Krónika kereső

Nagykovácsi elismerő címek átadása 2023-ban, Szent István király ünnepén

Szerző:

2023-ban öt személynek adtak át Nagykovácsiért emlékérmet és a díszpolgári cím is átadásra került.

Nagykovácsi Díszpolgára 2023-ban: Becze Gábor

 

BECZE GÁBOR – zenész, a Kaláka együttes tagja

Becze Gábor nagybőgőn és gitáron játszik a Kaláka – kétszeres Kossuth-díjas és Prima Primissima díjas – magyar együttesben 1979 óta.

A Kaláka dalainak a száma eléri az ezret, 25 nagylemezt tudnak a hátuk mögött. Népzenét, megzenésített verseket játszanak, alkotnak régi és mai versekre, magyar és határontúli magyar, illetve más népek költőinek munkáira. A közönség több generációja a szívébe zárta a zenekart, az első korszak rajongói már az unokáikat viszik koncertre, vagy hallgatják együtt a lemezeket.

Arany, Ady, Kosztolányi, Kányádi, József Attila, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, Nagy Gáspár, Tamkó Sirató Károly a jelentősebb magyar költők, akik bekerültek a páratlanul gazdag repertoárba.

A felnőtt- és gyermek koncertek hangulata visszaadhatatlan, át kell élni, legalább egyszer mindenkinek. A Marczibányi tér, az országjáró turnék, az erdélyi utak, a Diósgyőri, majd az Egri Fesztivál, a Kaláka-udvar Kapolcson, a más földrészekbe induló fellépések és a stúdió munka mind-mind lehetőséget adnak a közönséggel való találkozásra. Gábor kedves, elmaradhatatlan mosolya, hangszeres játéka, éneke fontos része ennek a produkciónak.

Becze Gábor közel harmincéve választotta lakhelyéül Nagykovácsit, a mai napig itt él családjával. Nyitott, barátságos személyiségét nagyon sokan megszerettük. A helyi közösségi események, ünnepségek, koncertek állandó résztvevője.

Becze Gábor életművével nemzetközi és hazai elismerést szerzett, hozzájárult Nagykovácsi jó hírnevének öregbítéséhez. Bármikor hívtuk zenélni, jött, cipelte a bőgőt, és muzsikálásával szolgálta a lokális közönséget ugyanúgy, mint tette ezt a világ számos nagy zenei színpadán.

Emlékérmesek 2023-ban:

 

 

Nagykovácsiért Emlékérmet kapott 2023-ban Ambrózy Mária, Linó – állatvédő

Ziegler-Ambrózy Mária Linó idén 20 éve kezdte el tevékenységét a falu állatainak érdekében, de magát, az állatvédő tevékenységét több, mint 30 éve végzi.

Fő céljának tekinti a nagykovácsiak felelős állattartásra való nevelését, a kóbor, beteg állatokról való gondoskodást. E tevékenységével kapcsolatos költségeket sokszor az egyesületi kereteken túllépve, saját forrásból fedezi.

Időt és fáradtságot nem kímélve menti az állatokat, gondozza őket, orvosi ellátást szervez számukra, befogadó családokhoz juttatja őket. Sokszor még tovább is követi sorsukat.

Állatvédő munkája során több ezer állatnak sikerült új otthont találnia. Nagykovácsiban sokunk „kiskedvence” Linó által került a családba.

Ezt a munkát fáradhatatlanul végzi a hét minden napján, a nap minden órájában. Biztosak lehetünk benne, ha bajbajutott állat miatt keressük, mindegy hány óra van, ő ott terem, ahol segíteni kell.

Az állatvédelem egyik kiemelt területe a fiatalok nevelése a felelős állattartás témakörében. Ennek keretében Linó rendszeresen jár óvodába, iskolába előadást tartani. Emellett kiemelkedő munkát végez a fiatalok mozgásfejlesztésében is, a BUDAPESTI BUDO ÉS MOZGÁSMŰVÉSZETI EGYESÜLET-ben.

 

Nagykovácsiért Emlékérmet kapott 2023-ban Hórvölgyi Péter – gitártanár

Hórvölgyi Péter 2005 óta tanít a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskolában gitártanárként, és 2016-tól végzi a tanügyi igazgató helyettesi munkát is.

Péter nem egyszerű gitártanár és vezető, hanem központi szereplője, házi zeneszerzője, mozgatórugója a zeneiskolának.

Növendékei imádják, mert órái érdekesek, nem a klasszikus értelemben vett gitárórák. Sok zenét hallgatnak, ha nem is mindig „komolyat”, sokat filozofálnak, a zene mélyebb bugyraiban kutatnak, keresik a zenében a csendet. Fontos számára, hogy növendékei otthonosan mozogjanak különböző zenei stílusokban, ahogyan Ő sem jön zavarba, ha country zenét, vagy egy virtuóz gitárművet kell megszólaltatnia.

