Krónika kereső

Pedagógus nap 2022-ben

Szerző:

Ahogy a járvány előtt hagyomány volt, az Öregiskola nagytermében ünnepeltek pedagógusok, műszakiak, a konyhán dolgozók, mindazok akik Nagykovácsiban a kisgyermemekek nevelésért sokat tettek.  Majdnem teltházasan gyűltek össze a meghívásra, bár ezekben az utolsó hetekben a gálák, évzárók, osztálykirándulások idején igazán nehéz olyan időpontot találni, amely mindenkinek megfelelő lehetne.

Tánczos Fanni dalcsokra köszöntötte a pedagógusokat. A műsor összeállításánál törekedtünk arra, hogy ne a tanároknak, tanítóknak, óvónőknek kelljen a műsorszámok betanításával foglalaltoskodni. Teszik ezt épp eleget egész évben, sokunk örömére.

Az ének után Kiszelné Mohos Katalin ünnepi köszöntője hangzott el. A beszéd után az idős, jubileumot elért pedagógusokat ünnepelték az összegyűltek, virágcsokrok átadásával. Az idei jubielumos köszöntöttek voltak:  Baráth Istvánné, Pannika (75);  Diószeghy Dánielné, Titi néni (85); Pintér Istvánné, Eszter néni (85) ; Perneczki Péterné, Marika (65) .

Az idei pedagógusnapon Kakukné Lehrreich Emília kapta a Szatmári Lajos-díjat.

Lehet, hogy egy kép erről: 2 ember, álló emberek és virág

Részlet a laudációból: “Emi néni – ahogy tanítványai szólítják – a mindennapi munkája során, mint osztályfőnök, erősíti a gyerekekben az egymás iránti megbecsülést, az elfogadást. Figyelemmel kíséri a tanítványai előmenetelét, személyes gondoskodással fejleszti a lemaradó, hátrányos helyzetű gyermekeket. Tehetséggondozó szakmai munkájának eredményeként diákjai minden évben kiemelkedően szerepelnek az iskolai és a területi tantárgyi versenyeken. A Bolyai Magyar Csapatversenyen tanítványai rendszeresen előkelő helyen végeznek nemcsak a területi, hanem az országos versenyen is. Volt olyan év, amikor a verseny szervezői őt választották az év országosan legsikeresebb felkészítő pedagógusának.
Munkái kimagaslóak az iskolai és a települési ünnepségek, megemlékezések szervezésében, rendezésében. Az ő révén évek óta a Nagykovácsi Általános Iskola tanulói adják elő az ’56-os Magyarok Világszövetségének a meghívására a díszünnepséget a Corvin közben.
Szatmári Lajos születésének századik évfordulóján a róla szóló kiállítás megszervezésében tűnt ki. A rá bízott hagyatékot szépen gondozva, méltó módon vett részt a névadóról szóló megemlékezésekben.
A közösségért élő, a közösséget segítő munkája kiemelkedő. Az osztályában levő tanulókban erősíti a csoportkohéziót úgy, hogy pedagógiai iránymutatásával a gyerekek öntevékenyek legyenek, megismerjék egymást, képesek legyenek az együttműködésre. Az iskolai közösségnek is erős pillére, fontos feladatának tekinti, hogy a tanulók kötődése szűkebb és tágabb hazájukhoz, Nagykovácsihoz, illetve Magyarország természeti, kulturális és történeti értékeihez szoros legyen, továbbá a hagyományok, szokások megőrzésével, ápolásával identitástudatuk, hazaszeretetük megerősödjön. Ezen célok eléréséért magyar nyelv és irodalom szaktanárként is kimagasló munkát végez.
Megtervezett, sokszínű, színvonalas osztályfőnöki, szaktanári, pedagógusi, munkaközösség-vezetői, közösségépítő munkájával környezetét igényességre, becsületességre, hazaszeretetre neveli.
A településünkön gyermekek és a munkássága kezdete óta régen felnőttek kaptak örök életre szóló útravalót, élményt és emléket Kakukné Lehrreich Emília, Emi néni iskolateremtő, hagyományőrző, közösségteremtő pedagógiai életútjából.
Köszönjük!”
Tánczos Fanni újabb dalcsokra zárta a kedves ünnepséget, amelyet állófogadás követett. Minden pedagógus könyvutalványt és virágot kapott Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatától.

 

 

„Vadonatúj régiségek”, érdekességek Nagykovácsiból, Nagykovácsiról. Érdekli a falu helyismerete, helytörténete? Akkor jó helyen jár, jó böngészést! Köszöntjük a Nagykovácsi Krónika oldalán.

Elérhetőség:

furulyaskatalin@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi emlékképek

Nagykovácsi Anno

Nagykovácsi Krónika 1968. május 1.

Itthon vagy! – Nagykovácsi

5 éves a Pékdomb!

Archívum