Krónika kereső

Augusztus 20. Szent István király ünnepe

Szerző:

Augusztus 20-án ahogy minden évben, az Öregiskolában tartotuk a községi ünnepséget. Idén az ünnepi műsort a zenészek adták: Becze Gábor Kossuth-díjas bőgős, nagykovácsi díszpolgára; Kuti Tünde és Tegzes Endre adta, ők a katolikus gitáros zenekar tagjai. Mária- és István királyos éneket adtak elő. Egy új dal is bemutatásra került Lackfi János versére Gryllus Dániel írt zenét:  Himnusz az égi-földi kenyérről. Ezt a dalt a közönség is megtanulhatta.

Az alábbiakban olvashatjuk az ünnepi beszédet, amelyet Kiszelné Mohos Katalin mondott el.

Tisztelt ünneplők, kedves nagykovácsiak!

Augusztus 20-a van. Ez a nap mindannyiunk, minden magyar és minden nagykovácsi ember közös ünnepe.

Augusztus 20-a az a nap, amellyel Magyarország önálló, szuverén ország lett. Az, hogy ez az álom valóra válhatott, Szent István királyunk érdeme, aki megalapította a keresztény magyar államot.

Vajon a ma embere mit ért meg Szent István király üzenetéből? Vajon mik azok a meghatározó tényezők Szent István király egyéniségében, tetteiben, amelyekre a jövőnk szempontjából mindannyiunknak szüksége van?

István királyt elsősorban nem a hadviselésben betöltött szerepéről ismerjük, hanem a béketeremtő erejéről. Évszázadok elteltével megállja a helyét mindaz, amit követendő irányként meghagyott nekünk: állandó kötelességünk a béke, az egység megteremtése, ez lehet az alapja a fejlődésnek, az építkezésnek, a megújulásnak.

A magyarság a biztonságát, a jövőjét, boldogulását csakis az ő művére alapozhatta.

Egy közösség vezetője nem is tehet másként, mint hogy a Szent István-i államalapító eszme szerint működik nap, mint nap.

Bizonyára ismerik már azt a településvezetői elvemet, miszerint a béke több bátorságot követel, mint a háború. Hiszek abban, hogy aki békében akar élni, annak békét kell tudni teremteni maga körül a mindennapokban is.

Számunkra, nagykovácsi emberek számára ennyi szépség között élve, az otthon nyugalma és békessége a legfontosabb, amit sosem szabad egyéni érdekek miatt megbontani.

Ehhez jó példaként áll előttünk István király alkotó tevékenysége. Erőt pedig saját közösségünkből meríthetünk a feladatok elvégzéséhez. Hiszen Nagykovácsiban olyan építő-szépítő közösséget tudtunk összekovácsolni, amelynek tagjai számára a hagyomány, a múlt, a jelen és a jövő egyaránt érték.

Szent István kilépett az időből és szentként maradt meg a nép emlékezetében. Van, aki úgy fogalmazott, hogy „István nagyságának felidézése felszabadította az emberekben rejlő jót.” Erre különösen időszerű emlékezni most, amikor annyi rossz dolog történik ebben a világban. Háború, természeti katasztrófák, egzisztenciális bizonytalanság, emberi konfliktusok nehezítik az életünket. A fogyasztói szemlélet, a pénz uralma, az egyre sivárabbá váló emberi kapcsolatok elfedik bennünk a jót. Az emberek előtt nem érték a szeretet, egymás tisztelete. Az emberek nem értékelik a másik ember tevékenységét.

Ahhoz, hogy államalapítónkat követni tudjuk, állhatatosság és bátorság kell. Mert kétkedők mindig lesznek, és gáncsoskodók is. Legyen bátorságunk kitartani a helyes út mellett! Ahogyan István király megálmodott egy országot, volt bátorsága meghozni egy végérvényes döntést, amellyel Magyarországot és vele minden lakóját a keresztény Európához csatolta. Tudta, hogy ez az egy út van, és még ha számos kétkedő próbálta is őt elbizonytalanítani, állhatatosan kitartott az elve mellett. Szent István történelmi példája arra tanít minket, hogy állhatatosan, bölcsen mérlegeljük a kor adta lehetőségeket és kihívásokat, és bátran hozzunk olyan döntéseket, amelyek előbbre vihetik sorsunkat, Nagykovácsi sorsát.

Kedves nagykovácsiak!
Itt van előttünk az új, idei búzából készült, gyönyörű kenyér. Az időjárás idén kegyes volt hozzánk és a földek gazdag gabonaterméssel hálálták meg a kedvezően csapadékos tavaszt és nyarat.
Az életet szimbolizáló, nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyérrel fejezzük ki saját életünk és hazánk összekapcsolódását. Az új kenyér az élet táplálója, amelyben benne foglaltatik az isteni gondviselés, a teremtő erő, a dolgos kezek munkája, az összefogás, az együttműködés ereje, az élet körforgása.
Szent István király és az új kenyér ünnepén ne feledkezzünk meg a hálaadásról. Adjunk hálát azért, hogy az élethez szükséges kenyeret megkaptuk. De tudjuk: „Nem csak kenyérrel él az ember!” Ez a figyelmeztető mondat megszólít ma is minket, hívőket és nem hívőket egyaránt. Lelki táplálékra mindannyiunknak szüksége van, a lelket nem lehet kenyérrel jóllakatni! Az ünnep irányítsa figyelmünket bensőnk felé, szívünk megújítására. Legyünk bölcsességgel bírókká, akik felismerik a jó és rossz közötti különbséget! A kenyér mellett adjunk hálát azért is, ha jól működő közösség része lehetünk, ha szerető családunk van, ha van kihez tartoznunk.
Cselekedjünk úgy, hogy elődeink ránk hagyott öröksége folyamatosan gazdagodjon, gyarapodjon, közösségünk megtartó ereje megmaradjon.
Szent István királyunk, ezer év távlatából, légy ebben a segítségünkre!
Hagyomány szerint átadásra kerültek az elismerések, a Nagykovácsiért Emlékérmek és a Díszpolgári cím.
A kenyeret 2023-ban Kuti Imre diakónus áldotta meg. Majd polgármester asszony megszegte az új kenyeret, a közösség együtt kóstolhatta azt az ünnep lezárásaként.

„Vadonatúj régiségek”, érdekességek Nagykovácsiból, Nagykovácsiról. Érdekli a falu helyismerete, helytörténete? Akkor jó helyen jár, jó böngészést! Köszöntjük a Nagykovácsi Krónika oldalán.

Elérhetőség:

furulyaskatalin@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi emlékképek

Nagykovácsi Anno

Nagykovácsi Krónika 1968. május 1.

Itthon vagy! – Nagykovácsi

5 éves a Pékdomb!

Archívum