Mikor hat évvel ezelőtt a tanítás mellett tanügyi igazgatóhelyettesként kezdett dolgozni, fejébe vette, hogy az eddigi helyett létrehoz egy olyan informatikai rendszert, ami végre a művészeti iskolákra adaptálható. Ezt is, mint mindent az életben, végtelen alapossággal, körültekintéssel készített, és azóta is finomítgat. Többen csodájára járnak művének.

Községünk rendezvényein, gálákon, koncerteken, regionális rendezvényeken, fesztiválokon aktívan részt vesz növendékeivel vagy saját produkcióval.

Szabad idejében – amit nem értek honnan van a csodás család, négy kicsi gyermek és egy nagyfiú mellett – dalokat szerez, dalszövegeket ír.

Irigylésre méltó intellektusa, műveltsége, a zene, a tanítás iránti alázata, Nagykovácsi kulturális életéért tett áldozatos munkája méltóvá teszi a Nagykovácsiért Emlékérem díjra.

 

 

Nagykovácsiért Emlékérmet kapott 2023-ban Juhász Rita – dietetikus élelmezésvezető

Juhász Rita egészségügyi szakközépiskolát végzett, majd dietetikus szakon szerzett diplomát.

Aztán, ahogy ő mondja, „Nagykovácsiba jött férjhez” és Karlik Tamással két lánygyermekük született. Ágnes és Zsófi ma már önálló életet élnek és szüleik nagyon büszkék rájuk.

A gyerekek születését követően Rita itt, a faluban talált munkát a Nagykovácsi Kispatak Óvoda elődjében. Az akkor még önálló konyhával rendelkező óvoda élelmezésvezetőjeként hatalmas feladat hárult rá. A település valamennyi gyermekének intézményes étkezéséért és a szociálisan jogosultak ellátásáért felelt. Saját tervezésű étlapján Rita csodákat álmodott a gyerekek asztalára. Az alapanyagok beszerzésén át, a főzési folyamatok kontrollján keresztül, az elosztás és tálalás minden részletét ő koordinálta. A nagykovácsi gyerekek étkeztetésének aranykora volt ez! Köszönjük Rita!

A főzőkonyha 2012-ben bezárt, de Rita ma is dietetikus élelmezésvezetőként felel az óvodások minőségi étkeztetéséért. Nagy tudással, tűpontos számításokkal és a vele kapcsolatban állókkal történő mérhetetlen empátiával teszi mindezt. Volt időszak amikor közel 1000 étkezést igénybe vevőről gondoskodott munkája során. Most az óvoda minden gyermeke és felnőtt dolgozója, valamint a település szociálisan rászoruló étkezést igénybe vevő lakosai tartoznak hozzá.

Ritában ott él a másokért tenni akarás, a folytonos fáradozás szorgalma.

Akkor is részt az eseményeken, ha nincs a munkaköri leírásában. Ő ilyen! Dolgozik, dolgozik, mert a szívéből jön és tenni akar.

Rita nélkül nincs Mihály napi vásár, nincs Adventi füzérkészítés a főtérre, nincs Népmese napi próbatétel, nincs Varázskastély kézműves nap vagy szakmai előadás előkészítése. Napjainkban az óvodai permakultúra meghonosításának egyik legfőbb szószólója és megvalósítója.

Munkatársai szeretik és elismerik őt, mert törődik mindenkivel. Nagy kincs ő a Kispatak Óvodának és Nagykovácsinak is!

Juhász Rita élelmezésvezető szakmai és közösséget építő munkája példa lehet mindannyiunk számára.

 

 

Nagykovácsiért Emlékérmet kapott 2023-ban Kovács Györgyné, Hajdú Klára – nyugdíjas

Kovács Györgyné, Hajdú Klára 90 éve született Andódon.

1946-ban a kitelepítéssel került családja Nagykovácsiba, új országban, új faluban kellett új életet kezdenie.

Egész életében nehéz fizikai munkával kereste a kenyerét.

32 évvel ezelőtt leégett a háza, az önkormányzattól kapott téglára pénzt, saját maga építette újjá. 22 helyen vállalt takarítást, hogy legyen újra otthona.

Jelenleg az első házrészben egy kis „falumúzeum” kap helyet. Az un. „tiszta szobában” láthatunk hagyományosan vetett régi ágyat, párnákkal, takaróval, festett szekrényt, babákat, kályhát, szentképeket, dísztányérokat, konyhai használati tárgyakat.

A retró tárgyakat kedvelők igazi értékekre bukkanhatnak ebben a házrészben: szódásüvegek, kávéfőzők, darálók, habszifonok, teáskannák, terítők, szalvéták gyűjteménye.

Szoros kapcsolatot tart a még élő Nagykovácsiba áttelepített családokkal és Andód községgel, ahova rendszeresen visszalátogat. Mindkét települést saját falujának tekinti.

Fontos számára a helyi közösség összetartása, mindenben segít, mindenkit patronál. Korát meghazudtolóan istápolja a környezetében élőket. Ha kell süt, főz vagy bevásárol, megy a postára, kiváltja a gyógyszereket, érdeklődik a hivatalban és kijárja a rászorultak részére adható támogatásokat. De soha nem magának kér.

