Krónika kereső

Szent István király ünnepe 2018. augusztus 20.

Szerző:

Idén is korán reggel, kilenc órakor kezdődött a megemlékező ünnepség Nagykovácsiban az Öregiskolában. A hetek óta tartó hőség miatt nyitott ablakokkal, a lehetőségekhez képest hűvös helyen gyülekeztek az ünneplők, fellépők. 2018-ban is minden fellépő nagykovácsi volt. A köszöntő után közösen elénekeltük a Himnuszt, majd  Kuti Bori csodálatos énekhangja bűvölte el a hallgatóságot.  A Rézpatkó három táncos legénye is megérdemelten  hatalmas tapsot kapott. Hazai János, Papp Levente, Toma Zsolt előadását nemcsak a szülők, a felkészítő tanárok Czene Zsuzsa és Kiss Zsolt  nézték meghatottan, hanem minden ünneplő is.

Az ünnepi beszédeket Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony és meghívott vendégként: Harrach Péter a KNDP alelnöke, a KDNP országgyűlési csoportjának frakcióvezetője tartotta. Mindkét ünnepi beszéd kiemelte a Szent István-i eszmék és gyökerek fontosságát, azoknak a mai napig kitartó érvényességét; az elődeinktől átvett értékek, a közösség megtartó erejének fontosságát.

A zenekar ez alkalommal Kutiné Ernhoffer Tündéből, Becze Gáborból (Kaláka), Görgényi Gáborból, Tegzes Endréből állt. Az ünnephez kapcsolódó dalok, zeneművek összeválogatásánál arra is figyelemmel voltak, Nagykovácsi kitüntető címeinek adományozásakor   valamennyi kitüntetettet  személyesen megszólítsák és köszöntsék.

A Nagykovácsiért Emlékérmet 2018-ban Kőrösi Éva, idén nyugdíjba vonuló, közkedvelt és nagyra becsült tanítónő, a Nagykovácsi Általános Iskola pedagógusa kapta, a Nagykovácsiban eltöltött tanéveinek és egész pedagógusi munkásságának elismeréseként. Egykori tanítványok, hálás szülők és az ünneplő kollégák vették szeretettel körül a díjátadás után a friss Nagykovácsi Emlékérmest.

A másik díjazott Janits Béla egykori, több ciklusban munkálkodó önkormányzati képviselő, a Fejér György Alapítvány egyik létrehozója volt.  Szociális érzékenységét jól jelzi, hogy 12 éven keresztül szociális tanácsnokként is működött. Az Alapítványon keresztül sok nagykovácsi családot, egyént sikerült segíteni nehéz helyzetében, krízisében. Fejér György személyének és pályájának megismertetése is kitűzött feladati közé tartozott, a Nagykovácsi Könyvtár jó néhány szép muzeális könyvvel gyarapodott adományai által. További érdemeihez hozzátartozik: a Nagykovács gr. Tisza István Nemzeti Kör egyik alapítója és elnöke, 18 éve képviseli a faluban a Tisza-család emlékének őrzését, országos ügyekbe is bekapcsolódva.

2018-ban Nagykovácsi díszpolgára Kemenes Gábor atya, a község plébánosa lett. Gábor atya húsz éve szolgálja a katolikus közösséget, és a falut. Börtönpasztorációs tevékenységért magas kitüntetéssel ismerték el (Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat, 2013.), mint ahogy köztudomású a drogos szenvedélybetegekkel kapcsolatos tevékenysége is. Vasárnaponként nem ritkán kilenc misét is mond, fásultság nélkül, igaz hitet sugározva. Az elhangzott laudációjában is kiemelték, igazi közösségi emberként ismerjük, ahol segíteni, szervezni, menteni tud, ott terem. Forgalmat irányít, autót tol, mentőt hív, kidőlt fákat húz le az útról. A család látogatásokat, a súlyos betegek lelki vigaszát is kiemelten kezeli. Misét mond, esket, keresztel és temet felszentelése óta, 45 éve; ebből húszat Nagykovácsiban szolgálva.

A díj átadás ünnepi pillanatai  után a Nagykovácsi Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub aratódalokat énekelt. Majd az ünnepelt Gábor atya megáldotta az új kenyeret, amelyet Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony ünnepélyesen megszegett és a nyugdíjas klub segítségével szétosztották az ünneplők között. Az ünnep a Szózattal zárult, majd a katolikus templomban szentmisével folytatódott.

„Vadonatúj régiségek”, érdekességek Nagykovácsiból, Nagykovácsiról. Érdekli a falu helyismerete, helytörténete? Akkor jó helyen jár, jó böngészést! Köszöntjük a Nagykovácsi Krónika oldalán.

Elérhetőség:

furulyaskatalin@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi emlékképek

Nagykovácsi Anno

Nagykovácsi Krónika 1968. május 1.

Itthon vagy! – Nagykovácsi

5 éves a Pékdomb!

Archívum