Krónika kereső

Katolikus húsvét 2020-ban, a járvány idején

Szerző:

Március 21-én a Plébániai Hírlevélből is értesülhettek a hívek, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntését figyelembe véve Gábor atya a szentmiséket ezentúl szabadtéren, a templomkertben tartja. Az időseket ekkor már féltették a templomba járástól, a vírus támadásától. A szentmiséket a 89MHz-es hullámhosszon tették hallgathatóvá.

Gábor atya többször is megerősített mindenkit abban, hogy a járvány idejére felmentést kaptunk a vasárnapi szentmise látogatás kötelezettsége alól.

Ferenc pápa felhívásában már a kongó templomokról beszélt.

Kedves Testvérek! Bár templomaink konganak az ürességtől, szívünkben nem szűnhetünk meg Urunkat imádni és kérni. A vírus világméretű terjedésére az ima, az együttérzés és a gyengédség világméretű terjedésével akarjunk válaszolni!” Ezekben az emberpróbáló napokban, amikor az emberek a fenyegető világjárványtól rettegnek, szeretném javasolni az összes kereszténynek, hogy egyesített hanggal, együtt esedezzünk az Ég felé. Kérek tehát mindenkit, hogy március 25-én, szerdán délben közösen, mindnyájan együtt imádkozzuk a Miatyánkot. Azon a napon, amikor sok keresztény arra emlékezik, hogy Szűz Mária hírt kap az Ige megtestesüléséről (Gyümölcsoltó Boldogasszony), az Úr hallgassa meg összes tanítványa egy lélekkel mondott imáját, kik a feltámadt Krisztus győzelmének megünneplésére készülnek.” (Ferenc pápa, márc.22.)

Sajnos látható volt, a Virágvasárnapnak és a Nagyhétnek Nagykovácsiban is üres templommal, a hívők sereglete nélkül kell nekikezdeni.

Kemenes Gábor atya és segítői kiépítették az on-line misézés technikai feltételeit, a hívek, azok is akik nagyon sokáig távol tartották magukat a facebook világától, csatlakoztak és video közvetítésekben figyelték a közvetítésekhez. Rövidesen megérkeztek az intelmek az otthoni miserészvételhez. “Az on-line szentmisén is úgy vegyünk részt, mintha a templomban volnánk. Úgy kell felöltözni, ahogy a vasárnapi szentmisére szoktunk menni. Érdemes fehér terítőt tenni az asztalra, és gyertyát gyújtani. A szentmisébe való bekapcsolódás előtt szánjunk rá legalább 2-3 percet, hogy lelkileg felkészüljünk, elcsendesedjünk. Mondjuk a szentmise válaszait! Álljunk, üljünk, térdeljünk le a mise megfelelő szakaszainál. Ne járkáljunk ide-oda a lakásban más ügyeket intézve a szentmise alatt. A szentmise végeztével is hagyjunk magunknak 2-3 percet, mielőtt más teendőkbe fogunk.”

Elkezdődtek a közvetítések, Gábor atya kezelte a technikát, figyelt a prédikációra, megpróbálta eljuttatni az üzenetet a szokatlan csatornán keresztül is.

Dermesztő látvány volt az üres padsoroknak miséző magányos pap. Különösen szomorú volt ez a húsvéti héten. Elmaradt a Virágvasárnapi körmenet, elmaradt a Nagycsütörtöki lábmosás.  Húsvét vasárnapján Gábor atya a feltámadás örömhírét az autójára szerelt hangszórókkal és a feltámadt Krisztus szobrával vitte szét a faluban. Händel Halleluja kórusa szólt az utcákon, tereken. Ha nem lehetett körmenet a járvány miatt, akkor Gábor atya próbálta meg körbevinni az örömhírt, Feltámadott!

2020 csendes Húsvétján az emberek otthonaikban várták a járvány végét, a falu le volt zárva az idegenek, turisták elől. Az időjárás a legszebb tavaszi arcát mutatta, mégsem látogathatták egymást a családok, a hagyományos locsolkodás is elmaradt.

„Vadonatúj régiségek”, érdekességek Nagykovácsiból, Nagykovácsiról. Érdekli a falu helyismerete, helytörténete? Akkor jó helyen jár, jó böngészést! Köszöntjük a Nagykovácsi Krónika oldalán.

Elérhetőség:

furulyaskatalin@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi emlékképek

Nagykovácsi Anno

Nagykovácsi Krónika 1968. május 1.

Itthon vagy! – Nagykovácsi

5 éves a Pékdomb!

Archívum