Jól hallhatóan bírálja azokat, akik nem tartják rendben a házuk körüli területet, jó példával jár elöl, nála mindig gondozott és virágos az utca.

Ha valaki megáll és megdicséri a portáját, biztosan behívja és nem távozik az illető az éppen érő gyümölcs vagy nyíló virág nélkül.

36 éve tagja a belügyi klubnak, ahol korábban nagy sikereket értek el az általa szervezett énekkarral. Évek óta oszlopos tagja a Nagykovácsi Tiszta Forrás Nyugdíjas Klubnak is.

Első házasságából született Zsuzsa lánya, aki révén unokák és dédunokák népesítik be a házat egy-egy ünnepnap alkalmával.

Ha megkérdezzük tőle a hosszú élet titkát, azt mondja, hogy a kemény munka és az akarat segít.

Ha azt javasoljuk, pihenni kellene, az a válasz, ha pihen, akkor fáj mindene, csak ha dolgozik, akkor nem érez fájdalmat.

Példát ad nekünk, fiatalabbaknak és megmutatja, érdemes élni, kitartani, szeretni.

Hajdú Klári néni már annyi embert felkarolt és segített egész életében, hogy méltó az elismerésünkre.

Isten éltessen Klári néni! Tartson életben sokáig a család és a nagykovácsiak szeretete egészségben, boldogságban lányod, unokáid és dédunokáid körében!

 

 

Nagykovácsiért Emlékérmet kapott 2023-ban Kovalovszkiné Etre Ágnes – gyógytornász

Kovalovszkiné Etre Ágnest gyógytornászként, manuál-terapeutaként, a „falubeli” anyukák pedig csak ”Dévényes Ágiként” ismerik.

Szakmai fejlődésében az elsők között talált rá a Dévény Anna nevével fémjelzett különlegesen hatékony terápiás eljárásra, mellyel 2001 óta kezeli a legapróbb nagykovácsiakat.

Újszülöttek tucatjai kerültek „csodatévő” kezei alá az elmúlt két évtizedben.

Koraszülöttek, sérüléssel születettek, anyaméhen belül szerzett mozgássérüléssel érkezett babák gyógyításával és fejlesztésével került be a köztudatba         és a nagykovácsi édesanyák imáiba.

Hívják, jön, rohan, fut, perdül-fordul, intéz, küld, szervez, beutal, tanácsol, kezel, előad, utánkövet! Szakmaközi összefogása kimagasló, kapcsolatban van a védőnőkkel, gyermekorvossal, gyógypedagógussal, neurológussal. Első szóra igent mond és rögtön cselekszik, akár óvónők továbbképzéséről, akár szülőtámogató kurzusról, akár a gyerekek életminőségének jobbá tételéről van szó, vagy a faluban az anyatejes, szoptatás világnapja alkalmából szervezett előadásról.

Alázattal, és rendkívüli lényéből fakadóan, nagy hozzáértéssel fordul a gyerekek, felnőttek felé.

Manuálterapeutaként 2008-ban végzett a Semmelweis Egyetemen. Sok-sok felnőtt gyógyult páciens hálája kíséri munkáját. Ahogyan szokta mondani: „Nem a betegségüket kezelem. Az embert kezelem, legjobb tudásom szerint”.

Civilként is olyan kedvvel vesz részt mindenben, mint a szakmájában. Önkéntesként támogatja a Nagykovácsi Vöröskereszt munkáját.

Igazi környezetvédőként is lehet rá számítani az ilyen jellegű eseményeken.

Amiben hisz, az a szeretet, a család, és ezek együttes ereje.

20 éve él Nagykovácsiban férjével, Zoltánnal. Két fiúk, Kartal és Botond immár felnőttek és szárnyra kaptak. Kiváló fiatalemberekké váltak a szerető családban.

Szerencsések vagyunk mi nagykovácsiak, hogy ilyen hiteles szakember végzi itt elhivatott munkáját.

Ági nem tudott részt venni az ünnepségen, most született unokáját látogatta meg éppen. Férje vette át a díjat.

Ági, maradj mindig ilyen tetterős a családodnak, a falunak, az anyáknak, a gyerekeknek!

Köszönjük munkádat! Továbbra is számítanak Rád a nagykovácsi családok.

 

Minden kitüntetettnek szeretettel gratulálunk!

„Vadonatúj régiségek”, érdekességek Nagykovácsiból, Nagykovácsiról. Érdekli a falu helyismerete, helytörténete? Akkor jó helyen jár, jó böngészést! Köszöntjük a Nagykovácsi Krónika oldalán.

Elérhetőség:

furulyaskatalin@nagykovacsi.hu

Nagykovácsi emlékképek

Nagykovácsi Anno

Nagykovácsi Krónika 1968. május 1.

Itthon vagy! – Nagykovácsi

5 éves a Pékdomb!

Archívum