Krónika kereső

Pedagógus nap 2017.

Szerző:

Ebben az évben először hívta Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata egyszerre, egy időben ünnepelni a község összes oktatási-nevelési intézményében dolgozó pedagógusát, akik mindennapi munkájukkal, a gyermekeken keresztül  Nagykovácsi jövőjét alakítják. Sor került gyémánt-, aranydiplomás pedagógusok köszöntésére is, átadásra került a Szatmári Lajos Emlékdíj is.

Kiszelné Mohos Katalin polgármesteri  laudációiból:

Légrádi Lászlónét, született Csepregi Ágnest Nagykovácsiban elsőként köszönthetjük az Aranydiplomája megszerzése alkalmából, ezzel remélhetőleg új hagyományt teremtve.  Légrádi Lászlóné, Ági néni 1943. június 19-én, Lengyeltótiban született. Az általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte. A gimnáziumot Siófokon kezdte, majd Keszthelyen folytatta és itt is érettségizett a Vajda János Gimnáziumban. Óvónői diplomáját a Soproni Óvónőképző Főiskolán szerezte 1967-ben, tehát éppen ötven éve. 1963-1974 között a Balatonfenyvesi és a Balatonmáriai Napköziotthonos óvódákban dolgozott. 1970-től a Fonyódi járásban óvódai szaktanácsadó volt. 1974-ben családjával: férjével és két gyermekével Budapestre költözött és egy szerencsés véletlennek köszönhetően az akkor induló Magyar Rádió és Televízió 10 csoportos, új óvodájában helyezkedett el. 1983-ig gyermekcsoportban dolgozott, majd az akkori óvódavezető felkérésére vezetőhelyettes lett, pár évre rá a vezető nyugdíjba menetele után függetlenített óvódavezetőnek nevezték ki. 1993-ban, csaknem 25 éve költözött családjával Nagykovácsiba. Nagykovácsiból több kolléga, dajka, konyhai munkatárs dolgozott az ő keze alatt, akikkel a mai napig, ha véletlenül összetalálkoznak, örömmel üdvözlik egymást. 1997-ig, nyugdíjba vonulásáig, mintegy 24 évet töltött el ezen a munkahelyen. A ma oly divatos élethosszig tartó tanulást ő már akkoriban is gyakorolta, a Zsámbéki Tanítónőképző Főiskolán, intenzív óvónői szakon „diplomamegújító” képzésen vett részt.Óvodapedagógusi munkáját hivatásnak tekintette, szerencsésnek tartja magát és büszke arra, hogy sok-sok óvódáskorú gyermek „Ági óvónénije” lehetett.A szülők is mindig nagy szeretettel vették körül, főnökei a munkáját mindig elismerték, megbecsülték. Több kolléganővel a mai napig tartják a kapcsolatot, felidézve a szép emlékeket.Mi is büszkék vagyunk rá, örülünk, hogy hosszú és eredményes pályafutása után Nagykovácsit választotta a nyugdíjas évei eltöltésére és büszkék vagyunk arra is, hogy ilyen közmegbecsülésre méltó tagja vannak közösségünknek.

Kedves Ági néni, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nevében szeretettel gratulálok ötven éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységedhez és kívánok hosszú, boldog életet, jó egészséget családod körében és itt közöttünk, Nagykovácsiban!

Veres Mária Ildikó – Pályáját 1980-ban, képesítés nélküli napközis tanítóként kezdte. 1984-ben szerezte meg a tanítói diplomáját. 1997 óta – tehát éppen 20 éve – dolgozik a Nagykovácsi Általános Iskolában. Kiváló tanító, aki a hagyományos értékeket, a nemzettudatot és a korszerű tudást az élménypedagógia módszereivel adja át tanítványainak. A mindennapi munkája során erősíti a gyerekekben az egymás iránti megbecsülést, az elfogadást, a tiszteletet és a figyelmet. Szakmai munkájának eredményeként diákjai minden évben kiemelkedően szerepelnek az iskolai és a területi tantárgyi versenyeken is. A hagyományok folytatójaként, régóta egyik fő szervezője az iskolai versmondó versenynek. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, személyes gondoskodással fejleszti a lemaradó, hátrányos helyzetű gyermekeket.

Az iskolai közösségnek erős pillére, a közösséget segítő munkája kiemelkedő. Az osztályában levő tanulókban erősíti a csoportkohéziót úgy, hogy pedagógiai iránymutatásával a gyerekek öntevékenyek legyenek, megismerjék egymást, képesek legyenek az együttműködésre. Tudja, hogy a pedagógusnak a helyi közéletben is szükséges szerepet vállalnia. Gyakran látjuk a község rendezvényein, igyekszik tanítványait is bevonni a helyi eseményekbe. Fontos feladatának tekinti, hogy a tanulók kötődése szűkebb és tágabb hazájukhoz: Nagykovácsihoz, illetve Magyarország természeti és történeti értékeihez szoros legyen, továbbá a népi hagyományok, szokások megőrzésével identitástudatuk megerősödjön. Lelkes pártolója a hagyományőrzésnek, a néphagyományok továbbvitelének, a táncházaknak, támogatja a néptánctanítást, segíti a Rézpatkó Néptáncegyüttes munkáját. Tervszerű, pontos, sokszínű, színvonalas tanítói és munkaközösség-vezetői munkájával a környezetében élőket is igényességre, toleranciára és becsületességre ösztönzi. Nagykovácsi nagyra becsült polgára, aki példát ad mindannyiunk számára.

Kedves Ildikó, köszönjük fáradhatatlan munkádat!

„Vadonatúj régiségek”, érdekességek Nagykovácsiból, Nagykovácsiról. Érdekli a falu helyismerete, helytörténete? Akkor jó helyen jár, jó böngészést! Köszöntjük a Nagykovácsi Krónika oldalán.

Elérhetőség:

furulyaskatalin@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi emlékképek

Nagykovácsi Anno

Nagykovácsi Krónika 1968. május 1.

Itthon vagy! – Nagykovácsi

5 éves a Pékdomb!

Archívum