Krónika kereső

Augusztus 20. Államalapító Szent István király ünnepe

Szerző:

Az idei megemlékezés maszkok nélkül folyhatott, a tavalyi ünnepségen még viselnünk kellett. Az ünnepi műsort  a Nagykovácsi Muzsikások produkciója fogta össze, a szokott, magas színvonalon, vajdaszentiványi verbunkkal kezdődött az előadás. Vekerdi Mónika felkészítésével, hangszeres segítséggel a Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub tagjai aratódalokat adtak elő. Juhász Róza színművésznő részleteket olvasott fel Dr. Tóth Zoltán József jogász, jogtörténész és politológus a Magyar államról szóló tanulmányából.

Az ünnepségre készült plakát

 

Kiszelné Mohos Katalin ünnepi beszéde:

Államalapító Szent István király ünnepe

„Uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden, tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”

“Kedves Nagykovácsi Lakostársaim! Tisztelt Ünneplő Közönség!

„Semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”

Vaskos igazságok, megrendítő szavak ezek több, mint ezer év távlatából, Szent István király fiának írt intelmeiből idézve.

Augusztus 20-a van, államalapításunk ünnepe.

Minden nemzetnek megvannak azok a történelmi alakjai, sorsfordulói, amelyek megkérdőjelezhetetlen erővel bírnak. Olyan összekovácsoló erővel, amelyek még évszázadok múlva is biztosítják a nemzet fennmaradását, fejlődését, folyamatos gyarapodását.

A mai napig ilyen vitathatatlan ereje van Szent István király életművének. Előtte hajtunk ma fejet, a magyar állam alapítására emlékezünk itt, Nagykovácsiban is.

István királyt nem az elnyert csaták száma, hadviselése tette naggyá, hanem az a következetesség, békés együttműködési készség és erkölcsi nagyság, amellyel a kaotikus állapotokban is rendet tudott teremteni, és amellyel létrehozta az egységes, keresztény magyar államot.

Ennek a keresztény magyar államnak egy ékköve a mi szűkebb pátriánk, Nagykovácsi.

Meggyőződésem szerint a békés együttműködés, kölcsönös társadalmi felelősségvállalás viszi előre Nagykovácsit. Együttélésünk legfontosabb kerete a család és a helyi közösség; összetartozásunk alapvető értékei pedig a hit és az alázat. Ezáltal van igazi alkotó erőnk.

Alkotni, építeni ugyanis nem lehet haragból, hiszen a haraghoz és a nehezteléshez való görcsös ragaszkodás állandó stresszben tart, ami a szívet éppúgy károsítja, mint a lelket és elernyeszti a szellem izmait.

A harag indulatot szít, alkotó energiát rabol.

Ezért mi nem engedhetjük meg magunknak a harag, gőg, gyűlölség bűnös hármasát. Helyette a békés, alázatos, szelíd építkezés a feladatunk. És aki ma végigmegy a csodálatos, Isten adta Nagykovácsin, ennek a békés, alázatos, szelíd építkezésnek látja jeleit.

Ebben az építkezésben adjanak számunkra irányt Szent István királyunk intelmei.

Augusztus 20-a van, az új kenyér ünnepe.

A trikolor szalaggal átkötött kenyér egyszerre az élet és megélhetés szimbóluma, ugyanakkor a nemzeti egységet is jelképezi. Azt az egységet, amelyben mélységesen hiszek.

Ne feledjük azonban, hogy aratni csak akkor tudunk, ha elvetjük a magot, és azt kitartóan öntözzünk, gondozzuk, tápláljuk.

Öntözni. Gondozni. Táplálni.

Hiszen kapni, mielőtt adnánk, ugyanolyan hiábavaló próbálkozás, mint megpróbálni aratni, anélkül, hogy vetnénkMunkánk eredménye, a magból lett termés ad lendületet és erőt a folytatáshoz, alapozza meg az új kezdetet.

Igazán különleges alkalom ez a mai, hiszen Solymár gyöngyét, az idei Szent István napi nyertes kenyeret szelhetjük meg. A szomszéd településen, Solymáron található Hel pékség 72 órán át kelesztett, kizárólag magyar, csak természetes alapanyagokból készült, élesztő nélküli kovászos búzakenyerével lett első helyezett, és a nagykovácsi ünneplő közönségnek ajándékul küldte ezeket a szépséges Szent István napi kenyereket. Köszönöm, köszönjük ezt a megtiszteltetést!

És köszönöm azt is, hogy a mai napon velünk tartanak. Köszönöm, hogy közösségünk összetartó ereje mindig szép és megható ünnepi műsort hív életre, most a Nagykovácsi Muzsikások és a Tiszta Forrás Nyugdíjas Klub közreműködésével.

Kedves Nagykovácsi Lakostársaim! Tisztelt Ünneplő Közönség!

Augusztus 20-a van. Ünnepünk legyen méltóságteljes, békés, alázatos és szelíd.

Isten óvja Nagykovácsit!”

Az ünnepi beszéd és a díjak, elismerő címek átadása után Kemenes Gábor atya megáldotta a kenyeret, Kiszelné Mohos Katalin polgármesterasszony megszegte azokat, majd a nyugdíjasklub segítségével kiosztásra kerültek.

Lehet, hogy egy kép erről: 5 ember, álló emberek és belső tér

„Vadonatúj régiségek”, érdekességek Nagykovácsiból, Nagykovácsiról. Érdekli a falu helyismerete, helytörténete? Akkor jó helyen jár, jó böngészést! Köszöntjük a Nagykovácsi Krónika oldalán.

Elérhetőség:

furulyaskatalin@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi emlékképek

Nagykovácsi Anno

Nagykovácsi Krónika 1968. május 1.

Itthon vagy! – Nagykovácsi

5 éves a Pékdomb!

Archívum