácsi Anno

Nagykovácsi Krónika 1968. május 1.

Itthon vagy! – Nagykovácsi

5 éves a Pékdomb!

Archívum